Mięsnie grzbietu (powierzchowne)

 0    18 flashcards    lumbagokochane
print play test yourself
 
Question Answer
mięsnie grzbietu
start learning
m. dorsi
m. czworoboczny
start learning
m. trapezius
część szyjna - przyczepy
start learning
fascia nuchae (su, Car)/lig. nuchae (Ru, eq) - spina scapulae
część piersiowa - przyczepy
start learning
lig. supraspinale - spina scapulae
unerwienie:
start learning
n. accessorius, r dorsalis
m. najszerszy grzbietu
start learning
m latissimus dorsi
przyczep:
start learning
fascia thoracolumbalis - tuberculum minus
unerwienie:
start learning
n. thoracodorsalis (ze splotu ramiennego)
m. równoległoboczny
start learning
m. rhomboideus
m równoległopoczny (kl. piersiowej) przyczep
start learning
processus spinosi -margo dorsalis
m równoległoboczny (szyi) przyczep
start learning
processus spinosi -margo dorsalis
m równoległoboczny (głowy) przyczep
start learning
protuberantia occipitalis externa - angulus cranialis
unerwienie:
start learning
rr. dorsales nn. cervicales
m. zębaty dogrzbietowy doczaszkowy
start learning
m. serratus dorsalis cranialis
przyczepy:
start learning
fascia thoracolumbalis (processus spinosi th) - costae margo cranialis
m. zębaty dogrzbietowy doogonowy
start learning
m. serratus dorsalis caudalis
przyczep:
start learning
fascia thoracolumbalis (processus spinosi ost -th i 1 L) - costae: margo caudalis
unerwienie
start learning
nn. intercostales rr. laterales

You must sign in to write a comment