konsta nik sądy i stany

 0    38 flashcards    domwyszynski
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
prezes nik
start learning
przez sejm za zgoda senatu. wniosek marszalek sejm albo 35 poslow, bezwzgl wiekszosc polowy poslow. potem 30 dni senat, brak uchwaly to zgoda. jesli senat odmowi to inna osoba. kadencja 6 lat
podmioty kontroli NIK
start learning
admin rzadowa, NBP, panswowe jednostki organizacyjne, inne podmioty gospodarcze ale tylko w zakresie w jakim korzystaja ze srodkow panstwowych
wymiar sprawiedliwosci sprawuja
start learning
SN, sady administracyjne, powszechne i wojskowe
zadania sadow administracyjnych
start learning
orzekaja w sprawach skarg na decyzje admin, na akty prawa miejscowego, spory o wlasciwosc miedzy Organami samorzadowymi - w tych sprawach od razu NSA
izby NSA
start learning
finansowa, gospodarcza i ogólnoadministracyjna
zadania SN
start learning
rozpoznawanie kasacji, podejmowanie uchwal 7 w sprawach budzace watpliowsci, orzekanie waznosci wyborow orzekanie waznosci referendow
kRS kompetencje
start learning
przedstawia wnioski prezydentowi w sprawie powolania sedziow, decyduje o przeniesieniu na inne stanowiska sedziow, podejmuje decyzje zwiazane z sytuacja sedziego
sedziowie TK
start learning
wybrani przez sejm bezwzgledna, kandydatow przedstawia prezydium sejmu lub 50 poslow. odpowiadaja tylko dyscyplinarnie przed ZO TK ma immunitet ktore uchyla.
organy TK
start learning
ZO i prezes TK. prezesa i wice powoluje prezydent z 2 kandydatow przedstawionych przez ZO
funkcje TK
start learning
kontrola norm, orzekanie o skargach konst, rozstrzyganie sporow kompetencyjnych miedzy org konst, orzekanie o zgodnosci konst z celami partii, rozstrzyganie o przeszkodach urzedu prezydenta
przedmiot kontroli norm
start learning
kontrola nastepcza: ustawy, umowy mn, inne przepisy wladz centralnych, nie samorzadowych. prewencyjna to ustawy i umowy mn skierowane do prezydenta ktore on odsyla do tk
konkretna inicjatywa kontroli czyli pytanie prawne
start learning
zwiazana z konkretna sprawa, sad przedstawia pytanie. moze dotyczyc tylko tego przepisu, ktory moze miec wplyw na wynik sprawy
inicjatywa abstrakcyjna, wnioski, legitymacja szczegolna i ogolna, podmioty
start learning
ogólna: prezydent, marszalek sejm, senatu, PRM, I prszes SN, prez NSA, prokuratorowi gen, prezes NIK, RPO, grupom 50p 30s. szczegolna krs, zwiazki zawodowe i koscioly i zwiazki wyznaniowe w kwestaich ktore je dotycza
warunki wniesienia skargi konstytucyjnej
start learning
zwiazana z konkretnym naruszeniem w postepowaniu, tylko naruszone prawa i w konstytucyjne, po wyczerpaniu srodkow prawnych, skarga wiaze wszystkie organy panstwowe
warunki wniesienia skargi konstytucyjnej
start learning
naruszenie w wyniku orzeczenia sadu lub organu administracji, ostateczne orzeczenie, przesmiotem moze byc tylko niezgodnosc aktu z konst, termin 3 mies od doreczenia wyroku
inicjatywa postepowanie o sporze kompetencyjnym
start learning
prezydent, marszalek sejmu i senatu, premier I prez SN, prez NSA i prezes NIK
orzekanie o zgodnosci z konst celow partii
start learning
Sad okregowy w wawie podczas wpisu do ewidencji partii moze skierowac do TK pytanie o zgodnosc. zawsze w pelnym skladzie TK
podmioty odpowiadajace przed TS
start learning
prezydent, PRM, czlonkowie RM, prezes NBP, prezes NIK, czlonkowie KRRIT, NDSZ oraz polsowie i senatorowie ale tylko w sprawach antykorupcyjnych
zakres odpowiedzialnosci przed TS
start learning
wszyscy za naruszenie konstytucji czy ustawy w zwiazku z zajmowanym stanowiskiem, RM tez za przestepstwa w zwiazku ze stanowiskiem a prezydent za wszystkie przestepstwa bo nie moga go sadzic powszechne
procedura postepowania przed TS
start learning
zgloszenie wniosku, postepowanie przed KOK, postawienie w stan oskarzenia, rozpoznanie przez TS W I instancji i potem w II instancji
wniosek o postawienie przed TS
start learning
prezydenta 140 czlonkow ZO, czlonkom RM prezydent i 115 poslow. reszta prezydent, 115 poslow i komisja śledcza uchwala 2/3 glosow
postawienie w stan oskarzenia
start learning
prezydent - uchwala ZO 2/3 czyli 374 czlonkow. czlonek RM 3/5 poslow ustawowej. pozostali bezwzględna przy polowie
postepowanie przed TK
start learning
I instancja 5 os, II instancja 7 os innych niz w I. kary to utrata praw wyborczych, zakaz zajmowania stanowisk, utrate orderow i odznaczen. moze kary z kk przy przestepstwach
powołanie RPO
start learning
na 5 lat, marszalek sejmu albo 35 poslow zglasza kandydata, sejm bezwzgledna polowy ustawowej, senat jak odmowi trzeba powolac kogo innego
odpowiedzialność RPO
start learning
ma immunitet i nietykalnosc, tylko na goracym uczynku. moze odwolac go sejm marszalek lub 35 poslow w iosek. glosowanie 3/5 przy min polowie
wniosek indywidualny do RPO
start learning
darmowy, dowolna forma, oznaczony wnioskodawca i okresla przedmiot sprawy
co moze zrobic z wnioskiem RPO
start learning
podjąć sprawe, wskazac wnioskodawcy przyslugujace mu srodki dzialania, przekazać sprawe wg wlasciwosci, nie podjac sprawy
jak RPO podejmie sprawe może
start learning
samodzielnie prowadzic postepowanie wyjasniajace, zwrocic sie do wlasciwych organow, zwrocic do sejmu o zlecenie NIK kontroli dla sprawy
środki oddziaływania RPO
start learning
żądanie postepowania cywilnego, postepowania przygotowawczego, wniesc kasacje, zwrocic sie o wszczecie postepowania admin i wziac udzial w postepowaniu przed TK
zasady stanu nadzwyczajnego
start learning
subsydiarnosci, legalnosci, proporcjonalnosci, celowości, ochrony podstaw systemu prawnego, ochrony organow przedstawicielskich
zasada legalnosci w stanie nadzwyczajnym
start learning
wprowadzenie na post ustawy i w formie rozporzadzenia, tresc stanu okresla ustawa i nie domniemuje sie kompetencji, straty majatkowe panstwo powinno wyrownac
kiedy może zostac wprowadzony Stan Wojenny
start learning
zewnętrzne zagrożenie państwa, zbrojna napasc na terytorium RP, jezeli z umowy mn wynika zobowiazanie do wspolnej obrony przeciwko agresji
stan wojenny cechy
start learning
prezydent na wniosek RM wprowadza. przedstawia sejmowi w 48h. moze uchylic bezwzgledna przy min polowie. moze byc na czesci albo calym terytorium. czas nieoznaczony
stan wojny
start learning
o stanie wojny decyduje sejm, jak nie moze prezydent z kontrasygnata PRM, tylko charakter obronny w razie napasci na rp albo gdy wynika z umowy mn do wspolnej obrony
stan wyjatkowy
start learning
zagrozenie konstytucyjnego ustroju panstwa, bezpieczenstwa obywateli, porzadku publicznego. tak samo jak wojenny tylko do 90 dni, przedluzony za zgoda sejmu o 60
stan klęski żywiołowej
start learning
katastrofa naruralna, awaria techniczna, wprowadza RM rozporzadzeniem na czesci albo calosci, na 30 dni albo przedluza za zgoda sejmu. kierownictwo sprawuja organy admin lokalnej
zasady dotyczace sprawowania urzedu sedziego
start learning
niezawiśli, podlegaja tylko konst i ustawa, zapewnione wlasciwe warunki pracy i wynagrodzenie, apolityczni, nieoznaczony czas, nieusuwalni, immunitet i nietykalnosc
nik kontrokuje na wniosek i dziala w sposob
start learning
prezydent, sejm, premier, sam. zawsze na podst roczengo planu pracy i moze kontrole dorazne

You must sign in to write a comment