kora nowa i wzrok

 0    47 flashcards    milioner90
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
388. Ogólne informacje: wielkość kory, typy kory.
start learning
388. Ogólne informacje: wielkość kory, typy kory.
389. Budowa laminarna i kolumnowa kory
start learning
jakie kolumny, jak duże, jaka jest ich rola?
390. Czy kora jest niezbędna do inteligencji?
start learning
390. Czy kora jest niezbędna do inteligencji?
391. Co to jest kranioskopia, frenologia, fizjognomika, psychognomika?
start learning
391. Co to jest kranioskopia, frenologia, fizjognomika, psychognomika?
392. Czym są pęczki, obręcze, spoidła, projekcje aferentne/eferentne?
start learning
392. Czym są pęczki, obręcze, spoidła, projekcje aferentne/eferentne?
393. Lokalizacja niektórych funkcji psychicznych.
start learning
393. Lokalizacja niektórych funkcji psychicznych.
394. Wymienić 3 najważniejsze funkcje kory mózgu.
start learning
394. Wymienić 3 najważniejsze funkcje kory mózgu.
395. Jakie mamy pierwotne obszary zmysłowe? Jakie wtórne? Jaka jest ich rola?
start learning
395. Jakie mamy pierwotne obszary zmysłowe? Jakie wtórne? Jaka jest ich rola?
396. Dlaczego najszybsze czasy reakcji mamy około 40 roku życia?
start learning
396. Dlaczego najszybsze czasy reakcji mamy około 40 roku życia?
397. Co to jest hydorencefalia?
start learning
397. Co to jest hydorencefalia?
398. Jakie ograniczenia ma neuroplastyczność i czym to jest uwarunkowane?
start learning
398. Jakie ograniczenia ma neuroplastyczność i czym to jest uwarunkowane?
399. Czy nie mając kory mózgowej można normalnie funkcjonować?
start learning
399. Czy nie mając kory mózgowej można normalnie funkcjonować?
400. Wymienić 4 kategorie bodźców czuciowych.
start learning
400. Wymienić 4 kategorie bodźców czuciowych.
401. Jakich 5 receptorów odpowiedzialnych jest za czucie?
start learning
401. Jakich 5 receptorów odpowiedzialnych jest za czucie?
402. Gdzie znajduje się pierwotna kora czuciowa i jakie informacje otrzymuje?
start learning
402. Gdzie znajduje się pierwotna kora czuciowa i jakie informacje otrzymuje?
403. Jaka jest rola somatosensorycznych map topograficznych?
start learning
403. Jaka jest rola somatosensorycznych map topograficznych?
404. Gdzie jest wtórna kora czuciowa i jaką pełni role?
start learning
404. Gdzie jest wtórna kora czuciowa i jaką pełni role?
405. Gdzie leży dodatkowa kora czuciowa i jaka jest jej rola?
start learning
405. Gdzie leży dodatkowa kora czuciowa i jaka jest jej rola?
406. Co to jest sterognozja? Dermoleksja? Ślepota ciała?
start learning
406. Co to jest sterognozja? Dermoleksja? Ślepota ciała?
407. Skąd się biorą bóle fantomowe?
start learning
407. Skąd się biorą bóle fantomowe?
408. Jak psy widzą kolory?
start learning
408. Jak psy widzą kolory?
409. Dlaczego mózg Einsteina nic nam nie mówi na temat inteligencji?
start learning
409. Dlaczego mózg Einsteina nic nam nie mówi na temat inteligencji?
410. Co to jest optyczna ataksja i z jakimi uszkodzeniami mózgu się wiąże?
start learning
410. Co to jest optyczna ataksja i z jakimi uszkodzeniami mózgu się wiąże?
411. Co to jest i jak się przejawia asymbolia bólu?
start learning
411. Co to jest i jak się przejawia asymbolia bólu?
412. W jaki sposób czuciowe mapy topograficzne mogą się zmieniać?
start learning
412. W jaki sposób czuciowe mapy topograficzne mogą się zmieniać?
413. Na czym polega dysmorfia ciała i co może być jej przyczyną?
start learning
413. Na czym polega dysmorfia ciała i co może być jej przyczyną?
414. Jakie rodzaje wzroku spotyka się u zwierząt różnych gatunków?
start learning
414. Jakie rodzaje wzroku spotyka się u zwierząt różnych gatunków?
415. Na czym polega przewaga ośmiornic w budowie oczu?
start learning
415. Na czym polega przewaga ośmiornic w budowie oczu?
416. Wymień sprzeczne wymagania jakie natura stawia widzeniu.
start learning
416. Wymień sprzeczne wymagania jakie natura stawia widzeniu.
417. Komórki siatkówki.
start learning
417. Komórki siatkówki.
418. Jak wygląda szlak wzrokowy od oka do kory? Uwzględnij podział na szlak wielkokomórkowy i drobnokomórkowy.
start learning
418. Jak wygląda szlak wzrokowy od oka do kory? Uwzględnij podział na szlak wielkokomórkowy i drobnokomórkowy.
419. Dlaczego istnieją dwa szlaki, wielkokomórkowy i drobnokomórkowy?
start learning
419. Dlaczego istnieją dwa szlaki, wielkokomórkowy i drobnokomórkowy?
420. Jakie obszary składają się na brzuszny szlak wzrokowy i jakie są jego funkcje?
start learning
420. Jakie obszary składają się na brzuszny szlak wzrokowy i jakie są jego funkcje?
421. Jakie obszary składają się na grzbietowy szlak wzrokowy i jakie są jego funkcje?
start learning
421. Jakie obszary składają się na grzbietowy szlak wzrokowy i jakie są jego funkcje?
422. Czemu nie widzimy obrazu odwrotnie?
start learning
422. Czemu nie widzimy obrazu odwrotnie?
423. Czemu duchów nie widać w biały dzień?
start learning
423. Czemu duchów nie widać w biały dzień?
424. W procesie widzenia jaki jest wpływ informacji z siatkówki a jaki z reszty mózgu na stan kory wzrokowej?
start learning
424. W procesie widzenia jaki jest wpływ informacji z siatkówki a jaki z reszty mózgu na stan kory wzrokowej?
425. Hipoteza Ungerleidera
start learning
Mishikna.
426. Hipoteza Milner
start learning
Goodale.
427. Co to jest prozopagnozja i jakie uszkodzenia mózgu ją powodują.
start learning
427. Co to jest prozopagnozja i jakie uszkodzenia mózgu ją powodują.
428. Na czym polega i z czym się wiążę agnozja kształtu? Symultagnozja?
start learning
428. Na czym polega i z czym się wiążę agnozja kształtu? Symultagnozja?
429. Co to jest ślepota korowa?
start learning
429. Co to jest ślepota korowa?
430. Na czym polega ślepowidzenie i dlaczego jest możliwe?
start learning
430. Na czym polega ślepowidzenie i dlaczego jest możliwe?
431. Czym różni się achromatopsja od anomii barw?
start learning
431. Czym różni się achromatopsja od anomii barw?
432. Jak przejawia się zespół Charlesa Bonneta? Komu się przydarza i z czego wynika?
start learning
432. Jak przejawia się zespół Charlesa Bonneta? Komu się przydarza i z czego wynika?
433. Czemu ludzie widzą duchy tylko w ciemności?
start learning
433. Czemu ludzie widzą duchy tylko w ciemności?
434. Czy niewidzialny człowiek sam mógłby widzieć? Czy mógłby słyszeć?
start learning
ddd

You must sign in to write a comment