market leader

 0    225 flashcards    magdalenadziuk
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
marka
start learning
brand
znakowanie
start learning
branding
bydło
start learning
cattle
żelazo
start learning
iron
markowe wyroby
start learning
branded products
dobra konsumpcyjne
start learning
branded goods
pionier
start learning
pioneer
dobra relacja ceny do wartości
start learning
good value for money (worth the price)
wytrzymały
start learning
durable
trwać
start learning
last
How long does the film last?
popularny, modny
start learning
fashionable
produkt z górnej półki
start learning
upmarket products
atrakcyjny
start learning
attractive (sexy)
ponadczasowy
start learning
timeless
klasyczny
start learning
classic (old but still fashionable)
wyrafinowany
start learning
sophisticated
niezawodny
start learning
reliable
z którego można czerpać radość
start learning
fun
wygórowany, zawyżony
start learning
inflated
pojawiać się
start learning
feature
przeprowadzić sondaż
start learning
carry out of survey
zarządzanie marką
start learning
brand management
wizerunek marki
start learning
brand image
the ideas and beliefs people have about brand
rozciąganie marki
start learning
brand stretching
using an existing name on another type of product
świadomość marki
start learning
brand awareness
how familiar people are with a brand or its logo and slogan
lojalność wobec marki
start learning
brand loyalty
tendency to always buy a particular brand
nazwa marki
start learning
brand name
the title given to a product by the company that makes it
wprowadzenie produktu na rynek
start learning
product launch
the introduction of a product to the market
cykl zycia produktu
start learning
product lifecycle
the length of time people continue to buy a product
zakres produktów
start learning
product range
the set of products made by company
lokowanie produktu
start learning
product placement
when products are used in films or TV programmes
wspieranie produktu
start learning
product endorsement
the use of well-known person to advertise products
lider rynku
start learning
market leader
the best-selling product or a brand in a market
badania rynkowe
start learning
market research
information about what consumers want or need
udział w rynku
start learning
market share
the percentage of sales a company has
konkurent rynkowy
start learning
market challenger
the second best-selling product or brand in a market
segment rynku
start learning
market segment
customers of a similar age, income level or social group
marża, zysk
start learning
margin
gotowy do noszenia
start learning
ready-to-wear
dyrektor naczelny (CEO)
start learning
Chief Executive Officer (CEO)
pracownik wyższego szczebla
start learning
executive
znaczenie historyczne marki
start learning
values of historic label
rządania akcjonariuszy
start learning
the demands of shareholders
rozszerzenie
start learning
expansion
badania, sondaże
start learning
research, surveys
przekonać
start learning
to convince
reklama
start learning
advertisment, commercial
znak towarowy zastrzeżony
start learning
trademark
umożliwić ci wybór najlepszego produktu
start learning
to enable you to choose the best product
marka mistrzowska
start learning
master brand
utrzymać markę w świeżości
start learning
keep the brand fresh
utrzymać postęp technologiczny
start learning
keep the technology progress
nagłówek
start learning
a headline
poszukujący, ścigający
start learning
pursuer
nieustannie
start learning
restless
pracujący
start learning
serving
wymagający
start learning
demanding
akcjonariusze
start learning
shareholders
skórzane wyroby
start learning
leather-goods
Daleki Wschód
start learning
the Far East
Bliski Wschód
start learning
the Middle East
rozwijać sieć
start learning
develop network
udoskonalić łańcuch dostaw
start learning
perfect supply chain
unikalna cena produktu
start learning
unique selling point
wyostrzyć wizerunek marki
start learning
sharpen brand image
tymczasowy
start learning
temporary
stały
start learning
permanent
ustalenie
start learning
fixed arrangements
postrzeganie
start learning
perception
czynności
start learning
action verbs
stany
start learning
non-action verbs (state verbs)
podejrzane transakcje
start learning
suspicious sales
godny zaufania, niezawodny
start learning
trustworthy, reliable
dochód
start learning
income, revenue
majątek firmy, aktywa, atut
start learning
assets
duże, potęzone zwrotny
start learning
superior returns
robić interesy
start learning
do business
lokata
start learning
investment
duże zapotrzebowanie, popyt
start learning
lot of demands
obecnie
start learning
currently
osłabiony
start learning
weakened
podróże poszerzają umysł
start learning
travel broadens the mind
jak ci minęła podróż?
start learning
how was your journey? did you have a good journey?
delegacja
start learning
business trip
niezawodność
start learning
reliability
polegać na
start learning
rely/depend on
odprawa
start learning
check in
dostępny
start learning
available
wózek
start learning
trolley
opóźnienie
start learning
delay
My flight is delayed
odwołanie
start learning
cancellation
My flight has been cancelled
sprawdzenie bezpieczeństwa
start learning
security checks
bagaż podręczny (A)
start learning
carry-on baggage
bagaż podręczny (B)
start learning
hand luggage
kolejka (A)
start learning
line
kolejka (B)
start learning
queue
centrum miasta (B)
start learning
city centre
centrum miasta (A)
start learning
downtown
metro (A)
start learning
subway
metro (B)
start learning
underground
bilet w jedną stronę (A)
start learning
one-way ticket
bilet w jedną stronę (B)
start learning
single ticket
bilet powrotny / bilet w obie strony (A)
start learning
round-trip ticket
bilet powrotny / bilet w obie strony (B)
start learning
return ticket
autostrada (B)
start learning
motorway
autostrada (A)
start learning
freeway
toaleta publiczna (B)
start learning
public toilet
toaleta publiczna (A)
start learning
rest room
winda (A)
start learning
elevator
winda (B)
start learning
lift
klasa ekonomiczna (A)
start learning
coach class
klasa ekonomiczna (B)
start learning
economy class
autokar
start learning
a coach
rozkład jazdy (B)
start learning
timetable
rozkład jazdy (A)
start learning
schedule
parking (A)
start learning
parking lot
parking (B)
start learning
car park
rachunek (A)
start learning
check
rachunek (B)
start learning
bill
rezerwacja (A)
start learning
reservation
rezerwacja (B)
start learning
booking
parter (A)
start learning
ground floor
parter (B)
start learning
first floor
zagraniczna
start learning
overseas
e. g overseas business trip
lokalny zarządca sprzedaży
start learning
Area Sales Director
zaspokajać potrzeby
start learning
meet the needs
dobre połączenia z
start learning
good links with
usługi tłumaczeniowe
start learning
translation services
budynek konferencyjny
start learning
business centre
dodawać wartości do pobytu gości
start learning
add value to guests' stay
polityka danej firmy
start learning
company's policy
polityka
start learning
politics
podsumowanie
start learning
summary
telewizja na rządanie
start learning
television on demand
streścić, podsumować
start learning
summarise
oszczędność wody
start learning
water conservation
co dnia
start learning
daily basis, every day
klub fitness
start learning
a health club, fitness club
regularny przejazd
start learning
shuttle service
Co oznacza skrót (CEO)?
start learning
What does (CEO) stand for?
It stands for Chief Executive Officer
Rada Nadzorcza
start learning
The Board of Directors
Dyrektor naczelny
start learning
Chairman
przewodniczący Rady Nadzorczej
start learning
Chairman of the Board of Directors
wprowadzić w zycie
start learning
implement
Zjednoczone królestwo wielkiej brytanii i irlandii północnej
start learning
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Great Britain = Wales, Scotland, England
zatoka
start learning
gulf
swobodny, nonszalancki
start learning
casual
zapewniony
start learning
provided
prowadzić firmę
start learning
to run a company
sojusz
start learning
alliance
przewozić
start learning
carry
linie lotnicze
start learning
airlines, carriers
bezprzewodowy
start learning
wireless
preferowany, najlepiej
start learning
preferably
usługi pralnicze
start learning
laundry services
ciężar
start learning
burden
przygnieciony
start learning
burdened
przyznawany
start learning
awarded
wypełnić lukę w czymś
start learning
bridge a gap in sth
bzyczenie
start learning
buzzword
poczekalnia
start learning
lounge
pracownicy lotniska
nie należący do załogi samolotu
start learning
ground staff
karta pokładowa
start learning
boarding pass
a card you must show in order to get on a plane
punkty lojalnościowe
start learning
frequent-flyer points
awarded by airlines to reward customer loyalty
godziny szczytu
start learning
peak travel
happens at times when the largest number of people are travelling
Muszę zadzwonić do (mojego szefa)
start learning
I need to call (my boss)
Muszę zadzwonić
start learning
I need to make a call
Mógłbyś odebrać telefon?
start learning
Could you answer the phone?
linia jest zajęta
start learning
the line is busy/engaged
czy mogę rozmawiać z
start learning
Can I talk to
przy telefonie
start learning
speaking
obawiam się, że nie jest teraz dostępna
start learning
I'm afraid she's not available now
chciałbyś zostawić wiadomość?
start learning
would you like to leave a message?
poczta głosowa
start learning
voicemail, answerphone
chciałbym umówić się na spotkanie z
start learning
I'd like to make an appointment with
łącze...
start learning
putting you through
przełożyć spotkanie
start learning
postpone a meeting
oddział, filia, firma zalezna
start learning
subsidiary
firma matka, główna
start learning
parent company
nie mogę się do niego dodzwonić
start learning
I can't get through to him
przeprowadzić konferencję
start learning
hold the conference
odsetki
start learning
interest
wziąć pożyczkę /kredyt
start learning
take out a loan
kredyt hipoteczny
start learning
mortgage
utrzymanie
start learning
maintenance
popyt na
start learning
demand for
wilgotny
start learning
humid
wilgotność
start learning
humidity
poniżyć
start learning
degrade
przejęcie
start learning
takeover
redukować, zmniejszyć zatrudnienie
start learning
to downsize
dezaktualizować
start learning
to downground
spadek, dezaktualizacja
start learning
downground
decentralizować
start learning
decentralise
znieść ograniczenia
start learning
deregulate
aktualizacja
start learning
update
reorganizować
start learning
reorganise
ulepszenie
start learning
upgrade
rozbudować
start learning
upsize
oszacować na nowo
start learning
reasses
powtórne wprowadzenie produktu na rynek
start learning
relaunch
zmienić lokalizację, przenieść
start learning
relocate
przebudować
start learning
redevelop
restrukturyzacja
start learning
restructure
przekwalifikować
start learning
retrain
zatrudnieni
start learning
workforce
fuzja
start learning
merger
nagłe i zaskakujące
start learning
sudden and surprising (dramatic)
dekada
start learning
decade (period of 10 years)
konkurent, rywal
start learning
rival
someone you competite with
pionier, pomysłodawca
start learning
trailblazer
a first company to develop a new methods of doing sth
zazdrosny
start learning
jealousy, enviously
zmiana ze złej sytuacji w dobrą
start learning
turnaround
a complete change from bad situation to a good one
marka luksusowa
start learning
luxury brand
wzorce
start learning
role models
kwartał
start learning
quarter
model ekonomiczny/energooszczędny
start learning
full-efficient model
podejście zespołowe
start learning
a team approach
zmęcznie zmianami
start learning
change fatigue
sprzymierzony
start learning
aligned
coś wypadło
start learning
something has come up
czy poczekasz...
start learning
will you hold...
numer wewnętrzny
start learning
extension number
dasz wtedy radę?
start learning
can you make it then?
końcowy wynik / kwestia zasadnicza
start learning
bottom line
the financial result of comapny's business i. e profit or loss

You must sign in to write a comment