kolokwium 3

 0    168 flashcards    klaudiabis5
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ociągać się z czymś, marudzić, zwlekać
start learning
procrastinate on something
osoba robiąca coś na ostatnią chwilę
start learning
procrastinator
mądrze
start learning
wisely
mądry
start learning
wise
mądrość
start learning
wisdom
roztargnienie, rozproszenie
start learning
distraction
rozpraszać/ odwracać uwagę
start learning
to distract somebody
w kolejności
start learning
in order
odwlekać, opóźniać, przekładać
start learning
to delay
przenieść, opóźnić
start learning
to put something off
przełożyć
start learning
to reschedule
odroczyć, przełożyć
start learning
to postpone
byłoby
start learning
that would be
to będzie
start learning
It will be
z góry (o płatności), z wyprzedzeniem
start learning
in advance
opłaty z góry
start learning
advanced payment
zaliczka
start learning
deposit
w odniesieniu do
start learning
regarding to
praca magisterska/licencjacka/doktorska
start learning
thesis
celowo
start learning
deliberately
widzowie, publiczność
start learning
audience
zamiast
start learning
instead
wejść na wyższe obroty
start learning
to kick it into high gears
zarwana noc
start learning
to pull an all-nighter
ostateczny termin
start learning
deadline
publiczne zażenowanie
start learning
public embarrasment
być świadomym czegoś, rozumieć coś
start learning
to be clear about something
coś cię uderzy/zmusi do refleksji
start learning
somethink strike you
przedsiębiorczy
start learning
entrepreneurial
objawienie
start learning
epiphany
zaległe
start learning
due
coś przychodzi i odchodzi/mija
start learning
something comes and gone
Zmieniony, poprawiony
start learning
revised
Natychmiastowa gratyfikacja
start learning
instant gratification
zadziwiać kogoś/szokować
start learning
to perplex somebody
całościowy obraz
start learning
the big picture
element wspólny
start learning
overlab
niezasłużone
start learning
unearnt
drzemiący, uśpiony, nieaktywny
start learning
dormant
przypisać coś, przydzielać coś
start learning
to assign somethink
system w chaosie
start learning
system in mayhem
dotrzymać terminów
start learning
meet a deadline
robić rzeczy z wyprzedzeniem
start learning
do things ahead of time
pozostawić wszystko do ostatniej chwili
start learning
leave things until the last minute
rozpocząć
start learning
get started
rozpraszać
start learning
get distracted
tracić czas
start learning
waste time
mądrze wykorzystać czas
start learning
use your time wisely
załatwiać sprawy
start learning
get things done
priorytet zadania
start learning
prioritise tasks
przerwać umowę
start learning
deal breaker
przygotowania, plany, ustalenia
start learning
arrangements
bezokolicznik
start learning
infinitive
strach
start learning
dread
Pomiary metryczne
start learning
metric measurements
liczby całkowite
start learning
whole numbers
zero
start learning
nought
cale
start learning
inches
zaokrąglić w górę
start learning
to round up
zaokrąglić w dół
start learning
to round down
nieistotny, bez znaczenia
start learning
negligible
błąd zaokrąglania
start learning
rounding error
mierzyć
start learning
measure
długość
start learning
lenght
przylegający
start learning
adjacent
kąt prosty
start learning
right angle
pole
start learning
field
obwód
start learning
perimeter
Obwód okręgu
start learning
circumference of a circle
pomnożona przez
start learning
multiplied by
obliczać
start learning
work out
pierwiastek drugiego stopnia
start learning
square root
przeciwprostokątna
start learning
hypotenuse
trójkąt równoboczny
start learning
equilaterial triangle
trójkąt równoramienny
start learning
isosceles triangle
praca na dogodnych warunkach
start learning
conveniently works
cal
start learning
inch
jest w przybliżeniu równa
start learning
is approximately equal to
w przybliżeniu
start learning
roughly
jest równa
start learning
equals
pierwiastek trzeciego stopnia
start learning
third root of
do potęgi
start learning
to the power of
Pole okręgu
start learning
the area of a circle
równoległy
start learning
parallel
prostopadły
start learning
perpendicular
wypukły
start learning
convex
wklęsły
start learning
concave
pusty, wydrążony, wklęsły
start learning
hollow
eliptyczny
start learning
elliptic
powyżej / nad / u góry
start learning
above
nad
start learning
over
pod
start learning
underneath
poniżej
start learning
below
pod
start learning
beneath
wokół / dookoła / w pobliżu
start learning
around
wewnątrz
start learning
inside
w ciągu
start learning
within
na zewnątrz
start learning
outside
obok / przy
start learning
next to
przy
start learning
alongside
obok / koło
start learning
beside
nieporozumienie
start learning
misunderstanding
błędnie
start learning
mistakenly
Liczby
start learning
figures
przez telefon
start learning
via phone
odraczać
start learning
postpone
ostateczny termin
start learning
deadline
delegat
start learning
delegate
Winny
start learning
guilty party
niezdolność, niemożność
start learning
inability
przełożyć
start learning
to reschedule
rozbić coś na coś
start learning
to break something down into something
opracować, sporządzić
start learning
draw up
złożyć go, uporządkować
start learning
file it
rzadko kiedy
start learning
seldom
słaba jakość
start learning
poor quality
stosy papieru
start learning
piles of paper
nadrobić
start learning
to make up
trzymać się czegoś
start learning
stick to something
brakuje czegoś
start learning
to lack something
przydzielać zadania, obowiązki
start learning
delegate the tasks
nadążać za czymś
start learning
keep up
podjąć się czegoś
start learning
take on
pozostawać w tyle
start learning
fall behind
odkładać
start learning
put off
doganiać
start learning
catch up
zabrać się do
start learning
get on with
miejsca po przecinku
start learning
decimal place
razy (mnożenie)
start learning
times
podzielony
start learning
divided
odejmować od
start learning
subtrack
do kwadratu
start learning
squared
kwadrat
start learning
square
prostokąt
start learning
rectangle
prostokątny
start learning
rectangular
trójkąt
start learning
triangle
trójkątny
start learning
triangular
sześciokąt
start learning
hexagon
sześciokątny
start learning
hexagonal
ośmiokąt
start learning
octagon
ośmioboczny
start learning
octagonal
pięciokąt
start learning
pentagon
pięciokątny
start learning
pentagonal
koło
start learning
circle
okrągły
start learning
circular
półkole
start learning
semicircle
półokrągły
start learning
semicircular
spirala, spiralny
start learning
spiral
sześcian
start learning
cube
sześcienny
start learning
cubic
cylinder
start learning
cylinder
cylindryczny
start learning
cylindrical
rurowy
start learning
tubular
rura
start learning
tube
kula
start learning
sphere
kulisty
start learning
spherical
półkula
start learning
hemisphere
półkulisty
start learning
hemispherical
kopuła
start learning
dome
w kształcie kopuły
start learning
dome-shaped
stożek
start learning
cone
stożkowy, w kształcie stożka
start learning
conical, cone-shaped
piramida
start learning
pyramid
piramidalny, w kształcie piramidy
start learning
pyramidal, pyramid-shaped
spiralny
start learning
helical
helisa, linia śrubowa
start learning
helix
klin
start learning
wedge
klinowo
start learning
wedge-shaped

You must sign in to write a comment