Longman 7. Work

 0    21 flashcards    dafiiu
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rozdzielać obowiązki delegować
start learning
delegate
wyjeżdżać służbowo
start learning
go away on business
prowadzić księgowość
start learning
keep the books
stać na czele zespole
start learning
lead a team
zarządzanie na m
start learning
management
dotrzymywać terminów
start learning
meet deadlines
wykonywać obowiązki służbowe
start learning
perform job duties
ocenić wyniki czyjeść sb pracy
start learning
review sb's performance
nadzorować
start learning
supervise
odbierać telefony
start learning
take calls
pracować w zespole / samodzielnie
start learning
work in a team / on your own
pracować dotrzymując napiętych terminów
start learning
work to tight deadlines
pracować w nadgodzinach
start learning
work overtime
uczyć się zawodu w praktyce
start learning
learn on the job
rozwój zawodowy
start learning
professional development
przekwalifikować się
start learning
retrain
szkolenie
start learning
training course
warsztaty
start learning
workshops
jak najszybciej
start learning
as soon as possible
poufne, do rąk własnych
start learning
for your eyes only
do twojej Pana Pani informacji
start learning
for your information

You must sign in to write a comment