Łacińskie wyrażenia, sentencje i przysłowia

 0    45 flashcards    Juliajuliax2
print play test yourself
 
Question Answer
ad hoc
start learning
(dosł. do tego); specjalnie w tym celu, w określonym celu, doraźnie, bez przygotowania
ad rem
start learning
do rzeczy (odnośnik do właściwej treści), do właściwego tematu bez dygresji
ad vocem
start learning
(dosł. do głosu); do wypowiedzi (odnośnie do wypowiedzi przedmówcy)
alma mater
start learning
(dosł. matka karmicielka); synonim akademii lub uniwersytetu
alter ego
start learning
drugie ja; (dosł. jestem drugim)
bona fide
start learning
w dobrej wierze; (także bona fides = dobra wiara)
de facto
start learning
w rzeczywistości
de iure
start learning
zgodnie z prawem (legalnie), formalnie
ergo
start learning
a więc
er cetera (etc.)
start learning
i tak dalej (itd.)
ex aequo
start learning
na równi, jednakowo
ex cathedra
start learning
(dosłownie: z mównicy, z krzesła (w rozumieniu: z urzędu)); autorytatywnie, nie dopuszczając dyskusji
explicite
start learning
jawnie, wyraźnie
honoris causa
start learning
(dosł. dla zaszczytu); stopień naukowy nadawany za zasługi
ibidem (ib., ibid.)
start learning
tamże, (w tekście, np. bibliografi: jak wyżej).
idem (id.)
start learning
to samo
idem per idem
start learning
to samo przez to samo; [błędne] wyjaśnianie pojęcia tym samym pojęciem
id est (i.e.)
start learning
to jest; to znaczy (tzn.)
ignotum per ignotum
start learning
nieznane przez nieznane; wyjaśnianie pojęcia przez inne, również nieznane, pojęcir
implicite
start learning
domyślnie
in flagranti (delicto)
start learning
na gorącym uczynku; [dosł. w ustawie (przestępstwo)]
in spe
start learning
(dosł. w nadziei przewidywany); w przyszłości (o czymś co jest spodziewane)
in statu nascendi
start learning
(dosł. w stanie rodzenia się); w fazie początkowej
lege artis
start learning
(postęspowanie) według prawa; zgodnie z przepisami; (dosł. według reguł sztuki, wykonywany według wszelkich zasad sztuki)
liberum veto
start learning
(dosł. wolne weto); nie pozwalam; nie zgadzam się na to (bo mam prawo)
opus citatum (op. cit.)
start learning
dzieło cytowane
modus operandi
start learning
tryb pracy; sposób działania
modus vivendi
start learning
sposób życia, współżycia
nolens volens
start learning
chcąc nie chcąc
pars pro toto
start learning
część za/zamiast całość
per analogiam
start learning
analogicznie; przez analogię
per procura
start learning
przez pełnomocnika
pro publico bono
start learning
dla dobra publicznego
primus inter pares
start learning
pierwszy wśród równych
sensu largo
start learning
w szerokim tego słowa znaczeniu;
sensu stricto
start learning
w ścisłym znaczeniu
signum temporis
start learning
(dosł. znak czasu); zazwyczaj: zdarzenie znamionujące początek lub koniec epoki
(conditio) sine qua non
start learning
(warunek) konieczny, niezbędny; (dosł. bez którego nie)
tabula rasa
start learning
(dosł. tabliczka wygładzona); czysta karta; stoicy - umysł ludzki jest niezapisaną kartą
tertium non datur
start learning
trzeciej możliwości nie ma; są tylko dwa wyjścia - albo to, albo to
terra incognita
start learning
nieznany ląd; niepoznana dziedzina (np. w nauce)
verbatim
start learning
dosłownie
vis maior
start learning
siła wyższa
vis vitalis
start learning
Siły witalne, żywotne
votum separatum
start learning
(dosł. zdanie odrębne); zdanie inne niż popierane przez ogół, kontrowersyjna opinia

You must sign in to write a comment