lektion 15 part 2

5  1    91 flashcards    Wolian347
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
die Industrie- und Konsumgesekkschaft
start learning
społeczeństwo przemysłowe i konsumpcyjne
die Intensität
start learning
intensywność, siła
interessiert
start learning
zainteresowany
das Jahrzehnt
start learning
dziesięciolecie
der Klimawandel
start learning
zmiana klimatu
die Kloake
start learning
kanał odprowadzający nieczystości, zbiornik na ścieki
knapp werden
start learning
kurczyć się, zmniejszać się
die Kohle
start learning
węgiel
das Kohlendioxid
start learning
Dwutlenek węgla
der Kompromiss
start learning
kompromis
kompromisse eingehen
start learning
pójść na kompromis
der Konsument
start learning
konsument
das Kraftwerk
start learning
elektrownia
die Landschaft
start learning
krajobraz
laufend
start learning
bieżący
leer
start learning
pusty
leisten sich
start learning
pozwolić sobie (na)
die Leistung
start learning
moc
die Luft
start learning
powietrze
die Luftverschmutzung
start learning
zanieczyszczenie powietrza
die Macht
start learning
władza
mangelnd
start learning
brakujący, niewystarczający
die Maßnahme
start learning
krok, środek, działanie
der Mittelpunkt
start learning
Centrum, ośrodek
im Mittelpunkt der Diskussion stehen
start learning
być głównym przedmiotem dyskusji
möglichst
start learning
możliwie
der Müll
start learning
śmieci
in den Müll werfen
start learning
wyrzucać do śmieci
der Mülleimer
start learning
kubeł na śmieci
die Mülltrennung
start learning
Segregacja odpadów
nachteilig
start learning
niekorzystnie
der Naturschutz
start learning
ochrona przyrody
neuzeitlich
start learning
nowoczesny
nötig
start learning
konieczny
nutzen
start learning
wykorzystywać
öffentlich
start learning
publiczny
die ökobewegung
start learning
ruch ekologiczny
ökologisch
start learning
ekologiczny
das Ozonloch
start learning
dziura ozonowa
das Pausenbrot
start learning
kanapka, śniadanie do szkoły
die Pfandflasche
start learning
butelka zwrotna
das Pfandgeld
start learning
zastaw
die Pflanzenart
start learning
gatunek roślin
die Plastik-Box
start learning
plastikowe pudełko
die Produktionssteigerung
start learning
wzrost produkcji
der Rahmen
start learning
ramy
im Rahmen
start learning
w ramach
das Rednerpult
start learning
mównica
die Ressource
start learning
zasób
die Ressourcen
start learning
zasoby naturalne
retten
start learning
ratować
rigoros
start learning
rygorystyczny
der Rohstoff
start learning
Surowiec naturalny
der Rollkragenpulli
start learning
golf
die Sammelstelle
start learning
punkt skupu (surowców wtórnych)
sauber
start learning
czysty
saubere Energien
start learning
odnawialne źródła energii
der Schaden
start learning
szkoda
schmelzen
start learning
topić, rozpuszczać
schrecklich
start learning
okropny
sichtbar
start learning
widoczny, widzialny, zauważalny
so dass
start learning
tak, że
der Sonnenkollektor
start learning
bateria słoneczna, kolektor słoneczny
sparen
start learning
oszczędzać
sparsam
start learning
oszczędnie
das Spülmittel
start learning
płyn do mycia naczyń
standby
start learning
czuwanie
den Fernseher auf standby lassen
start learning
pozostaw telewizor w trybie gotowości
die Standby-Funktion
start learning
funkcja czuwania
stoppen
start learning
zatrzymywać, zahamować
die Stofftasche
start learning
torba z materiału
der Strom
start learning
prąd
der umweltfreudlich gewonnene Strom
start learning
prąd wytwarzany ekologicznie
tagen
start learning
obradować
der Temperaturanstieg
start learning
wzrost temperatury
die Tiergattung
start learning
gatunek zwierząt
der Topf
start learning
garnek
der Treibhauseffekt
start learning
efekt cieplarniany
das Treibhausgas
start learning
gaz cieplarniany
trennen
start learning
oddzielać (segregować)
die Trockenheit
start learning
susza
die Umwelt
start learning
środowisko naturalne
die Umweltbehörde
start learning
agencja ochrony środowiska
umweltbewusst
start learning
świadomy zagrożeń dla środowiska naturalnego
das Umweltbewusstsein
start learning
świadomość ekologiczna
umweltfreundlich
start learning
przyjazny dla środowiska
umweltschonend
start learning
delikatny dla środowiska (o produktach)
der Umweltschutz
start learning
ochrona środowiska naturalnego
die Umweltschutzmaßnahme
start learning
działanie na rzecz ochrony środowiska
die Umweltverschmutzung
start learning
zanieczyszczenie środowiska
unabhängig
start learning
niezależny

You must sign in to write a comment