Maleństwa - zielona

 0    66 flashcards    michalmieleszczuk
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
w trakcie
start learning
meanwhile
tymczasem
start learning
meantime
do czasu gdy
start learning
by the time
w porę
start learning
in Time
na czas
start learning
on time
podczas gdy
Lubię czytać, podczas gdy mój brat woli oglądać adaptacje filmowe.
start learning
whereas
I like reading, whereas my brother prefers watching film adaptations.
przed (terminem)
start learning
ahead of
tak wiele jak
start learning
as much as
razy (pomnożony przez, dwa razy dwa)
start learning
Times
około (pięciu złotych)
start learning
circa
albo jeden albo drugi
start learning
either
żaden
start learning
neither
pod; poniżej (kolan; sześciu złotych)
start learning
beneath
pod (spodem)
start learning
underneath
za (czymś), poza
start learning
beyond
nieopodal, w pobliżu
start learning
near
przez (pomieszczenie)
start learning
through
wzdłuż
Co wieczór spacerowałem wzdłuż plaży.
start learning
along
Every evening I walked along the beach.
blisko
start learning
close to
naprzeciwko
Ona mieszka po przeciwnej stronie ulicy.
start learning
opposite to
She lives on the opposite side of the street.
w środku
start learning
in the middle
naprzeciw, o
start learning
against
w kierunku
start learning
towards
pośród
start learning
among
wśród
start learning
amongst
dalej
start learning
further
wprzód
start learning
ahead
z dala
Trzymaj swojego psa z dala ode mnie.
start learning
away
Keep your dog away from me.
na wierzchu; na szczycie
start learning
atop
kogokolwiek
start learning
whomever, anybody, anywho
dobrze
Gratulacje, dobrze sobie poradziłeś.
start learning
well
Congratulations, you did well.
czy
Nie wiem, czy mam tam iść, czy nie.
start learning
whether
I don't know whether I should go there or not.
tylko, dopiero
start learning
only
raczej
To dość skomplikowane.
start learning
rather
It's rather complicated.
niż
Jestem mądrzejszy niż ty.
start learning
than
I'm smarter than you.
tez nie
nie lubię ani białego ani czarnego
start learning
Nor
i dont like black nor White
w rzeczy samej
start learning
indeed
być może
Być może moglibyśmy wysłać jej kwiaty?
start learning
perhaps
Perhaps we could send her some flowers?
tak więc
start learning
thus
stąd
start learning
hence
właśnie, tylko
start learning
just
oprócz tego
start learning
besides
osobno
start learning
apart
oprócz
start learning
aparat from
nie tak jak
start learning
unlike
wystarczająco
start learning
enough
pomimo czegoś
start learning
despite
tak... jak
start learning
as... as
zawierający
start learning
including
co się tyczy, jeśli o to chodzi
start learning
as for
nawet
Tam jest wszystko, nawet kort tenisowy.
start learning
even
It has everything, even a tennis court.
chociaż, mimo że
start learning
though
oprócz
start learning
except
żeby
start learning
so that
jeśli nie
start learning
unless
jak również
start learning
as well as
na (sto kilometrów na godzinę)
start learning
per
ponadto
start learning
moreover
co więcej
start learning
furthermore
w przeciwnym wypadku
start learning
otherwise
podobnie
start learning
likewise
z powodu
start learning
because of
bez względu na coś
start learning
regardless of
zatem
start learning
therefore
na całym świecie
start learning
worldwide
wpłata, składka, dar, udział, cegiełka
start learning
contribution

You must sign in to write a comment