kartkowka str 47

 0    69 flashcards    natalialukaszewska3
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
uczęszczać na kurs
start learning
attend a course
wymiana miedzyuczelniana
start learning
exchange programme
pozalekcyjny
start learning
extracurricular
dołączyć
start learning
join
przygotowywać się do egzaminu
start learning
prepare for exams
prywatne lekcje
start learning
Private tuition
wycieczka szkolna
start learning
school trip
towarzystwo, stowarzyszenie
start learning
society
plan lekcji, rozkład jazdy
start learning
timetable
wolontariat
start learning
voluntary charity work
szkoła z internatem
start learning
boarding school
kolegium, uniwersytet
start learning
college
szkoła zaoczna
start learning
extramural school
przedszkole
start learning
kindergarten
szkoła wieczorowa
start learning
night school
żłobek
start learning
a nursery
szkola podstawowa
start learning
primary school
szkoła prywatna
start learning
public school
szkoła średnia
start learning
secondary school
szkoła państwowa
start learning
a state school
uniwersytet
start learning
university
szkoła zawodowa
start learning
vocational school
ubiegac sie o stypendium
start learning
apply for a grant
uczęszczać na seminarium
start learning
attend a tutorial
iść na studia
start learning
go a degree course
czytać lekture uzupełniającą
start learning
do background reading
wymagania wstepne
start learning
antry requirements
opłacać czesne
start learning
pay tuition fees
złożyć aplikacje
start learning
submit an application form
pisać prace dyplomową
start learning
dissertation
mieć swoją przyczynę w
start learning
be down to sth
kolidować z czymś
start learning
clash with sth
pomóc komuś
start learning
help sb out
odbierać kogoś
start learning
pick sb up
wziąć kogoś na stronę
start learning
take sb aside
przechwalać sie
start learning
blow sb's own trumpet
mieć złą opinię
start learning
get a lot of bad press
poddawwć się po pierwszym napotkanym problemie
start learning
give up at the first hurdle
zawalczyć o coś
start learning
go for sth
przejść do zrobienia czegoś
start learning
go on to do something
dużo inwestować w coś
start learning
invest heavily in something
wygłupiać się
start learning
play around
rozumieć ludzi
start learning
read people
zdobywać nagrody
start learning
rap the rewards
przeprowadzać burze mózgów
start learning
brainstorm ideas
wspólnie przygotowywać prezentacje
start learning
collaborate on a presentation
rozwijać umiejętności
start learning
develop a skill
zrobić karierę
start learning
make a successful career
przygotować się na przyszłość
start learning
prepare for future life
rozumieć inne punkty widzenia
start learning
to understand other points of view
rozwiązywać problemy
start learning
work out solutions to problems
zaniepokojony
start learning
anxious
sprawiać komuś zawód
start learning
be dissapointment to sb
pochłaniająca pasja
start learning
consuming passion
nieobecny, zamyślony
start learning
distracted
zdolnosci interpersonalne
start learning
interpersonal skills
bezcenny
start learning
priceless
zwiazek
start learning
relevance
zaradny
start learning
resourceful
zrozymiały
start learning
comprehensible
wszechstronny
start learning
comprehensive
gospodarczy, ekonomiczny
start learning
economic
oszczedny
start learning
economical
historyczny
start learning
historical
historyczny
start learning
historical
przemysłowy
start learning
industrial
pracowity
start learning
industrious
lekarz
start learning
physician
fizyk
start learning
a physicist

You must sign in to write a comment