Lekcja 1 ENG

 0    84 flashcards    patrycja3213
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
nieunikniony
start learning
inevitable
zostać pokonanym
start learning
be defeated
pokonać
start learning
defeat
nastawienie
start learning
attitude
znaczący
start learning
meaningful
niezrażony
start learning
undeterred
poważna porażka
start learning
major setback
być w stanie coś zrobić, poradzić sobie
start learning
manage
stale / wciąż
start learning
constantly
ostryga
start learning
oyster
stopień naukowy
start learning
degree
przezwyciężać
start learning
overcome
znaczący
start learning
significant
przeszkoda
start learning
obstacle
cios
start learning
blow
naprzód
start learning
forward
ciągłe starania
start learning
constat efforts
doprowadziło
start learning
led
kontynuować
start learning
pursue
Innowacyjny
start learning
innovative
świadomy
start learning
aware
wzrok
start learning
eyesight
rzadki
start learning
rare
zwyrodnieniowe
start learning
degenerative
stan
start learning
condition
pogarszać się
start learning
deteriorate
z zaburzeniami wzroku
start learning
visually-impaired
rewolucyjny
start learning
revolutionary
przełomowy
start learning
ground-breaking
wymaga zaangażowania
start learning
requires commitment
wytrwałość / niezmordowanie
start learning
perseverance
pomimo
start learning
despite
Wymagania
start learning
demands
postrzeganie
start learning
perception
włączenie
start learning
inclusion
zachęcający
start learning
encouraging
brukowane uliczki
start learning
cobbled streets
dostrzec
start learning
perceive
przeszkoda
start learning
hindrance
zysk
start learning
benefit
jaskrawy
start learning
vivid
zapewniać
start learning
provide
pomysłowość
start learning
ingenuity
odkrywać ponownie
start learning
reinvent
dążenie do jednego celu
start learning
single-mindedness
pokonać przeciwności
start learning
conquer adversity
przewijać do tyłu
start learning
rewind
zaangażowanie
start learning
commitment
tory
start learning
tracks
porównać
start learning
compare
budowniczy
start learning
construction worker
działanie we własnym interesie
start learning
self-interest
przymiotnik
start learning
adjective
rzeczownik
start learning
noun
przysłówek
start learning
adverb
czasownik
start learning
verb
samoobrona
start learning
self-defence
opanowanie
start learning
self-control
bezinteresowność
start learning
selflessness
pewność siebie
start learning
self-assurance
obsesja na swoim punkcie
start learning
self-obsession
samoobrona/ samozachowawczy
start learning
self-perservation
ofiarność
start learning
self-sacrifice
liczba mnoga
start learning
plural
stopniowy
start learning
gradual
uderzająca różnica
start learning
striking
towarzyszy
start learning
accompanied
władze
start learning
authorities
przedłużać
start learning
extend
zdumienie
start learning
amazement
pycha / duma
start learning
pride
mizerny
start learning
haggard
kilka tygodni później
start learning
several weeks later
żądanie
start learning
request
mieć pozwolenie na zrobienie czegoś
start learning
be premitted to do sth
żal
start learning
grief
(US) adwokat
start learning
attorney
uważny
start learning
attentive
zagadka
start learning
conundrum
dobrobyt
start learning
welfare
walka
start learning
struggle
zaangażowanie / udział
start learning
involvement
karać
start learning
penalize
przeboleć
start learning
get over

You must sign in to write a comment