Moja pierwsza lekcja

 0    406 flashcards    dorotaraczynska
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

poranna podróż do pracy
start learning
morning commute

occupied

badania medycyny pracy
start learning
occupational medicine research

nasz wywiad z 2016 r
start learning
our 2016 interview


occupation?

already

hairdresser


czarny bez
start learning
elderflower

odprowadzic
start learning
bypass the

caly dzien jezdzilam na rowerze
start learning
I drove a bike all day

fever

ćwiczenia
start learning
exercises

bright

ile czasu to zajmuje
start learning
how much time does it take

zajmuje to do dwóch godzin
start learning
it takes up to two hours

a forest

Przypomniał
start learning
reminded

olśniło mnie
start learning
it dawned on me

odebralam to od
start learning
i picked it up from

suntanned

oprowadzic kogos po tym miejscu
start learning
to give somebody a tour of the place

downpour

przywiozlam
start learning
i brought

shelf


polka polki
start learning
a shelf shelfs

shell

długość
start learning
lenght

a fringe

nic nie zrobilam
start learning
I have done nothing

i regret

dane osobiste
start learning
personal data

each other

wpadlismy na siebie
start learning
bumped

shoulder

prosilam go
start learning
I asked him


wreszcie / nareszcie
start learning
at last

na pamięć
start learning
by heart

recipeMiło było z tobą rozmawiać
start learning
it was nice to talk with you

współpraca
start learning
cooperation

co zamierzasz robic
start learning
what are you going to do

będę zajmować się sprzedaza
start learning
I will dealing with sales

okropnie zmęczony
start learning
awfully tired

jezdzilam na rowerze
start learning
i was riding on my bike

rozmawialysmy
start learning
chatting

odprowadzilam ja
start learning
i saw her off

odprowadzilam ja
start learning
I escorted her

osiągnięty
start learning
reached

całkowicie
start learning
totally

rozdzieliliśmy się
start learning
we parted

Stanowiska
start learning
pitches

Stanowiska boiska
start learning
pitches

kiedy jedlismy
start learning
when we were eating

kiedy zjedlismy
start learning
when we had eating

poszlibyśmy
start learning
we would go

wydaje się,
start learning
it seems

jechać zagranicę
start learning
to go abroad

Zajmę się nimi
start learning
i will take care of them

call back

czy mozemy sie tak umowic?
start learning
Can we arrange it this way?

zorganizować
start learning
arrange

appointment

get

dostałem awans
start learning
I got promoted

Dostaję awans
start learning
I get promoted

wszystko co jest zwiazane z
start learning
everything that is associated with

zwiazane z
start learning
associated with

Mam 39 lat
start learning
I m 39 years old

zajmuje sie leczeniem chorych
start learning
deals with the treatment of the sick

powodzenia
start learning
good lack

bardzo lubie jazde na rowerze i bieganie
start learning
I really like riding a bike and running

upoważniać
start learning
empower

umacniaj wyniki
start learning
empower results

nie wiem jeszcze co będę robić
start learning
I do not know what to do yet

umacniaj wyniki
start learning
empower results

przewodnik/przewodniczka
start learning
guide

kontynuować
start learning
to go on

prowadzić
start learning
lead - led - led

zajmuje ci 10 minut
start learning
you take 10 minutes to get there

musiałem zdjąć
start learning
i had to take off

droga była piaszczysta
start learning
the way was sandy

wyznaczony przez/ przeznaczony do
start learning
designated for

fałszywi ludzie
start learning
fake people

silence

lately

ostatnio się wyśmiewałeś
start learning
have you chacked out lately

liberty

workers

cruel

zadowolony
start learning
1. glad 2. pleased

za / z tyłu
start learning
behind

timely

efficient

niepewność
start learning
uncertainty

łańcuszek
start learning
chain

akcesorium
start learning
accessory

oddzwonię jutro
start learning
I'll call tomorrow

szkoda / krzywda
start learning
damage

w przybliżeniu
start learning
roughly

dirty


przyzwyczajac sie
start learning
get used to

to admit

conscious


to contain

exact

effort

to demand

instead of

powracającym
start learning
recurring

okazja / możliwość
start learning
opportunity

prawdopodobieństwo
start learning
probability

przekierowanie
start learning
redirect

Jednostka biznesowa
start learning
business unit

nowa prośba o udostępnienie wolności mobilności
start learning
new mobility freedom provisioning request

split

jakosc uslug
start learning
excellence

unit

poziom składki
start learning
contribution level

możliwość odstapienia
start learning
option to withdraw

własność zgromadzonych funduszy
start learning
ownership of accumulated funds

limit całkowitych opłat
start learning
limit of total fees

nadzór przez KNF
start learning
supervision by the KNF

platforma emerytalna
start learning
pension platform

dziedziczenie funduszy
start learning
inheritance of funds

dodatkowe porównanie wybranych aspektów
start learning
additional comparison of selected aspects

trout

potatoes

dill

dostępnej
start learning
avaible

a cabbage

a cucumber

ile musze ci zaplacic
start learning
how much I have to pay you

podsumowanie dnia
start learning
daily digest

uprzejmie zauważ
start learning
kindly note

postaram się do ciebie zwrócić
start learning
i will make sure to get back to you

na pierwszy rzut oka
start learning
at a glance

restrukturyzacji w ramach
start learning
restructions under

spełnienie
start learning
compliance

poinformował
start learning
provide notice

utrzymywać odpowiedzialność
start learning
maintain accountability

wybiera się
start learning
opts out

pozwalając
start learning
allowing

niezbędny / potrzebny
start learning
necessary

perform

obowiązek
start learning
duty

przewodnik/przewodniczka
start learning
guide

collect it

overview

jednoznaczna zgoda
start learning
unambiguous consent

exceptions


entity

surfowanie na ramieniu
start learning
shoulder surfing

nurkowanie w śmietniku
start learning
dumpster diving

naciśnięcie klawisza
start learning
keystroke

theft

co najmniej 8
start learning
at least 8

upper

include

avoid

bezpiecznie
start learning
securely

trash can

erased

odkładać
start learning
put away

wytrwałość
start learning
diligence

opóźnienie
start learning
delay

natychmiast
start learning
immediately

udogodnienia
start learning
facilities

właściwy
start learning
proper

desks

być gromadzone
start learning
be collected

najbezpieczniejszy
start learning
the most secure one

zdolności
start learning
skills

zapewniać
start learning
provide

ważna firma
start learning
valid business

Twój wynik
start learning
your score

zabroniony
start learning
barred

dopuszczać
start learning
allow

przedstawienie
start learning
performance

enroll

postrzegane
start learning
perceived

arise

unable

wprowadzenie
start learning
puttingzorganizować
start learning
arrange

avoid

pracuje dla lub
start learning
working for or

dostawca dostawcy
start learning
vendor supplier

głosowanie na
start learning
voting for

konkurować z
start learning
competing with

nagradzanie biznesu
start learning
awarding business

do podróży
start learning
to make travel

przygotowania
start learning
arrangements

amount

disclose

wcześniejszy
start learning
prior

gain

prowadzenie
start learning
conducting

review

małżonek
start learning
spouse

bidding

failure

postrzegane
start learning
perceived

spełnienie
start learning
compliance

zarządzać nimi
start learning
manage them

ujawnij to
start learning
disclose it

poślubić
start learning
to marry

committee

survey

required

required

launch

an invention

spełniać
start learning
fulfil

rozwiązać
start learning
resolve

dostarczone rozwiązanie
start learning
solution provided

considered

overall

przedkładać
start learning
submit

rozwiązanie
start learning
a solution

większość
start learning
a majority

scope

odwołanie
start learning
recall

prawne żargon
start learning
legal lingo

snooze

wymagania (w stosunku do kandydata)
start learning
requirements

uncertain

zamiast tego jako wskazówki
start learning
as guidance instead

zgoda rodziców
start learning
parental consent

uszkodzony
start learning
damaged

poniesionych
start learning
incurred

fines

odkryty / odkryta
start learning
discovered

covered

poniosła stratę
start learning
suffered loss

value

impact

confused

entire

periodic

you betray

jestem nowym pracownikiem od lipca
start learning
I am a new employee from July

wrocilam do domu wczoraj bardzo pozno
start learning
I returned home very late yesterday

evidence

past away

powiedział
start learning
said

the sand

pamiętnik
start learning
diary

przez np. zrobiony
start learning
by
zakaz plastiku
start learning
a ban on plastic

straws

w ostatnich
start learning
in recent

zaćmienie
start learning
eclipse

podziwiać
start learning
to admire

Właśnie jadłem śniadanie
start learning
I have just had breakfast

Przez półtorej godziny chciałem zadzwonić do ciebie
start learning
i have been traying to call you for an hour

chciałbyś spróbować?
start learning
would you like to try some

conditions

tak szybko, jak będzie to możliwe
start learning
as soon as will be posible

zajęło nam
start learning
it took us

zostało nam tylko 5 minut
start learning
we haven only 5 minutes left

musimy wyciągnąć wnioski
start learning
we have to draw conclusion

jest to okazja
start learning
its a bargain

zagraniczny
start learning
foreign

a crew

dirty

pośrednik
start learning
intermediary

przedsiębiorca
start learning
entrepreneur


nie przeszkadzać
start learning
dont disturb

był bardzo wymagający
start learning
was very demanding

zorganizuję / ustalę
start learning
i will arrange

pilną sprawą
start learning
an urgent matter

Wrócę za kilka godzin
start learning
I will come back in a few hours

na tendencję
start learning
to tend

ogłoszenie
start learning
ad

values

except

być rewelacyjnym
start learning
to be reveland

pozostawać
start learning
remain

nasze spotkanie
start learning
our meeting

w nawiązaniu
start learning
referring

droga pani
start learning
dear madams

załączony / załączona
start learning
attached

słodkiej współpracy
start learning
sweet cooperation

maintain

matter

popołudnie
start learning
afternoon

advertising

odporne pokrywy
start learning
resistant lids

prawdopodobnie / jak wskazują posiadane informacje
start learning
supposedly

coverage

oświadczenie o korzyściach
start learning
benefits statement

deals

zobacz zakres
start learning
view the range

rekrutacja
start learning
enrolment

covered

małżonek
start learning
spouse

okoliczności
start learning
circumstances

dependant


dodatkowe ubezpieczenie na życie
start learning
life insurance additional

zarejestrować
start learning
register

zachowanie
start learning
behaviour

podnieść
start learning
raise

zachowanie wsparcia
start learning
support behaviour

campaigns

świadomość
start learning
awareness

uwagi końcowe
start learning
closing remarks

framework

surveys

rozważać
start learning
consider

wchodzi w Zycie
start learning
to become efective

oddział firmy
start learning
a branch of a company

due to

niekorzystny
start learning
adverse

od 15 czerwca
start learning
as from 15 june

bylibyśmy zobowiązani
start learning
we would be obliged

doprowadzi to do
start learning
it will lead to

concern

tego żałujemy
start learning
we regret that

firma handlowa
start learning
trading company

major

krótkie spotkanie
start learning
a brief meeting

forecast

do odwołania
start learning
to recall

w sprawie/ dotyczace
start learning
concerning

aby zalaczyc próbki
start learning
to enclose samples

value


zamówienie próbne
start learning
a trial order

przekonywać
start learning
to convince

matters

zapewnienie
start learning
to provide

dostarczyć wszystkie niezbędne przedmioty
start learning
to supply all neccesery

wahać się
start learning
hesitate

wykorzystywać / wykorzystać
start learning
to take advantage of

aby skontaktować się z
start learning
to get in touch with

poznac siebie na wzajem
start learning
get to know each other

uzgodniony
start learning
agreed

szef biura handlu zagranicznego
start learning
head of foregin trade office

pozdrowienia
start learning
greetings

bede zobowiazana
start learning
I will be obliged

zaproponowal mi spotkanie
start learning
he offered me a meeting

w nawiazaniu do
start learning
further to

the venue

Dostosuję się do twojej propozycji
start learning
I will adjust to your proposal

niekorzystny
start learning
adverse

due to

doprowadzi to do
start learning
it will lead to

certain

concern

concerning

jedyny wylaczny
start learning
sole

załączyć
start learning
to enclose


trial

matters

zapewnienie
start learning
to provide

wahać się
start learning
hesitate

w celu nawiązania kontaktu
start learning
to get in touch

prevent

pozwolić sobie
start learning
afford

prowadzić do
start learning
lead to

wreszcie / nareszcie
start learning
at last

przynajmniej / co najmniej
start learning
at least

wstępna oferta
start learning
Introductory offer

tools

prywatna opieka medyczna
start learning
private medical care

zamieszanie
start learning
confusion

pierwsze spotkanie
start learning
an initial meeting

Będę Cię informował o dalszych krokach
start learning
i will keep you updated on further steps

odpowiednio
start learning
accordingly

on track

dostac zgode szefa
start learning
get permission from the boss

osiągnąć swoje korzyści
start learning
achieve your benefits

rekompensata
start learning
reward

objectives

rekrutacja
start learning
enrolment

administracja zewnętrzna
start learning
outsourced administration

absent

covered

provides

Podsumowanie nagrody
start learning
reward summary

annual

procedure

a salary


pracodawca
start learning
an employer

a pension

bonus

earnings

armchair


You must sign in to write a comment