kl5 dział4 emi

 0    66 flashcards    mamami274
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
szpital
start learning
hospital
kino
start learning
cinema
basen
start learning
swimming pool
skate park
start learning
skate park
kościuł
start learning
church
poczta
start learning
post office
komisariat policji
start learning
police station
stacja kolejowa
start learning
train station
ośrodek sportu
start learning
sports centre
zamek
start learning
castle
sprzątać
start learning
tidy up
prasować ubrania
start learning
iron the clothes
ścielić łószko
start learning
make the bed
wyność śmieci
start learning
take out the rubbish
zmywać nacznia
start learning
do the washing-up
zamiatać podłogę
start learning
sweep the floor
odkużać dywan
start learning
vacuum the carpet
ścierać kurze z mebli
start learning
dust the furniture
prać ubrania
start learning
wash the clothes
ścierać tablice
start learning
clean the board
dostać dobre/złe oceny
start learning
get good / bad grades
robic projekty
start learning
do projects
zmieniać buty
start learning
change (your) shoes
powtarzać
start learning
revise
pisać sprawdziany
start learning
do tests
pracować w grupach
start learning
work in groups
poprawiać (swoje) oceny
start learning
improve (my) grades
odrabiać pracę domową
start learning
do homework
mieć dodatkowe lekcje
start learning
have extra classes
ssak
start learning
mammal
mieć młode
start learning
have young
spać
start learning
sleep
ukrywać się
start learning
hide
strzec
start learning
guard
szukać jedzenia
start learning
look for food
stać w słońcu
start learning
stand in the sun
pustynia
start learning
desert
tunel
start learning
tunnel
skorpion
start learning
scorpion
owad
start learning
insect
skręcić w lewo
start learning
turn left
skręcić w prawo
start learning
turn right
idź prosto
start learning
go straight on
przejść obok
start learning
go past
to jest po prawej
start learning
It is on the right
to jest po lewej stronie
start learning
it is on the left
Ja też
start learning
Me too
To nie fair.
start learning
It's not fair.
musieć (I, You, We, They)
start learning
have to
musieć (She, He, It)
start learning
has to
Ja nie muszę wstawać wcześnie
start learning
I do not have to get up early
Ty nie musisz odrabiać pracej domowej
start learning
You don't have to do homework
On musi ścielić łóżko
start learning
He has to make the bed
Ona nie musi zamiatać podłogi
start learning
She does not have to sweep the floor
Ona nie musi prasować ubrań
start learning
She dosn't have to iron the clothes
Czy my musimy odkurzać dywan?
start learning
Do we have to vacuum the carpet?
Czy on musi zmuwać naczynia?
start learning
Does he have to do the washing-up?
czasami
start learning
sometimes
często
start learning
often
zazwyczaj
start learning
usually
zawsze
start learning
always
każdego dnia
start learning
every day
trzy razy w roku
start learning
three times a year
raz w tygodniu
start learning
once a week
dwa razy w miesiącu
start learning
twice a month
nigdy
start learning
never

You must sign in to write a comment