module 5 ksiazka angielski klaudia

 0    111 flashcards    xklaudia203
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dokładny
start learning
accurate
pomagać w śledz
start learning
aid investigations
poinformować o szczegółach zbrodni
start learning
brief on the crime
bystre spójrzenie
start learning
clear eye
dobrze widoczny
start learning
clearly visible
zbliżenia
start learning
close-up images
wskazówka
start learning
clue
w ciągu dnia
start learning
course of a day
istotny
start learning
crucial
radzić sobie z czymś
start learning
deal with
obojętny, bezstronny
start learning
detached
porzucony
start learning
discarded
dokumentować miejsce zbrodni
start learning
document a crime scene
emocjonalny
start learning
emotional
zachęcać
start learning
encourage
konieczny
start learning
essential
dowody
start learning
evidence
śmiertelny
start learning
fatal
śmiertelny wypadek drogowy
start learning
fatal road accident
koncentrować się na czymś
start learning
focus on
koncentrować się na
start learning
focus on individual details
serial o pracy
start learning
forensic drama
zbierać, gromadzić
start learning
gather
zostać umieszczonym w wykazie
start learning
get listed
fascynować kogoś
start learning
hold fascination
oświetlić
start learning
illuminate
wpływ
start learning
impact
w sądzie
start learning
in court
inspirować
start learning
inspire
sprawa o zabójstwo
start learning
murder case
sledztwo w sprawie zabójstwa
start learning
murder investigation
dowódca
start learning
officer-in-charge
nie ma miejsca na eksperymenty, nie wolno eksperymentować
start learning
no room for experimentation, do not experiment
osobiście
start learning
on a personal level
na dyżurze
start learning
on call
ogólny, całościowy
start learning
overall
nad głową
start learning
overhead
spokój ducha
start learning
peace of mind
rejestr zdję
start learning
photo log
fotografować ofiarę zbrodni
start learning
photograph the victim
publiczny
start learning
public
wymagać
start learning
require
miejsce zbrodni
start learning
scene of a crime
zobaczyć/sfotografować w całości
start learning
take an overall view
trudny, ciężki
start learning
tough
nieprzewidywalny
start learning
unpredictiable
użyte jako dowód
start learning
used as evidence
ofiara
start learning
victim
obiektyw
start learning
wide angle lens
zoom
start learning
zoom lens
oskarżyć
start learning
accuse
stanąć przed sądem
start learning
appear in court
uzbrojony
start learning
armed
próbować
start learning
attempt
rachunek
start learning
bill
załamać się
start learning
break down
włamać się
start learning
break in
włamywać się
start learning
break into
wybuchnąć
start learning
break out
zerwać z kimś
start learning
break up
doprowadzić przed sąd
start learning
bring sb before a judge
włamać się do
start learning
burgle
oskarżyć o
start learning
charge with
uznany za winnego
start learning
convicted
odstraszyć
start learning
deter
uciekac
start learning
escape
zostac uznanym za winnego
start learning
be found guilty
kajdanki
start learning
handcuffs
śledztwo/dochodzenie
start learning
inquire
instalowć
start learning
install
porywacz
start learning
kidnapper
drobne wykroczenie
start learning
minor offence
ogłoszenie, zawiadomienie
start learning
notice
kradzieze kieszonkowe
start learning
pickpocketing
odkładać na później, opóźniać
start learning
postpone
środki ostrożności
start learning
Precautions
wnieść oskarżenie
start learning
press charges
ustawiac barierki
start learning
put barriers
wyadac wyrok
start learning
reach a verdict
skazać na
start learning
sentence to
kraść ze sklepu
start learning
shoplift
podejrzany
start learning
suspected
wziać na siebie wine
start learning
take the blame for
podrzeć
start learning
tear
zostać aresztowanym
start learning
be packed under arrest
wyrok, werdykt
start learning
verdict
naruszać, zakłocać
start learning
violate
ostrzegać
start learning
warn
ostrzeżenie
start learning
warning
rzekomo
start learning
allegedly
wielki pożar
start learning
blaze
dzielnica portowa
start learning
docklands
ugasić ogień
start learning
extinguish
trudności finansowe
start learning
financial difficulties
materiał łatwopalny
start learning
flammable material
oficjalne oświadczenie
start learning
formal statement
doradca ubezpieczeniowy
start learning
insurance consultant
motyw
start learning
motive
areszt policyjny
start learning
police custody
wcześniejsze wyroki
start learning
previous convictions
dążyć do czegoś
start learning
aim to
koncentrować się na czyms
start learning
concentrate on
konfiskować
start learning
confiscate
likwidowac
start learning
delete
skierowac
start learning
direct
odrzucic/zakonczyc sprawe w sadzie
start learning
dismiss
dowody
start learning
evidence
koncentrowac sie na czyms
start learning
Focus on
wskazowka
start learning
hint
usuwac
start learning
remove
slad
start learning
trace

You must sign in to write a comment