Maternity leave

 0    76 flashcards    martanawrocka59
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
stronniczość
start learning
bias
świadomość
start learning
awareness
kwalifikują się do, uprawniony do
start learning
eligible to
wstrząśnięty
start learning
thrilled
światowy
start learning
worldwide
równy
start learning
equal
równy urlop rodzicielski
start learning
equal parental leave
polityka (zasady działania)
start learning
policy
pełna płatność
start learning
full payment
okazja / możliwość
start learning
opportunity
porzucić, zaniechać
start learning
leave off
płaca podstawowa
start learning
basic pay
prawo
start learning
entitled to
schemat
start learning
scheme
zestawione z
start learning
compated with
obligacji, więź
start learning
bond
należą do
start learning
belong to
udział
start learning
share
dopuszczać
start learning
allow
opieka nad dzieckiem
start learning
childcare
angażować
start learning
involve
dzieciństwo
start learning
infancy
dzieciństwo
start learning
childhood
niezbywalne
start learning
non-transferable
sprawiedliwie
start learning
equitably
małżonek
start learning
spouse
rekrutacja
start learning
recruitment
postawa/podejście
start learning
attitude
brak doświadczenia zawodowego / brak doświadczenia zawodowego
start learning
lack of work experience / lack of professional experience
brak zaangażowania ojca
start learning
a lack of father's involvement
czynnik
start learning
factor
wykonać
start learning
carry out
występować, pojawiać się
start learning
occur
szczególnie
start learning
particularly
równe szanse
start learning
level playing field
podejście
start learning
approach
przyznać
start learning
to admit
zapewniać
start learning
to assure
średnia
start learning
average
na podstawie
start learning
based on
zdobyć pieniądze
start learning
raise money
według
start learning
according to
korzyść
start learning
advantage
różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn
start learning
the gender pay gap
zawiadomienie
start learning
notice
proste procedury myślowe
start learning
the simple thought proceds
okres czasu
start learning
a period of time
początkowy
start learning
initial
odwołanie
start learning
recall
podniecenie
start learning
excitement
stawianie czoła pokoleniom
start learning
facing for generations
wpływ na
start learning
impact on
najpierw
start learning
at first
wczuć się w sb
start learning
empathise with sb
niedawny
start learning
recent
rozszerzać
start learning
expand
W dowolnym momencie do
start learning
At any point up to
reszta
start learning
remainder
obowiązkowy urlop ojcowski
start learning
mandatory paternity leave
prawdopodobnie
start learning
arguably
czas wolny
start learning
time off
agresywna postawa
start learning
the aggressive stance
wymagać
start learning
require
na podstawie
start learning
based on
dowody empiryczne
start learning
empirical evidence
naukowy
start learning
scientific
wsparcie
start learning
support
roztargnienie
start learning
distraction
stawka, tempo
start learning
rate
oparte na wierze zdanie na jakiś temat
start learning
belief
etyka pracy
start learning
work ethic
wydajność
start learning
productivity
lojalność
start learning
loyalty
wpływ
start learning
impact
zamiast
start learning
instead of
zawierać
start learning
to contain

You must sign in to write a comment