Moja pierwsza lekcja

 0    406 flashcards    dorotaraczynska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
poranna podróż do pracy
start learning
morning commute
zajęty
start learning
occupied
badania medycyny pracy
start learning
occupational medicine research
nasz wywiad z 2016 r
start learning
our 2016 interview
wolny
start learning
slow
okupacja
start learning
occupation?
już
start learning
already
fryzjer
start learning
hairdresser
burza
start learning
storm
czarny bez
start learning
elderflower
odprowadzic
start learning
bypass the
caly dzien jezdzilam na rowerze
start learning
I drove a bike all day
gorączka
start learning
fever
ćwiczenia
start learning
exercises
jasny
start learning
bright
ile czasu to zajmuje
start learning
how much time does it take
zajmuje to do dwóch godzin
start learning
it takes up to two hours
las
start learning
a forest
Przypomniał
start learning
reminded
olśniło mnie
start learning
it dawned on me
odebralam to od
start learning
i picked it up from
opalony
start learning
suntanned
oprowadzic kogos po tym miejscu
start learning
to give somebody a tour of the place
ulewa
start learning
downpour
przywiozlam
start learning
i brought
półka
start learning
shelf
byk
start learning
bull
polka polki
start learning
a shelf shelfs
muszla
start learning
shell
długość
start learning
lenght
grzywka
start learning
a fringe
nic nie zrobilam
start learning
I have done nothing
Żałuję
start learning
i regret
dane osobiste
start learning
personal data
siebie
start learning
each other
wpadlismy na siebie
start learning
bumped
ramię
start learning
shoulder
prosilam go
start learning
I asked him
suchy
start learning
dry
wreszcie / nareszcie
start learning
at last
na pamięć
start learning
by heart
przepis
start learning
recipe
kolano
start learning
knee
mokry
start learning
wet
Miło było z tobą rozmawiać
start learning
it was nice to talk with you
współpraca
start learning
cooperation
co zamierzasz robic
start learning
what are you going to do
będę zajmować się sprzedaza
start learning
I will dealing with sales
okropnie zmęczony
start learning
awfully tired
jezdzilam na rowerze
start learning
i was riding on my bike
rozmawialysmy
start learning
chatting
odprowadzilam ja
start learning
i saw her off
odprowadzilam ja
start learning
I escorted her
osiągnięty
start learning
reached
całkowicie
start learning
totally
rozdzieliliśmy się
start learning
we parted
Stanowiska
start learning
pitches
Stanowiska boiska
start learning
pitches
kiedy jedlismy
start learning
when we were eating
kiedy zjedlismy
start learning
when we had eating
poszlibyśmy
start learning
we would go
wydaje się,
start learning
it seems
jechać zagranicę
start learning
to go abroad
Zajmę się nimi
start learning
i will take care of them
oddzwoni
start learning
call back
czy mozemy sie tak umowic?
start learning
Can we arrange it this way?
zorganizować
start learning
arrange
umówić
start learning
appointment
dostawać
start learning
get
dostałem awans
start learning
I got promoted
Dostaję awans
start learning
I get promoted
wszystko co jest zwiazane z
start learning
everything that is associated with
zwiazane z
start learning
associated with
Mam 39 lat
start learning
I m 39 years old
zajmuje sie leczeniem chorych
start learning
deals with the treatment of the sick
powodzenia
start learning
good lack
bardzo lubie jazde na rowerze i bieganie
start learning
I really like riding a bike and running
upoważniać
start learning
empower
umacniaj wyniki
start learning
empower results
nie wiem jeszcze co będę robić
start learning
I do not know what to do yet
umacniaj wyniki
start learning
empower results
przewodnik/przewodniczka
start learning
guide
kontynuować
start learning
to go on
prowadzić
start learning
lead - led - led
zajmuje ci 10 minut
start learning
you take 10 minutes to get there
musiałem zdjąć
start learning
i had to take off
droga była piaszczysta
start learning
the way was sandy
wyznaczony przez/ przeznaczony do
start learning
designated for
fałszywi ludzie
start learning
fake people
cisza
start learning
silence
ostatnio
start learning
lately
ostatnio się wyśmiewałeś
start learning
have you chacked out lately
wolność
start learning
liberty
robotnicy
start learning
workers
okrutny
start learning
cruel
zadowolony
start learning
1. glad 2. pleased
za / z tyłu
start learning
behind
aktualny
start learning
timely
wydajny
start learning
efficient
niepewność
start learning
uncertainty
łańcuszek
start learning
chain
akcesorium
start learning
accessory
oddzwonię jutro
start learning
I'll call tomorrow
szkoda / krzywda
start learning
damage
w przybliżeniu
start learning
roughly
brudny
start learning
dirty
suchy
start learning
dry
przyzwyczajac sie
start learning
get used to
przyznać
start learning
to admit
świadomy
start learning
conscious
brak
start learning
lack
zawierać
start learning
to contain
dokładny
start learning
exact
wysiłek
start learning
effort
wymagać
start learning
to demand
zamiast
start learning
instead of
powracającym
start learning
recurring
okazja / możliwość
start learning
opportunity
prawdopodobieństwo
start learning
probability
przekierowanie
start learning
redirect
Jednostka biznesowa
start learning
business unit
nowa prośba o udostępnienie wolności mobilności
start learning
new mobility freedom provisioning request
rozłam
start learning
split
jakosc uslug
start learning
excellence
jednostka
start learning
unit
poziom składki
start learning
contribution level
możliwość odstapienia
start learning
option to withdraw
własność zgromadzonych funduszy
start learning
ownership of accumulated funds
limit całkowitych opłat
start learning
limit of total fees
nadzór przez KNF
start learning
supervision by the KNF
platforma emerytalna
start learning
pension platform
dziedziczenie funduszy
start learning
inheritance of funds
dodatkowe porównanie wybranych aspektów
start learning
additional comparison of selected aspects
pstrag
start learning
trout
ziemniaki
start learning
potatoes
koperek
start learning
dill
dostępnej
start learning
avaible
kapusta
start learning
a cabbage
ogórek
start learning
a cucumber
ile musze ci zaplacic
start learning
how much I have to pay you
podsumowanie dnia
start learning
daily digest
uprzejmie zauważ
start learning
kindly note
postaram się do ciebie zwrócić
start learning
i will make sure to get back to you
na pierwszy rzut oka
start learning
at a glance
restrukturyzacji w ramach
start learning
restructions under
spełnienie
start learning
compliance
poinformował
start learning
provide notice
utrzymywać odpowiedzialność
start learning
maintain accountability
wybiera się
start learning
opts out
pozwalając
start learning
allowing
niezbędny / potrzebny
start learning
necessary
wykonać
start learning
perform
obowiązek
start learning
duty
przewodnik/przewodniczka
start learning
guide
Zbierz to
start learning
collect it
przegląd
start learning
overview
jednoznaczna zgoda
start learning
unambiguous consent
Wyjątki
start learning
exceptions
dane
start learning
data
jednostka
start learning
entity
surfowanie na ramieniu
start learning
shoulder surfing
nurkowanie w śmietniku
start learning
dumpster diving
naciśnięcie klawisza
start learning
keystroke
kradzież
start learning
theft
co najmniej 8
start learning
at least 8
górny
start learning
upper
zawierać
start learning
include
uniknąć
start learning
avoid
bezpiecznie
start learning
securely
śmietnik
start learning
trash can
wymazany
start learning
erased
odkładać
start learning
put away
wytrwałość
start learning
diligence
opóźnienie
start learning
delay
natychmiast
start learning
immediately
udogodnienia
start learning
facilities
właściwy
start learning
proper
biurka
start learning
desks
być gromadzone
start learning
be collected
najbezpieczniejszy
start learning
the most secure one
zdolności
start learning
skills
zapewniać
start learning
provide
ważna firma
start learning
valid business
Twój wynik
start learning
your score
zabroniony
start learning
barred
dopuszczać
start learning
allow
przedstawienie
start learning
performance
zapisać
start learning
enroll
postrzegane
start learning
perceived
powstać
start learning
arise
niezdolny
start learning
unable
wprowadzenie
start learning
putting
przed
start learning
ahead
przed
start learning
ahead
zorganizować
start learning
arrange
uniknąć
start learning
avoid
pracuje dla lub
start learning
working for or
dostawca dostawcy
start learning
vendor supplier
głosowanie na
start learning
voting for
konkurować z
start learning
competing with
nagradzanie biznesu
start learning
awarding business
do podróży
start learning
to make travel
przygotowania
start learning
arrangements
ilość
start learning
amount
ujawniać
start learning
disclose
wcześniejszy
start learning
prior
zdobyć
start learning
gain
prowadzenie
start learning
conducting
recenzja
start learning
review
małżonek
start learning
spouse
licytacja
start learning
bidding
brak
start learning
failure
postrzegane
start learning
perceived
spełnienie
start learning
compliance
zarządzać nimi
start learning
manage them
ujawnij to
start learning
disclose it
poślubić
start learning
to marry
komitet
start learning
committee
badanie
start learning
survey
wymagany
start learning
required
wymagany
start learning
required
szalupa
start learning
launch
wynalazek
start learning
an invention
spełniać
start learning
fulfil
rozwiązać
start learning
resolve
dostarczone rozwiązanie
start learning
solution provided
uważane
start learning
considered
ogólny
start learning
overall
przedkładać
start learning
submit
rozwiązanie
start learning
a solution
większość
start learning
a majority
zakres
start learning
scope
odwołanie
start learning
recall
prawne żargon
start learning
legal lingo
drzemka
start learning
snooze
wymagania (w stosunku do kandydata)
start learning
requirements
niepewny
start learning
uncertain
zamiast tego jako wskazówki
start learning
as guidance instead
zgoda rodziców
start learning
parental consent
uszkodzony
start learning
damaged
poniesionych
start learning
incurred
grzywny
start learning
fines
odkryty / odkryta
start learning
discovered
pokryty
start learning
covered
poniosła stratę
start learning
suffered loss
wartość
start learning
value
wpływ
start learning
impact
zmieszany
start learning
confused
cały
start learning
entire
okresowy
start learning
periodic
zdradzasz
start learning
you betray
jestem nowym pracownikiem od lipca
start learning
I am a new employee from July
wrocilam do domu wczoraj bardzo pozno
start learning
I returned home very late yesterday
dowód
start learning
evidence
umarł
start learning
past away
powiedział
start learning
said
piasek
start learning
the sand
pamiętnik
start learning
diary
przez np. zrobiony
start learning
by
na
start learning
on
w/za
start learning
in
zakaz
start learning
ban
zakaz plastiku
start learning
a ban on plastic
słomki
start learning
straws
w ostatnich
start learning
in recent
zaćmienie
start learning
eclipse
podziwiać
start learning
to admire
Właśnie jadłem śniadanie
start learning
I have just had breakfast
Przez półtorej godziny chciałem zadzwonić do ciebie
start learning
i have been traying to call you for an hour
chciałbyś spróbować?
start learning
would you like to try some
warunki
start learning
conditions
tak szybko, jak będzie to możliwe
start learning
as soon as will be posible
zajęło nam
start learning
it took us
zostało nam tylko 5 minut
start learning
we haven only 5 minutes left
musimy wyciągnąć wnioski
start learning
we have to draw conclusion
jest to okazja
start learning
its a bargain
zagraniczny
start learning
foreign
załoga
start learning
a crew
brudny
start learning
dirty
pośrednik
start learning
intermediary
przedsiębiorca
start learning
entrepreneur
czynsz
start learning
rent
nie przeszkadzać
start learning
dont disturb
był bardzo wymagający
start learning
was very demanding
zorganizuję / ustalę
start learning
i will arrange
pilną sprawą
start learning
an urgent matter
Wrócę za kilka godzin
start learning
I will come back in a few hours
na tendencję
start learning
to tend
ogłoszenie
start learning
ad
wartości
start learning
values
oprócz
start learning
except
być rewelacyjnym
start learning
to be reveland
pozostawać
start learning
remain
nasze spotkanie
start learning
our meeting
w nawiązaniu
start learning
referring
droga pani
start learning
dear madams
załączony / załączona
start learning
attached
słodkiej współpracy
start learning
sweet cooperation
utrzymać
start learning
maintain
sprawa
start learning
matter
popołudnie
start learning
afternoon
reklama
start learning
advertising
odporne pokrywy
start learning
resistant lids
prawdopodobnie / jak wskazują posiadane informacje
start learning
supposedly
relacja
start learning
coverage
oświadczenie o korzyściach
start learning
benefits statement
Okazje
start learning
deals
zobacz zakres
start learning
view the range
rekrutacja
start learning
enrolment
pokryty
start learning
covered
małżonek
start learning
spouse
okoliczności
start learning
circumstances
zależny
start learning
dependant
urlop
start learning
leave
dodatkowe ubezpieczenie na życie
start learning
life insurance additional
zarejestrować
start learning
register
zachowanie
start learning
behaviour
podnieść
start learning
raise
zachowanie wsparcia
start learning
support behaviour
Kampanie
start learning
campaigns
świadomość
start learning
awareness
uwagi końcowe
start learning
closing remarks
struktura
start learning
framework
ankiet
start learning
surveys
rozważać
start learning
consider
wchodzi w Zycie
start learning
to become efective
oddział firmy
start learning
a branch of a company
z powodu
start learning
due to
niekorzystny
start learning
adverse
od 15 czerwca
start learning
as from 15 june
bylibyśmy zobowiązani
start learning
we would be obliged
doprowadzi to do
start learning
it will lead to
troska
start learning
concern
tego żałujemy
start learning
we regret that
firma handlowa
start learning
trading company
glowny
start learning
major
krótkie spotkanie
start learning
a brief meeting
prognoza
start learning
forecast
do odwołania
start learning
to recall
w sprawie/ dotyczace
start learning
concerning
aby zalaczyc próbki
start learning
to enclose samples
wartość
start learning
value
poza
start learning
beyond
zamówienie próbne
start learning
a trial order
przekonywać
start learning
to convince
Sprawy
start learning
matters
zapewnienie
start learning
to provide
dostarczyć wszystkie niezbędne przedmioty
start learning
to supply all neccesery
wahać się
start learning
hesitate
wykorzystywać / wykorzystać
start learning
to take advantage of
aby skontaktować się z
start learning
to get in touch with
poznac siebie na wzajem
start learning
get to know each other
uzgodniony
start learning
agreed
szef biura handlu zagranicznego
start learning
head of foregin trade office
pozdrowienia
start learning
greetings
bede zobowiazana
start learning
I will be obliged
zaproponowal mi spotkanie
start learning
he offered me a meeting
w nawiazaniu do
start learning
further to
miejsce
start learning
the venue
Dostosuję się do twojej propozycji
start learning
I will adjust to your proposal
niekorzystny
start learning
adverse
z powodu
start learning
due to
doprowadzi to do
start learning
it will lead to
pewny
start learning
certain
troska
start learning
concern
dotyczace
start learning
concerning
jedyny wylaczny
start learning
sole
załączyć
start learning
to enclose
poza
start learning
beyond
probne
start learning
trial
Sprawy
start learning
matters
zapewnienie
start learning
to provide
wahać się
start learning
hesitate
w celu nawiązania kontaktu
start learning
to get in touch
zapobiec
start learning
prevent
pozwolić sobie
start learning
afford
prowadzić do
start learning
lead to
wreszcie / nareszcie
start learning
at last
przynajmniej / co najmniej
start learning
at least
wstępna oferta
start learning
Introductory offer
narzedzia
start learning
tools
prywatna opieka medyczna
start learning
private medical care
zamieszanie
start learning
confusion
pierwsze spotkanie
start learning
an initial meeting
Będę Cię informował o dalszych krokach
start learning
i will keep you updated on further steps
odpowiednio
start learning
accordingly
na torze
start learning
on track
dostac zgode szefa
start learning
get permission from the boss
osiągnąć swoje korzyści
start learning
achieve your benefits
rekompensata
start learning
reward
Cele
start learning
objectives
rekrutacja
start learning
enrolment
administracja zewnętrzna
start learning
outsourced administration
nieobecny
start learning
absent
pokryty
start learning
covered
zapewnia
start learning
provides
Podsumowanie nagrody
start learning
reward summary
coroczny
start learning
annual
procedura
start learning
procedure
pensja
start learning
a salary
podatek
start learning
tax
pracodawca
start learning
an employer
emerytura
start learning
a pension
premia
start learning
bonus
zarobki
start learning
earnings
fotel
start learning
armchair

You must sign in to write a comment