Kultura i Sztuka - Culture and Art

4.5  1    40 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
akt
start learning
act
aktor
On jest znanym aktorem.
start learning
actor
He’s a famous actor.
aktorka
Ona zawsze chciała zostać aktorką.
start learning
actress
She has always wanted to become an actress.
bestseller
start learning
bestseller
biblioteka
start learning
library
charakteryzacja
start learning
make-up
film
start learning
film
film
Film Kabaret Bob'a Fosse'a zdobył 8 Oskarów w 1972 roku.
start learning
movie
The film Cabaret by Bob Fosse won eight Oscars in 1972.
kino
sztuka filmowa
start learning
cinema
kino
budynek
start learning
cinema
komedia
Jeśli chcesz się zdrowo pośmiać, powinieneś zobaczyć najnowszą komedię z Jimem Carrey.
start learning
comedy
If you want to have a good laugh you should see the latest comedy with Jim Carrey.
kopia
Sprzedali 30 tysięcy egzemplarzy w miękkiej oprawie.
start learning
copy
They sold 30,000 copies in paperback.
książka
start learning
book
kultura
Jak rozumiesz termin kultura?
start learning
culture
What do you understand by culture?
literatura
Na uniwersytecie studiowałem literaturę francuską.
start learning
literature
I studied French literature at the university.
malarstwo
Obraz Guernica został namalowany w 1937 roku.
start learning
painting
The painting Guernica was painted in 1937.
malować
Ja lubię malować
start learning
to paint
I like to paint
muzeum
Wystawę będzie można obejrzeć w Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
start learning
museum
The exhibition will be available for viewing at the Museum of Modern Art.
muzyka
Moim ulubionym typem muzyki jest jazz.
start learning
music
My favourite type of music is Jazz.
muzyka dyskotekowa
start learning
disco music
zdjęcie
Nie ustawił ostrości w aparacie i zdjęcie było okropne.
start learning
picture
He didn't focus the camera and the picture was terrible.
obraz / wizerunek
Firma zmieniła swój wizerunek.
start learning
image
The company has changed its image.
okropny / wstrętny
To jedzenie pachnie wstrętnie.
start learning
awful
That food smells awful.
opera
Opera w Sydney jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych i znanych budynków 20 wieku.
start learning
opera
Sydney Opera House is one of the most distinctive and famous 20th century buildings.
opowiadać
Opowiedziała mi historię swojej rodziny.
start learning
to tell
She told me the story of her family.
oryginał
start learning
original
piosenka
Jedną z moich ulubionych piosenek jest Purple Rain Prince'a.
start learning
song
One of my favourite songs is Purple Rain by Prince.
pisarz
Jack Kerouac był amerykańskim pisarzem pochodzenia francusko-kanadyjskiego.
start learning
writer
Jack Kerouac was an American writer of French-Canadian origin.
płytki
przeciwieństwo głębokiego
Ona włożyła mięso do płytkiego naczynia
start learning
shallow
She put the meat in a shallow dish
słuchać muzyki
Nie lubię słuchać muzyki.
start learning
listen to music
I don't like listening to music.
szokujący
start learning
shocking
sztuka
Nie rozumiem sztuki nowoczesnej.
start learning
art
I don’t understand modern art.
śpiewać
Każdy uczestnik proszony jest o zaśpiewanie dwóch piosenek.
start learning
to sing
Each contestant is asked to sing two songs.
teatr
[BrE]
Teatr The Globe w Londynie został zbudowany w 1559 roku i kojarzony jest z Williamem Szekspirem.
start learning
theatre
The Globe Theatre in London was built in 1559 and is associated with William Shakespeare.
teatr
[AmE]
start learning
theater
w pokoju
start learning
in the room
wolno
start learning
slowly
zakończenie
jakiejś czynności, działalności
start learning
end
zaskakujący
Nie było zaskakujące, że temperatury w Atenach były powyżej 40 stopni w lipcu.
start learning
surprising
It wasn't surprising that the temperatures in Athens were over 40 in July.
zwiedzać
start learning
visit

You must sign in to write a comment