Κορυφαίες Αγγλικές Λέξεις 851 - 900

 0    50 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
προσέγγιση
Θέλουμε να εφαρμόσουμε μια τελείως νέα προσέγγιση στην εκμάθηση.
start learning
approach
We want to apply a whole new approach in teaching.
τμήμα
Αυτό το τμήμα είναι κλειστό εξαιτίας ενός έργου κατασκευής, θα πρέπει να κάνεις μια παράκαμψη.
start learning
section
of the road
This section is closed due to construction work, you need to take a detour.
πηγή
Σου πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι η σπατάλη είναι η πηγή των οικονομικών προβλημάτων σου.
start learning
source
Did it ever occur to you that your extravagance is the source of your financial problems?
ψηφιακό
Αγόρασα ένα νέο ψηφιακό ρολόι.
start learning
digital
I bought a new digital watch.
πληκτρολογώ
Πληκτρολόγησε την σωστή απάντηση.
start learning
to type
Type the correct answer.
άτομα
Σε αυτή την χώρα, τα δικαιώματα των ατόμων παραβιάζονται.
start learning
individual
noun
In this country, the rights of individuals are violated.
κεντρική
Η απάτη της κεντρικής τράπεζας είναι στις ειδήσεις.
start learning
central
The central bank scam is all over the news.

You must sign in to write a comment