means of transport

 0    32 flashcards    querebelen
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przepraszam, jak mogę dostać się na lotnisko?
start learning
excuse me, how do i get to the airport?
szukam kas biletowych
start learning
i’m looking for the ticket office
czy możesz mi wskazać drogę na stację kolejową?
start learning
can you show me the way to the train station?
iść prosto
start learning
go straight on
światła drogowe
start learning
traffic lights
wziąć drugi w prawo
start learning
take the second right
przejść obok
start learning
go past
przejść przez ulicę
start learning
cross the street
po lewej stronie
start learning
on your left
nie można przegapić
start learning
you can’t miss it
o której godzinie?
start learning
what time does it get to?
z którego peronu odjeżdża ten pociąg?
start learning
which platform does this train depart from?
musisz zmienić w Koluszkach
start learning
you have to change at Koluszki
bilet jednorazowy / powrotny
start learning
a single / return ticket
Czy to miejsce jest zajęte?
start learning
is this seat taken?
czy mogę mieć miejsce przy oknie / przejściu?
start learning
could i have a window/aisle seat?
nie zostawiaj bagażu bez opieki
start learning
do not leave your luggage unattendent
tu jest twoja karta pokładowa
start learning
here is your boarding card
Witamy na pokładzie
start learning
welcome on board
zapiąć pasy
start learning
fasten your seat belts
cel (miejsce) podróży
start learning
destination
odloty
start learning
departures
wysiadać
start learning
get off
startować
start learning
take off
wycieczka
start learning
excursion
podróż
start learning
voyage
rejs
start learning
cruise
wycieczka ze zwiedzaniem
start learning
sightseeing tour
lot
start learning
flight
zagranica
start learning
abroad
autokar
start learning
coach
iść pozwiedzać
start learning
go sightseeing

You must sign in to write a comment