Media społecznościowe: Facebook

 0    18 flashcards    kzajac25
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
social media
I cannot imagine a life without social media.
start learning
media społecznościowe
Nie mogę sobie wyobrazić życia bez mediów społecznościowych.
Website
Currently it is substantial for a company to have its Website.
start learning
strona www
Obecnie istotne jest aby firma miała własną stronę internetową.
community
Our company should do something for the local community.
start learning
społeczność
Nasza firma powinna coś zrobić dla lokalnej społeczności.
to log in
In order to buy something in an on-line shop you have to log in first.
start learning
zalogować się
Żeby kupić coś w sklepie internetowym musisz się najpierw zalogować.
friends
Facebook allows you to communicate with your friends all over the world.
start learning
znajomi
Facebook pozwala Ci komunikować się ze znajomymi z całego świata.
to search
You can search for friends from school and work.
start learning
wyszukiwać
Możesz wyszukać znajomych ze szkoły i pracy.
to keep in touch with somebody
You can keep in touch with people you met a long time ago.
start learning
utrzymywać z kimś kontakt
Możesz utrzymywać kontakt z ludźmi, których poznałeś bardzo dawno temu.
to send an invitation
Your sister just sent me a Facebook invitation.
start learning
wysłać zaproszenie
Twoja siostra właśnie wysłała mi zaproszenie na Facebooku.
application
Facebook has many applications you can join.
start learning
aplikacja
Facebook ma wiele aplikacji, do których możesz dołączyć.
to have something in common
We have something in common, I also like skiing.
start learning
mieć coś wspólnego
Mamy coś wspólnego, ja też lubię jeździć na nartach.
to make friends with
You can meet new people and make friends.
start learning
zaprzyjaźnić się z
Możesz spotkać nowych ludzi i zaprzyjaźnić się z nimi.
like
I like it!
start learning
polubienie
Lubię to!
to write on the wall
Don't forget to write your birthday wishes on Ana's wall.
start learning
napisać coś na tablicy
Nie zapomnij o napisaniu życzeń urodzinowych na tablicy Ani.
message
Send me a message when you get home.
start learning
wiadomość
Wyślij mi wiadomość kiedy dotrzesz do domu.
to go mad
British people have gone completely mad for Facebook.
start learning
oszaleć (na punkcie czegoś)
Brytyjczycy całkowicie oszaleli na punkcie Facebooka.
account
You can create your personal account.
start learning
konto
Możesz stworzyć swoje prywatne konto.
group
You can join groups of people with similar interests as yours.
start learning
grupa
Możesz dołączyć do grup ludzi o zainteresowaniach podobnych do Twoich.
to share
Mary shared information about a little dog for adoption.
start learning
udostępniać
Mary udostępniła informację o małym piesku do adopcji.

You must sign in to write a comment