mamy mówią po angielsku 4

 0    88 flashcards    marcelabulat
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Zobaczymy pociąg, jeśli będziemy mieli szczęście
start learning
We'll see a train if we're lucky
Zrobię danie według twojego wyboru
start learning
I'm going to make the dish of your choice
uważaj, aby nie upaść
start learning
carefull not to fall
parapet nie jest do siedzenia
start learning
window sill is not for sitting on
15 minut i ani sekundy dłużej
start learning
15 minutes and not a second longer
nie przeciągaj (czasu)
start learning
don't push it
nie przeciągaj (czasu)
start learning
don't push it
prawie to zrobiłeś!
start learning
you nearly did it!
ptak leci w naszą stronę
start learning
the bird is flying our way
odlatuje tamtędy
start learning
it's flying away that way
spójrz, to (ptak) jest nad nami, a teraz zniknęło
start learning
look it's above us and now it's gone
samochód się zbliża
start learning
the car is approaching
(spodnie) będą w porządku na jutro, nadają się na jutro
start learning
they will be okay for tomorrow
gdzie jest twój pompon, ten z kapelusza?
start learning
where is your pompom, the one from your hat?
umieść wszystkie swoje pociągi w rzędzie
start learning
place all of your trains in a row
ustaw je obok siebie
start learning
line them up side by side
jesteś takim akrobatą
start learning
you are such an acrobat
wypożyczymy kilka książek
start learning
we're going to check out some books
te ciasteczka łatwo się kruszą
start learning
these cookies crumble easy
zjedz je przy stole
start learning
eat them at the table
Idę odprowadzić wózek (sklepowy) z powrotem
start learning
I'm going to walk the trolley back
z powrotem na nogi idziesz
start learning
back on your feet you go
zachowaj swoje kozy dla siebie
start learning
keep your boogers to yourself
nie wycieraj się o mnie
start learning
don't wipe yourself on me
nie wycieraj o mnie rąk
start learning
don't wipe your hands on me
podzielmy na pół
start learning
let's go halvsies
gotować na małym ogniu
start learning
cook on low heat
zmniejsz ogień
start learning
turn down the heat
rozkręcasz się /wchodzisz w to
start learning
you're getting into it
kłaczki na ubraniach
start learning
lint
Nie licz na to, porzuć nadzieję
start learning
don't get your hopes up
proszę ponownie rozważyć
start learning
please reconsider
Zapytam cię jeszcze raz
start learning
I will ask you one more time
może jednak /co powiesz na tak?
start learning
how about yes?
czuję to z daleka
start learning
I can smell it from here
Nie mógłbym nawet na to patrzeć
start learning
I couldn't even look at it
Kiedyś bardzo to lubiłam, ale potem jadłam to w kółko i...
start learning
I used to really like it, but then I ate over and over again and...
Mam dość...? przejadło mi się
start learning
I'm fed up with...?
zrobiło się ciemno, kiedy tu byliśmy
start learning
it got dark while we were here
ruch nadal porusza się z prędkością ślimaka
start learning
the traffic is still moving at the speed of a snail
godzina szczytu
start learning
drive time
Całe miasto jest zablokowane.
start learning
The whole City is gridlocked.
Ludzie dojeżdżają z pracy do domu.
start learning
People are commuting back home from work.
są korki
start learning
There is a traffic congestion
Pociągi muszą często korzystać z tych torów kolejowych.
start learning
Trains must be using these train tracks frequently.
Te tory kolejowe są nadal w użyciu.
start learning
Those railway tracks are still in use.
Patrząc na trawę, powiedziałbym, że pociągi jeżdżą od czasu do czasu
start learning
Looking at the grass I'd say trains go here from time to time
sądząc po trawie, pociągi jeżdżą od czasu do czasu
start learning
judging by the grass, trains go here from time to timep
Czkawka sprawia ci trudność?
start learning
Hiccups are giving you hard time?
Nie ma sposobu, aby przejść przez ulicę, jest duży ruch
start learning
There's no way to cross the road, there's heavy traffic
Sprawdźmy to
start learning
Let's look it up
Tutaj jest
start learning
there it is
tata przyjechał
start learning
daddy's home
najlepsze, co wymyśliłem
start learning
the best I came up with
Nie układaj samochodów na skraju łóżka, ponieważ spadną
start learning
Don't line up the cars by the edge of the bed because they'll fall down
dlaczego smutna twarz?
start learning
why the long face?
to nie schodzi (tatuaż)
start learning
it doesn't come off
to nie jest zmywalne! (tatuaż
start learning
it isn't washable!
Nie zmywa się
start learning
It doesn't wash off
Oddaj mi to
start learning
give it back to me
Musisz poczekać aż kluski (śląskie) się ugotują
start learning
You have to wait for the dumplings to cook
pierogi muszą najpierw się ugotować.
start learning
the dumplings have to cook first.
Jedzenie jest prawie gotowe
start learning
The Food is Almost There
Nie dotykaj tego! To jest pod napięciem!
start learning
Don't touch it! It's a live wire!
Nie warto się tym przejmować
start learning
It's not worth to bother about it
nie martw się na zapas
start learning
Don't get so far ahead of yourself
Mój płaszcz jest pokryty kłaczkami.
start learning
My coat is covered with lint.
(karetka) jedzie na sygnale bo niesie pomoc dla chorych.
start learning
It runs in emergency to carry help for sick People.
Może (karetka) zabiera chorych do szpitala
start learning
Maybe its taking sick people to hospital
Może zdarzył się wypadek samochodowy i ratownicy medyczni muszą pomóc poszkodowanym
start learning
Maybe there has been a car accident and paramedics need to help injured people
(karetka jedzie) aby pomóc rannym
start learning
to help the injured
ktoś potrzebował pilnej pomocy medycznej
start learning
someone needed urgent medical help
Nie odrywaj okinek (książki)
start learning
Don't tear out the flaps
Nie szarp za okienka (książki)
start learning
Don't tug on the flaps
niszczysz książkę
start learning
You are damaging the book
Nie będziesz mógł ich ponownie podnieść, jeśli je zniszczysz (okienka w książce)
start learning
You won't be able to lift them again if you destroy them
Nie chcemy, żeby książka stała się brzydka, prawda?
start learning
We don't want the book to get ugly, do we?
ziemniak spadł z łyżki.
start learning
the potato fell off the spoon.
spadło
start learning
it fell down
teraz druga dziurka (od nosa)
start learning
now the other nostril
cacy cacy
start learning
there there
dziwne, nie do pary skarpetki
start learning
odd socks
Czy śniłeś o samochodach?
start learning
Did you have dreams about cars?
Dzień dobry magiczne słońce, to nowy dzień!
start learning
Good morning magic sunshine, it’s a brand new day!
Dzień dobry śpiochu. Czy dobrze spałeś?
start learning
Good morning sleepy head. Did you have a good sleep?
O czym śniłeś? Czy były tam jakieś samochody?
start learning
What did you dream of? Were there any cars?
Przysuń (krzesło) do stołu
start learning
Move it to the table
nie stawaj na moim palcu
start learning
don't step on my toe

You must sign in to write a comment