Moduł 10_Nauka_i_technika

 0    158 flashcards    filpawlak
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

dokładny

1. robić postępy; 2. postęp

angle (of vision)
start learning
Kąt (widzenia)

przypisać

autonomous
start learning
autonomiczny

bakterie, zarazki

binding of matter
start learning
zaginanie materii

biotechnology
start learning
biotechnologia

chemical reaction
start learning
Reakcja chemiczna

1. klonować; 2. klon

potwierdzić

prawo autorskie

create a human being
start learning
stworzyć istotę ludzką

digital media
start learning
cyfrowe środki przekazu

odkryć (=wykryć, dowiedzieć się)

discriminate
start learning
1. odróżniać; 2. dyskryminować

odradzać

distinguish
start learning
1. odróżniać; 2. wyróżniać

do / carry out experiments
start learning
przeprowadzać eksperymenty

do (field) research
start learning
prowadzić badania (w terenie)

elaborate on
start learning
szczegółowo omówić

badać, sprawdzać

1. odnosić sukces; 2. przewyższać

odkrycia

formulate (a theory)
start learning
stworzyć (teorię)

fungus / fungi
start learning
grzyb / grzyby

grawitacja

habitable zone
start learning
Strefa zamieszkania

wpływ, uderzenie

udoskonalić

intellectual property
start learning
własność intelektualna

wynaleźć

label a product
start learning
oznaczać produkt

legal concept
start learning
pojęcie prawne

living things
start learning
istoty żywe

make a breakthrough
start learning
dokonać przełomu

make calculations
start learning
przeprowadzać obliczenia

manufacturer
start learning
producent

mastermind
start learning
geniusz

1. materia; 2. substancja

observation
start learning
obserwacja

observe (a process)
start learning
obserwacji (proces)

ownership of ideas
start learning
prawo własności pomysłów

pave the way for
start learning
utorować drogę czemuś

periodic table of elements
start learning
układ okresowy pierwiastków

phenomenon / phenomena
start learning
zjawisko / zjawiska

prove (a thesis)
start learning
udowodnić (tezę)

put throught a battery of tests
start learning
poddać licznym testom

reveal clues
start learning
odkrywać wskazówki

safeguard the rights
start learning
zabezpieczać prawa

naukowiec, uczony

self-taught
start learning
samouk

zmysł

zarodnik

support a hypothesis
start learning
potwierdzać hipotezę

probówka

znak firmowy

odkryć (=zdjąć warstwę wierzchnią)

under a microscope
start learning
pod mikroskopem

win the Nobel prize
start learning
dostać nagrodę Nobla

1. prześwietlać; 2. prześwietlenie promieniami RTG

archaeological dig
start learning
wykopalisko archeologiczne

archaic (coins)
start learning
stare (monety)

artefakt, wytwór ludzkiej działalności

discover (by chance)
start learning
odkryć (przypadkiem)

excavation site
start learning
teren objęty wykopaliskami

badać, poszukiwać

sarcophagus
start learning
sarkofag

wrak statku

droga morska

grobowiec

przejściówka

(dead) battery
start learning
(rozładowywana/y) bateria / akumulator

cable / cord
start learning
kabel

naładować

ładowarka

computerised facility
start learning
tu: skomputeryzowany obiekt

construct (a road)
start learning
zbudować (drogę)

design (a bridge)
start learning
zaprojektować (most)

1. wybrać (numer); pokrętło

1. wyświetlać; 2. wyświetlacz

electrical / solar power
start learning
energia elektryczna / słoneczna

elektroda

electronics
start learning
elektronika

zapewniać

extension cord
start learning
przedłużacz

innovative design
start learning
nowatorski projekt

sieć elektryczna

mobile phone / cell phone
start learning
telefon komórkowy


out of range / no reception
start learning
poza zasięgiem

(non-) portable device
start learning
urządzenie (nie)przenośne

1. podłączyć; 2. wtyczka

plug-in / electrical device
start learning
urządzenie na prąd

usunąć

gniazdo

solar panels
start learning
panele / baterie słoneczne

state-of-the-art
start learning
supernowoczesny

technological improvement
start learning
udoskonalenia techniczne

text a message
start learning
wysłać SMS

three-dimensional (3-D) object
start learning
obiekt trójwymiarowy

touchscreen
start learning
ekran dotykowy

wyłączyć, zakręcić

włączyć, odkręcić

wyłączyć z gniazdka

voice-operated
start learning
sterowany głosem

bezprzewodowy

aluminium foil
start learning
folia aluminiowa

answering machine / answer phone
start learning
automatyczna sekretarka

assembly line
start learning
taśma produkcyjna

kod kreskowy

Kamera

contact lenses
start learning
soczewki kontaktowe

prąd

dictaphone / voice recorder
start learning
dyktafon

disposable nappy
start learning
pielucha jednorazowa

electric razor
start learning
elektryczna maszyna do golenia

hair-dryer
start learning
suszarka do włosów

jet engine
start learning
silnik odrzutowy

nanosize sensors
start learning
Czujniki nanowielkości

spinacz

photocopier
start learning
kserokopiarka

drukarka


niszczarka (dokumentów)

stain-resistant fabrics
start learning
tkaniny plamoodporne

czasomierz

zamek błyskawiczny, suwak

application
start learning
aplikacja

powiększony

dający się zginać

Przeglądarka

built-in camera
start learning
wbudowana kamera

connect (a gadget)
start learning
podłączyć (urządzenie)


baza danych

usunąć

sterownik

umożliwiać

1. wejść; 2. wprowadzić

eye movements
start learning
ruchy ocza

opcje, elementy (w urządzeniach)

zawiesić się (o komputerze)

wyładować się (o baterii)

group files in folders
start learning
grupować pliki w folderach

housing / case
start learning
obudowa

klawiatura

motherboard
start learning
płyta główna

wklejać (w plikach komputerowych)

pendrive / USB flash drive / memory stick / USB stick
start learning
pamięć USB

press (a button / key)
start learning
naciśnij (przycisk / klawisz)

replace ink
start learning
wymienić tusz

(anti-virus) software
start learning
Oprogramowanie (antywirusowe)

panel dotykowy

powodować, wywoływać

turn itself off
start learning
wyłączy się bez przyczyny (o komputerze)

zaktualizować

virus / bug
start learning
wirus (komputerowy)


You must sign in to write a comment