MARKETING (ZAW.)

 0    42 flashcards    guest1620521
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
reklamować produkt
start learning
advertise
promować
start learning
promote
przyciągać
start learning
attrackt
uwaga
start learning
attention
przyciągać czyjąś uwagę
start learning
attract someone's attention
nagłaśniać
start learning
buzz
nagłaśniać produkt
start learning
create buzz
oferować
start learning
offer
oferta
start learning
an offer
szeroki
start learning
wide
wąski
start learning
narrow
różnorodność
start learning
variety
spełniać czyjeś wymagania
start learning
meet someone’s needs
dosięgać, docierać
start learning
reach, reach
docierać do grupy docelowej
start learning
reach the target audience
publiczność
start learning
audience
publiczność (miejsce)
start learning
auditorium
ważny
start learning
important
wzrastać
start learning
increase
wschodzić
start learning
rise
obniżyć
start learning
decrease
obniżyć
start learning
go down
komunikować się
start learning
communicate
generować, produkować
start learning
generate
reklamować
start learning
advertise
rezultaty, wyniki
start learning
results
generować sprzedaż
start learning
generate sales
mówić, twierdzić
start learning
says
zwiększać sprzedaż
start learning
increase sales
jeden z...
start learning
one of the...
udostępniać informacje
start learning
share information
dzielić pokój, mieszkanie
start learning
share a room, an apartment
komunikować się
start learning
communicate
reklamować
start learning
publicise
wyniki, rezultaty
start learning
results
generować sprzedaż
start learning
generate sales
przyciągać uwagę
start learning
capture attenion of
podział
start learning
division
techniki marketingu
start learning
marketing techniques
możliwy
start learning
possible
aby, żeby
start learning
in order to
rozpowszechniać informacje
start learning
spread the word abouth

You must sign in to write a comment