matura ustna

 0    39 flashcards    marekszymczak
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
jakie jest twoje zdanie
start learning
what is your view
serdecznie
start learning
heartily
rzadko
start learning
rarely
możesz to rozwinąć?
start learning
can you elaborate on that
od czasu do czasu
start learning
now and then
moim zdaniem
start learning
in my judgment
myślę, że istotne jest
start learning
I think it is essential to
abstrachując od
start learning
Apart from
chcę podkreślić, że
start learning
I want to emphasize that
mówiąc wprost
start learning
strictly speaking
krótko mówiąc
start learning
to be brief
chodzi mi o to
start learning
I point I'm trying to make is
w odpowiedzi na twoje pytanie
start learning
in answer to your question
w zupełności się zgadzam
start learning
completely agree
mam takie samo zdanie
start learning
I got the same sentence
w pełni się zgadzam z twoją opinią
start learning
I fully agree with your opinion
to brzmi rozsądnie
start learning
This sounds reasonable
jak mam być szczery
start learning
how to be honest
nie jestem do końca przekonany
start learning
I'm not entirely convinced
nie mam najmniejszego pojęcia
start learning
I have not the slightest idea
słuszna uwaga, ale
start learning
good point, but
kolejną istotną kwestią jest to że
start learning
another important issue is that
przepraszam, że ci przerwę
start learning
I'm sorry I'll give you a break
mam inne zdanie ponieważ
start learning
I have a different opinion because
na pierwszy rzut oka
start learning
on first sight
na pierwszym planie możemy zobaczyć
start learning
in the foreground, we can see
uwaga widza jest skupiona na
start learning
the viewer's attention is focused on
obrazek pokazuje scenę z
start learning
picture shows a scene from
poza tym
start learning
moreover
pomimo to
start learning
nevertheless
stąd
start learning
hence
zatem
start learning
therefore
jednakże
start learning
However,
mimo że / chociaż
start learning
although
mimo
start learning
despite
pomimo czegoś
start learning
in spite of
co więcej / ponadto
start learning
furthermore
podczas gdy
start learning
whereas
co więcej / prócz tego
start learning
moreover

You must sign in to write a comment