migracje/ struktura narodowościowa etniczna i wyznaniowa

 0    20 flashcards    https._nicol_a
print play test yourself
 
Question Answer
naród
start learning
to trwała, odrębna wspólnota ludzi związanych ze sobą historią, językiem, kulturą i terytorium
mniejszość etniczna
start learning
to grupa ludzi, zamieszkująca obszar danego kraju, która nie utożsamia się z innym narodem, ale zachowuje historyczną, kulturową i językową odrębność wobec reszty mieszkańców państwa
Ślązacy
mniejszość narodowa
start learning
to grupa ludzi trwale zamieszkujących dane państwo, lecz różniąca się od większości jego mieszkańców przynależnością narodową, kulturową i historyczną
najliczniejszą mniejszością narodową w Polsce są...
start learning
Niemcy, Białorusini, Ukraińcy
oraz Litwini, Żydzi, Rosjanie, Czesi, Wietnamczycy
mniejszości etniczne w Polsce
start learning
Romowie, Łemkowie, Tatarzy, Karaimowie
struktura wyznaniowa w Polsce - kościół katolicki
start learning
87,6%
struktura wyznaniowa w Polsce - kościół prawosławny
start learning
156 000
struktura wyznaniowa w Polsce - świadków jehowy
start learning
137 000
struktura wyznaniowa w Polsce - kościół ewangolicko - augsburski
start learning
71 000
struktura wyznaniowa w Polsce - Żydzi
start learning
ok. 7 tys.
struktura wyznaniowa w Polsce
start learning
muzułmanie, wyznawcy judaizmu, prawosławie, protestanci
migracje
start learning
przemieszczanie się ze swojego miejsca zamieszkania
imigracja
start learning
przyjeżdżanie gdzieś
emigracja
start learning
wyjeżdżanie gdzieś
migracja zewnętrzna
start learning
poza granice swojego kraju
migracja wewnętrzna
start learning
w ramach swojego kraju
przyrost rzeczywisty
start learning
Sm = I - E
przyrost naturalny
start learning
Pn = U - Z
przyrost rzeczywisty
start learning
Pr = Sm + Pn
Współczynnik przyrostu naturalnego
start learning
Wpn = Pn: L (ludność) x 100

You must sign in to write a comment