Logika - rozdział VI.

 0    11 flashcards    mro26
print play test yourself
 
Question Answer
Definicja językowa
start learning
Jeżeli język, w którym sformułowana jest określona definicja, jest metajęzykiem języka, dla którego sformułowana jest ta definicja, to stanowi ona definicję językową.
Definicja przedmiotowa
start learning
Jeżeli język, w którym sformułowana jest określona definicja, jest tym samym językiem, dla którego jest ona sformułowana, to stanowi ona definicję przedmiotową.
Definiendum
start learning
nazywamy zwrot zawierający wyrażenie definiowane.
Definiensem
start learning
nazywamy zwrot definiujący.
Spójką definicyjną
start learning
nazywamy zwrot łączący definiendum z definiensem.
Definicja wyraźna
start learning
to taka definicja równościowa, w której definiendum znajduje się wyłącznie wyrażenie definiowane.
Definicja kontekstowa
start learning
to taka definicja równościowa, w której definiendum stanowi kontekst zawierający w sobie wyrażenie definiowane.
Definicją projektującą
start learning
danego wyrażenia dla określonego, budowanego właśnie języka jest taka definicja, która informuje o znaczeniu jakie definiowane wyrażenie będzie mieć w tym języku. Definicje projektujące nazywa się też definicjami syntetycznymi.
Eksplikacją
start learning
nazywamy szczególną odmianę definicji projektującej.
Eksplikandum
start learning
nazywamy wyrażenie poddane eksplikacji.
Eksplikatum
start learning
nazywamy wyrażenie definiowane w eksplikacji.

You must sign in to write a comment