Logika - Rozdział VII.

 0    15 flashcards    mro26
print play test yourself
 
Question Answer
Wnioskowanie
start learning
jest to rozumowaanie, w którym na podstawie pewnych przekonań dochodzi do jakiegoś przekonania.
Przesłanką danego wnioskowania
start learning
nazywamy zdanie wyrażające jedno z jego przekonań wyjściowych.
Wnioskiem danego wnioskowania
start learning
nazywamy zdanie wyrażające przekonanie, do którego dochodzi się w tym wnioskowaniu.
Przesłanką entymematyczną
start learning
nazywamy taką domyślną, nieodtworzoną przesłankę zrekonstruowanego wnioskowania.
Wnioskowaniem entymematycznym
start learning
nazywamy zrekonstruowane wninoskowanie zawierające choć jedną przesłankę entymematyczną.
Wnioskowaniem dedukcyjnym
start learning
jest takie wnioskowanie, z którego przesłanek wynika logicznie wniosek.
Wnioskowaniem dedukcyjnym entymematycznym
start learning
nazywamy takie wnioskowanie, w którym wniosek wynika logicznie z jego przesłanek zrekonstruowanych i przesłanek entymematycznych.
Wnioskowaniem niededukcyjnym
start learning
jest takie wnioskowanie, z którego przesłanek nie wynika logicznie wniosek
Wnioskowaniem redukcyjnym
start learning
jest takie wnioskowanie niededukcyjne, którego pewne przesłanki wynikają logicznie z wniosku albo też którego pewne przesłanki wynikają logicznie z koniunkcji wniosku i innych jego przesłanek.
Wnioskowanie przez indukcję enumeracyjną niezupełną
start learning
jest to wnioskowanie niededukcyjne, w którym dochodzi się do wniosku opisującego jakąś ogólną prawidłowość, wychodząc od przesłanek opisujących pewne jednostkowe przypadki tej prawidłowości.
Wnioskowanie przez analogię (pierwszego typu)
start learning
jest to wnioskowanie niededukcyjne, w którym od przesłanek przypisujących wskazanym obiektom jakiegoś rodzaju pewną cechę dochodzi się do wniosku, przypisującego tę cechę kolejnemu obiektowi tego rodzaju.
Błąd materialny
start learning
Wnioskowanie obarczone jest błędem materialnym wtedy, gdy choć jedna z jego przesłanek jest zzdaniem fałszywym.
Błąd bezpodstawności
start learning
Wnioskowanie obarczone jest błędem bezpodstawności wtedy, gdy choć jedna z jego przesłanek jest zdaniem bezpodstawnym.
Wnioskowanie przez analogię (drugiego typu)
start learning
jest to wnioskowanie niededukcyjne, w którym od przesłanek konstatujących podobieństwo pod względem pewnych cech dwóch wskazanych obiektów dochodzi się do wniosku konstatującego podobieństwo tych obiektów pod względem jeszcze jednej cechy.
Błędne koło
start learning
Wnioskowanie obarczone jest błędnym kołem wtedy, gdy wniosek tego wnioskowania jest identyczny z którąś z jego przesłanek.

You must sign in to write a comment