Moja pierwsza lekcja

 0    109 flashcards    japaszlaufie
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
otępiajacy
start learning
mind-numbing
śmiertelnie nudny
start learning
soul-destroying
porywający
start learning
exhilarating
rozanielony (podekscytowany)
start learning
exhilarated
glina
start learning
clay
piasek
start learning
sand
kruszywo
start learning
aggregate
zaprawa
start learning
mortar
współczesny
start learning
contemporary
wygląd
start learning
appearance
klasyczny wygląd
start learning
classic appereance
muzyka poważna
start learning
classical music
marmur
start learning
marble
dachówka łupkowa
start learning
slate
trwały
start learning
durable
zwiększyć
start learning
enhance
cecha
start learning
feature
pręty zbrojeniowe
start learning
rebars
być zbudowanym na lata
start learning
to be built to last
wytrzymać
start learning
withstand
składa się z czegoś
start learning
composed of sth
składa się z czegoś
start learning
made up of sth
wapno
start learning
lime
ziarnisty
start learning
grainy
cząstka
start learning
particle
proszek
start learning
powder
ciągliwy
start learning
malleable
zaraz (natychmiast)
start learning
right away
płyty gipsowo-kartonowej
start learning
drywall
gips
start learning
plaster
wnętrze ściany
start learning
wall interior
włókno szklane
start learning
fiberglass
instalacja wodociągowa
start learning
plumbing
kanał
start learning
duct
gruby
start learning
thick
gumka
start learning
rubber
Węże
start learning
hoses
uszczelka
start learning
gasket
nieszczelność
start learning
leak
armatura
start learning
fixtures
szybować (rownież cena)
start learning
soar
and - twierdzenie; ....... - przeczenie
start learning
or
pasować do czegoś (styl, kolor itp)
start learning
go with sth
go with sth
start learning
match sth
pasować (rozmiar)
start learning
fit
kruchy
start learning
brittle
mądry
start learning
wise
nieprzezroczysty
start learning
opaque
różnić się
start learning
vary
sztywny
start learning
rigid
uszczelniacz
start learning
sealant
mocny, twardy
start learning
firm
ściskać, wtłoczyć
start learning
squeeze
pracować nad czymś
start learning
work on sth
szopa
start learning
shed
magazynowanie
start learning
storage
Polecać zrobienie czegoś
start learning
recommend doing sth
Proponować zrobienie czegoś
start learning
suggest doing sth
w miejscu gdzie jest coś
start learning
in a place where there is something
efekt (w znaczeniu bardziej negatywnym)
start learning
effect
mieć stopień cierpliwości
start learning
have a degree of patient
ściśle współpracować z kimś
start learning
work closely with someone
pracować na polu twórczym
start learning
work on a creative field
wytrwały
start learning
persistent
być w stanie pracować pod presją
start learning
be capable of working under pressure
kumaty
start learning
savvy
praktyczna znajomość
start learning
working knowledge
list motywacyjny
start learning
cover letter
dalej
start learning
further
włożyć wiele wysiłku
start learning
put a lot of effort
różnorodność / zróżnicowanie
start learning
diversity
czy to, czy to
start learning
whether it or this
oceniać
start learning
interact
oszacować (oceniać)
start learning
assess
postawiłć sobie za cel
start learning
set a goal
ocenić
start learning
avaluate
praktyka
start learning
internship
Specjalizujemy się czegoś
start learning
specialise in sth
określić sth
start learning
determine sth
zbadać
start learning
explore
przejrzeć
start learning
go over
co zajmuje tak długo
start learning
what is taking so long
kiedyś w ciągu najbliższych dwóch tygodni
start learning
sometime in the next two weeks
kogo
start learning
whom
Zastanawiam się, czy
start learning
I wonder if
Zastanawiam się, czy
start learning
I wonder whether
granice własności
start learning
boundres of property
Odszedł
start learning
gone
kielnia
start learning
trowel
retusz, poprawka
start learning
touch-up
równa powierzchnia
start learning
even surface
pracownik fizyczny
start learning
labourer
zrzucać
start learning
dump
dotrzeć
start learning
reach
wyciągać
start learning
extend
ramię czegoś
start learning
the boom of sth
pompa ciężarówki
start learning
pump of truck
cały coś
start learning
entire sth
zmieniać
start learning
alter
zapewnić sth
start learning
provide sth
przybrać kształt
start learning
take shape
fundamenty pale
start learning
pile-driven foundations
między (wśród - może być wiecęj niż 2)
start learning
among
nieprecyzyjny
start learning
rough
cień
start learning
shadow
równolegle
start learning
parallel
prostopadle
start learning
perpendicular
jak pokazano
start learning
as shown
linia horyzontu
start learning
horizon line

You must sign in to write a comment