Measurable parameters

 0    18 flashcards    Andrzej Dwojak
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
electricity grid
start learning
sieć elektryczna
supply
If supply increases, prices fall.
start learning
dostawa
Jeśli podaż wzrasta, ceny spadają.
add up
start learning
dodać
major
start learning
główny
rate
I don't know the standard rate for this kind of work.
start learning
stawka
Nie wiem ile wynosi stawka za ten typ pracy.
rise
We've noted a steady rise in salaries.
start learning
wzrost / zwiększenie
Odnotowujemy stały wzrost płac.
particular
start learning
szczególny
brief
start learning
krótki
peak
The view from the peak was amazing.
start learning
szczyt
Widok ze szczytu był niesamowity.
off-peak
start learning
poza szczytem
spare capacity
start learning
wolne moce
since
start learning
ponieważ
average out
start learning
uśrednić
significant
It is a significant change in our policy.
start learning
znaczący
To znacząca zmiana naszej polityki.
fluctuate
start learning
zmieniać
figure
start learning
liczba
meet demands
start learning
spełniać wymagania
run to capacity
start learning
zbiżać się do maksymalnego pozimou wydajności

You must sign in to write a comment