LETTER OF ENQUIRY (list z zapytaniem)

 0    21 flashcards    rooneyasd
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Jestem zainteresowany kursem angielskiego w twojej szkole.
start learning
I am interested in an English course at your school.
Chciałbym (uzyskać) informacje dotyczące waszych pokoi dwuosobowych.
start learning
I would like (to get) some information when it comes to your double rooms.
Widziałem twoją reklamę dotyczącą zorganizowanych wakacji w Grecji i chciałbym (uzyskać) więcej informacji / więcej szczegółów.
start learning
I saw your advertisement about package holidays in Greece and I would like (to get) more information / more details.
Piszę, aby zapytać o twoje ceny.
start learning
I am writing to ask about your prices.
Waszą firmę poleciła mi Susan Black z Red Rose Company.
start learning
Your company was recommended to me by Ms Susan Black from Red Rose Company.
W odniesieniu do Twojej reklamy w...
start learning
With reference to your advertisement in...
Chciałbym zapytać, ile kosztuje pokój dwuosobowy.
start learning
I would like to ask how much a double room costs.
Zastanawiam się, jak długi jest ten kurs.
start learning
I wonder how long the course is.
Chciałbym wiedzieć, czy masz broszurę, którą możesz mi wysłać.
start learning
I would like to know if you have a brochure you can send me.
Czy możesz mi powiedzieć, czy śniadanie jest wliczone w cenę?
start learning
Can you tell me if breakfast is (included) in the price?
Jestem ciekawy, czy zapewniacie Wi-Fi i transfery na lotnisko.
start learning
I am curious if you provide wi-fi and airport transfers.
Jestem zainteresowany kursem dla początkujących w twojej szkole i chciałbym (otrzymać / uzyskać) więcej informacji na ten temat.
start learning
I am interested in the course for beginners at your school and I would like (to receive/ to get) more information about it.
Byłbym wdzięczny za przesłanie mi cennika.
start learning
I would be grateful if you could send me the price list.
Byłbym wdzięczny, gdybyś mógł mi powiedzieć, czy oferujesz zniżki dla dzieci poniżej piątego roku życia.
start learning
I would be grateful if you could tell me if you offer any discounts for children under the age of five.
Piszę, aby zapytać o Twój czterogwiazdkowy hotel.
start learning
I am writing to ask about your four-star hotel.
Chciałbym szczególnie wiedzieć, czy zapewniasz posiłki podczas kursu wojskowego.
start learning
I would especially like to know if you provide meals during the military course.
Czy możesz mi również poinformować, jeśli masz kryty basen i siłownię?
start learning
Could you also inform me if you have an indoor swimming pool and a gym?
Chciałbym również wiedzieć, czy organizujesz grille lub ogniska na kempingu.
start learning
I would also like to know if you organize any barbecues or bonfires on the campsite.
Dziękuję bardzo za miłą pomoc.
start learning
Thank you very much for your kind help.
Jeśli masz jakieś pytania, nie wahaj się ze mną skontaktować.
start learning
If you have any questions, please do not hesitate to contact me.
Z niecierpliwością czekam na kontakt od Ciebie.
start learning
I am looking forward to hearing from you.

You must sign in to write a comment