moje 2

 0    31 flashcards    grafikaslupsk
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
całkowicie zgodne z
start learning
completely consistent with
powiedzonko slogan
start learning
catchphrase
poradzić sobie z wzorcowym przykładem
start learning
cope with model example
wspólny znajomy jest sknerą
start learning
mutual friend is scrooge
wyłożyć sporny argument
start learning
lay out the contentious argument
tak się składa że
start learning
it just happens that
drut kolczasty
start learning
barb wire
wadlywy sposób
start learning
fault manner
łatwe kozły ofiarne
start learning
easy scapegoats
ostatnio wziąłem an cel
start learning
recently I took an aim
zazdrosna postawa
start learning
envy stance
kwestia sporna
start learning
contentious issue
atrakcyjny i istotny (żywotny) wkład
start learning
appeal and vital contribution
nabycie aktywów
start learning
acquisition of assets
ścigać i szukać
start learning
pursue and seeking
dużo wydatków
start learning
a lot of expenses
dostrzegalny rezultat
start learning
perceived outcome
pod względem działania
start learning
in terms of action
wzór narracji
start learning
the narrative pattern
jak w soczewce
start learning
like in a lens
szczęście w nieszczęściu
start learning
a blessing in disguise
pakiet pożądanych cech
start learning
bundle of desired traits
nie zawsze tak jest
start learning
It's not always the case
dogłębna poprawa
start learning
profound enhance
dostrzec prawdę
start learning
perceived the truth
w konsekwencji, w rezultacie
start learning
as an outcome
nabycie surowców
start learning
acquisition of raw materials
przypadkowy lub sprzyjający czynnik
start learning
casual or conducive factor
brak mi słów
start learning
no words
przeciążenie, które zniechęca
start learning
overload that discourages
dowolny sposób działania
start learning
any course of action

You must sign in to write a comment