KHANG'S ENGLISH VOCABULARY

 0    102 flashcards    khangquach
 
Question
Answer

Trái chuối

Apple
Is this apple delicious?
start learning
Táo
Yes, it is.

Xe hơi

Bỏ lỡ, Nhớ

Love
n, v
I love you very much!
start learning
Yêu
Tôi yêu bạn rất nhiều

Cat
n
I love cats
start learning
Con mèo
Tôi yêu những con mèo

Khùng

Argument
I have a argument.
start learning
Tranh luận
Tôi có một cuộc tranh luận

Next to
(n)
My house is next to the school
start learning
Ở cạnh
Nhà tôi ở cạnh trường học

Take out the garbage
(v)
My responsibility is taking out the garbage
start learning
Vứt rác
Nhiệm vụ của tôi là đi vứt rác

Teacher
(n)
The teacher talk too fast for me to understand
start learning
Giáo viên
Giáo viên nói nhanh đến nỗi tôi không thể hiểu

Dữ liệu

University
(n)
start learning
trường đại học

International
(a)
start learning
Quốc tế

Homeless
(a)
I'm homeless now
start learning
Vô gia cư
Tôi đang bị vô gia cư bây giờ

Native
(a)
start learning
Tự nhiên

Nóng bức

Window
(n)
start learning
Cửa sổ

potato
(n)
start learning
khoai tây

Đổ

Position
(v)
start learning
Chức vụ, vị trí

Polite
(n)
start learning
Lịch sự

Possession
(n)
start learning
Quyền sở hữu

Possible
(a)
start learning
Khả thi

Politely
(adv)
I said hello to her politely
start learning
Lịch sự
Tôi chào cô ấy một cách lịch sự

Phonetic
(a)
start learning
Ngữ âm

Nhật Bản

The United State
(n)
start learning
Nước Mỹ

Quả Lê

Dây thừng

Nhu cầu

Wish
(v, n)
start learning
Ước

Obtain
(v)
start learning
Đạt được

Obvious
(a)
start learning
Rõ ràng

đại dương

October
(n)
start learning
Tháng Mười

Office
(n)
start learning
Văn phòng

Dịp

Xảy ra

Vật

Ham mê

Hiểu biết

Biết


Kiss
(v, n)
start learning
Hôn

Joke
(n, v)
start learning
Đùa cợt

Việc làm

Mứt

Journey
(n)
start learning
Hành trình

Judge
(n, v)
start learning
Thẩm phán

Nước ép

I promise not to tell anyone the story
start learning
Tôi hứa sẽ không kể cho ai nghe câu chuyện

I'll give you all that you want.
start learning
Tôi sẽ cho bạn tất cả những gì bạn muốn.

Keep a promise!
(v)
start learning
Giữ lời hứa!

Thạch

Popular
(a)
start learning
Phổ biến

Population
start learning
Dân số

Hải cảng

Bột

Preparation
start learning
Sự chuẩn bị

Previous
(a)
start learning
Trước

Show
(v, n)
start learning
Cho thấy

Đời sống

Sách

Hình ảnh

Ảnh

Gặp

Laugh
(v, n)
start learning
Cười

Ghét bỏ

Khi nào

Ở đâu?

Thời gian

nhà vua

nữ hoàng

Hoàng tử

công chúa

Địa ngụcGiấy

chủ tịch

Giám đốc

Phim ảnh


Nói dối

Sự thật

Không có gì

Hộ gia đình

Bài tập về nhà

Họ và tên

Ngọt

Another person
start learning
Một Người khác

danh tiếng

Nổi danh

Interactive
start learning
Tương tác

Dược phẩm

Y tá

Bác sĩ

Nông dân

Phim hài

Câm miệng!

Between
(a)
start learning
Giữa


You must sign in to write a comment