kość piszczelowa

 0    23 flashcards    zelekkpl
print play test yourself
 
Question Answer
kość piszczelowa
start learning
tibia
nasada bliższa piszczela
start learning
epiphysis proximalis tibiae
kłykieć przyśrodkowy
start learning
condylus medialis
kłykieć boczny
start learning
condylus lateralis
powierzchnia stawowa górna
start learning
facies articulatis superior
wyniosłość międzykłykciowa
start learning
eminentia intercondylaris
guzek międzykłykciowy przyśrodkowy
start learning
tuberculum intercondylare mediale
guzek międzykłykciowy boczny
start learning
tuberculum intercondylare laterale
pole międzykłykciowe przednie
start learning
area intercondylaris anterior
pole międzykłykciowe tylne
start learning
area intercondylaris posterior
powierzchnia stawowa strzałkowa
start learning
facies articularis fibularis
guzowatość piszczelowa
start learning
tuberositas tibiae
trzon kości piszczelowej
start learning
corpus tibiae
brzeg przedni
start learning
margo anterior
brzeg przyśrodkowy
start learning
margo medialis
brzeg międzykostny
start learning
margo interosseus
powierzchnia przyśrodkowa
start learning
facies medialis
powierzchnia poczna
start learning
facies lateralis
powierzchnia tylna
start learning
facies posterior
nasada dalsza
start learning
epiphysis distalis tibiae
kostka przyśrodkowa
start learning
malleolus medialis
powierzchnia stawowa dolna
start learning
facies articularis inferior
wcięcie strzałkowe
start learning
incisura fibularis

You must sign in to write a comment