książka ćwiczeń str 15 Welsh shepherd.

 0    31 flashcards    joannaasia16
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
robotników miejskich
start learning
city workers'
życie z dala od tłumów.
start learning
life away from the crowds.
Opieka nad owcami
start learning
Looking after sheep
mile od innych ludzi
start learning
miles away from any other human
bycie może brzmieć jak idealna ucieczka.
start learning
being may sound like the perfect escape.
życie pasterza to nie tylko oglądanie zachodu słońca
start learning
the life of a shepherd isn't just about watching the sunset
spacery w ładnej okolicy.
start learning
walking in pretty countryside.
Często jest to samotna i trudna praca.
start learning
It's often a lonely and difficult job.
Walijski pasterz.
start learning
Welsh shepherd.
Oprócz owiec ma tylko dwa psy do towarzystwa
start learning
Apart from his sheep, he only has two dogs for company
Nie widzę drugiego człowieka przez cały tydzień.
start learning
I don't see another human being for a whole week.
Moje owce i moje psy są moimi jedynymi przyjaciółmi.
start learning
My sheep and my dogs are my only friends.'
Owens posiada ponad 2000 owiec i przechadza się setki mil.
start learning
Owens owns over 2,000 sheep and he waks hundreds of miles.
więc teraz szuka kogoś, kto mu pomoże.
start learning
so now he looks for someone to help him.
Proponuje zapłacić 11 funtów za godzinę i zapewnia zakwaterowanie
start learning
He offers to pay £11 an hour and he provids accommodation
mała chatka położona u podnóża gór
start learning
a small cabin set in the foothills
Opis stanowiska nazywa to życiową szansą,
start learning
The job description calls it the opportunity of a lifetime,
ta praca to nie tylko piękna sceneria.
start learning
this job isn't just about beautiful scenery.
Musisz być silny, pracowity i cieszyć się własnym towarzystwem.
start learning
You have tobe strong, hard-working, and enjoy your own company.
Czasami nie rozmawiasz z innym człowiekiem przez kilka dni.
start learning
Sometimes you don't speak to another man being for days.
Zimą „pracuję całymi miesiącami w deszczu i śniegu”,
start learning
In the winter "work for months on end in the rain and snow',
Jest mroźno i bardzo samotny.
start learning
It's freezing and very lonely.
Również nowonarodzone jagnięta czasami umierają z zimna
start learning
Also, the newborn lambs sometimes die of the cold
łamie mi serce i wtedy nie lubię jego pracy.
start learning
it breaks my heart, and that's when I don't liket his job.'
Wielu z nas chce pracować dla siebie, gdy ma problemy z szefami.
start learning
Many of us want to work for ourselves when we have problems with our bosses.
Ale jak wyjaśnia Owen,
start learning
But as Owen explains,
szef pasterza pogoda i nie zawsze jest życzliwa
start learning
a shepherd's boss the weather, and it's not always a kind one
Kiedy jesteś na górze i śnieg pada ciężko,
start learning
When you're on a mountain and the snow " falls heavily,
i nie możesz znaleźć swojej owcy, nie ma komu narzekać.
start learning
and you can't find your sheep, there's no one to complain to.
Czy nadal chcesz uciec z miasta?
start learning
So, do you still want to escape the city
pracować na zewnątrz na wsi?
start learning
work outdoors in the countryside?

You must sign in to write a comment