Kolo II głowa

 0    16 flashcards    nergui
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
trójkąt Viborga
start learning
ścięgno m. mostkowo-żuchwowego, ż. językowo-twarzowa, kąt żuchwy (dobrz.cz. okolicy przyuszniczej)
głowa graniczy od tyłu
start learning
z szyja (płaszczyzna przechodząca przez k. potyliczna i kręg szczytowy)
głowa graniczy od dołu
start learning
płaszczyzna przechodząca wzdłuż brzegu dobrz. gał. żuchwy do kąta żuchwy, a stąd do trzonu k. gnykowej (oko. podgnykowa)
okolice czaszki regiones cranii
start learning
okolica potyliczna, ciemieniowa, skroniowa, małżowiny usznej, czołowa, rogowa
okolice twarzy regiones faciei
start learning
okolica: nosowa, ustna, bródkowa, oczodołowa, jarzmowa, podoczodołowa, stawu skroniowo-żuchwowego, żwaczowa, szczękowa, policzkowa, żuchwowa, międzyżuchwowa, podgnykowa
okolica nosowa
start learning
okolica grzbietowa nosa, boczna nosa, nozdrzy
okolica oczodołowa
start learning
okolica powiekowa górna, powiekowa dolna
widoczne wyniosłości kostne Eq
start learning
łuk jarzmowy, breg szyjny gał. żuchwy, brzeg dolny trzonu żuchwy, grzebień twarzowy, wcięcie nosowo-siekaczowe, brzeg nadoczodołowy i podoczodołowy, staw skroniowo-żuchwowy
widoczne wyniosłości kostne Ru
start learning
łuk jarzmowy, breg szyjny gał. żuchwy, brzeg dolny trzonu żuchwy, guz twarzowy, kresa skroniowa, guzowatość międzyrożna
wyniosłości kostne palpacyjne Bo
start learning
wcięcie nosowo-siekaczowe, otwór podoczodołowy i nadoczodołowy, otwór bródkowy, bruzda nadoczodołowa
wyniosłości kostne palpacyjne Eq
start learning
otwór pod- i nadoczodołowy, otwór bródkowy, wcięcie nacz. twarzowych, kresa skroniowa, grzebkeń strzałkowy zew., grzebień karkowy
wyniosłości kostne palpacyjne Su
start learning
brzeg nadoczodołowy, brzeg szyjny gał. zuchwy, brzeg dolny trzonu żuchwy, łuk jarzmowy, boczna kraw. kostna na k. siekaczowej k. łzowej i na szczęce, dół kłowy, grzebień karkowy
wyniosłości kostne palpacyjne Ca
start learning
otwór podoczodołowy, otwór bródkowy, brzeg dolny trzonu żuchwy, wyr. kątowy żuchwy, grzebień strzałkowy zew., staw skroniowo-żuchwowy, wyr. jarzmowy k. czołowej
wyniosłości mięśniowe i macalne wszystkie gat
start learning
brzeg przedni m. żwacza
wyniosłości mięśniowe macalne Ca
start learning
w płaszczyźnie pośrodkowej czaszki jest silne zagłębienie między silnie rozwiniętymi mm. skroniowymi
wyniosłości mięśniowe i macalne Eq
start learning
boczna pow. twarzy pod skórą (widoczny przebieg ż. twarzowej i jej odgałęzień v. dorsalis nasi et v. angularis oculi), dół nadoczodołowy

You must sign in to write a comment