lekcja 14s

 0    38 flashcards    ada35200
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Gdzie siebie pan widzi za trzy lata
start learning
Where do you see yourself in three years from now?
chciałbym być w londynie za trzy lata
start learning
I would like to be in London in three years
chciabym pracować i mieszkać tu w Londynie
start learning
I would like to work and live here in London
mieszkam w Londynie
start learning
I live in london
chcę żyć
start learning
I want to live
jak długo chciałbyś żyć
start learning
how long would you like to live
mieszkam teraz z moimi psami i dwoma kotami
start learning
I live now with my dogs and two cats
gdzie mieszkasz
start learning
where do you live
widzę się na odpowiedzialnym stanowisku
start learning
I see myself in a responsible position
mam odpowiedzialne stanowisko w swojej firmie
start learning
I have a responsible position in my company
bądź odpowiedzialny za to co zrobiłeś
start learning
be responsible for what you did
nie chcę być całkiem sam
start learning
I don't want to be all alone
ona ma etat w jednej z najbardziej znanych firm w eurpie
start learning
she has a job at one of the most famous companies in eurpie
wyznaczać nowe cele
start learning
set new goals
osiągnąć sukces pole
start learning
achieve field success
chcę wyznaczać sobie nowe cele
start learning
I want to set new goals
chcę odnosić sukcesy
start learning
I want to be successful
chciabym odność sukcesy w dziedzinie informatyki
start learning
I would like success in the field of computer science
w jakiej dziedzinie jestś najepszy
start learning
what area are you best at?
moim celem jest pracować w informatyce
start learning
my goal is to work in IT
i ostatnie pytanie ie chciaby pan zarabiać
start learning
and the last question, you don't want to earn
zadam ci ostatnie pytanie
start learning
I will ask you the last question
ile zarabiasz
start learning
how much you earn
ile zarabiasz miesięcznie
start learning
how much you earn per month
on jst ostatnim dzentelmenem
start learning
he is the last gentleman
przyecieliśmy ostatnim lotem z londynu
start learning
we arrived on a recent flight from London
chciałbym otrzymywać uczciwe wynagrodzenie
start learning
I would like to receive a fair salary
czy otrzymałąś od niego list
start learning
did you receive a letter from him?
jaki masz wynagrodzenie
start learning
what is your salary
czy to wporządku
start learning
is it alright
czy masz uczciwe wynagrodzenie z ubezpieczenia
start learning
do you have a fair salary from insurance?
chciałbym otrzymywać wynagrodzenie za mój profesjonaizm i ciężką pracę
start learning
I would like to receive remuneration for my professionalism and hard work
on jst bardzo profesjonany
start learning
he is very professional
ubię jego profesjonalizm on ciężko pracuje
start learning
I beat his professionalism, he works hard
ta lekcja jest bardzo trudna
start learning
this lesson is very difficult
tojuż koniec rozmowy o pracy
start learning
this is the end of the job interview
zadzwonimi za kilka dni
start learning
they'll call in a few days
dziękuję za rozmowę
start learning
thank you for the interview

You must sign in to write a comment