Język malarstwa

 0    54 flashcards    annawadowska
 
Question
Answer

Kompozycja
start learning
Układ kolorów i kształtów na płaszczyźnie obrazu

Rodzaje kompozycji
start learning
-Centralna -diagonalna -symetryczna -asymetryczna -otwarta -zamknięta -statystyczna -dynamiczna -horyzontalna -wertykalna -rytmiczna -jednoplanowa -wieloplanowa

Kompozycja centralna
start learning
Wszystkie kształty podporządkowane centralnie usytuowanemu elementowi

Kompozycja diagonalna
start learning
Ukośna

Kompozycja symetryczna
start learning
Równowaga po obu stronach osi obrazu

Kompozycja asymetryczna
start learning
Skupienie większości elementów po jednej ze stron dzieła

Kompozycja otwarta
start learning
Nieograniczona ramą obrazu

Kompozycja zamknięta
start learning
Zawierające formy mieszczące się w obrazie przedstawienia

Statystyczna
start learning
Spokojna, oparta na kierunkach pionowych i poziomych

Dynamiczna
start learning
Przewaga linii ukośnych, łukowatych

Kompozycja horyzontalna
start learning
Akcentująca kierunki poziome

Kompozycja Wertykalna
start learning
Najważniejsze są kierunki pionowe

Kompozycja rytmiczna
start learning
Złożona z elementów lub kształtów powtarzających się w określonym rytmie

-Forma płaszczyzny obrazu -kształty przedstawienia -Plamy barwne

Formy płaszczyzny obrazu
start learning
-Prostokąt utytułowany horyzontalnie, poziomo -wertykalnie pionowo, kwadrat, koło tzn tondo lub owal

Kształty przedstawienia
start learning
-Geometryczne -organiczne wzorowanie na naturze -uproszczone, umowne -przestawiające, figularne

Plamy barwne
start learning
-Płaskie -dające złudzenie trójwymiarowości, obwiedzione linią -pozbawione konturu

Gama ciepła, zimna lub kolory neutralne czerń, biel, szarość -barwy abstrakcyjne -stopień nasycenia -dominanta kolorystyczna -kontrast barwny -akcent kolorystyczny

Barwy abstrakcyjne
start learning
Niezależne od rzeczywistych kolorów przedmiotów np. czerwone drzewa

Stopień nasycenia, intesywność
start learning
Barwy jaskrawe lub stonowane, pastelowe

Dominanta kolorystyczna
start learning
Wyróżniający się element któremu przyporządkowana jest gama barwna obrazu

Akcent kolorystyczny
start learning
Element w kolorze kontrastowym wobec tła

Ukształtowanie powierzchni obrazu

Faktura szorstka, wypukła
start learning
Uzyskana dzięki nadaniu grubych warstw gęstej farby za pomocą szerokich pociągnięć pędzla lub szpachelki malarskiej

Faktura gładka, płaska
start learning
Otrzymywana przez nakładanie rzadkiej farby cienkimi, półprzejrzystymi warstwami farmy laserunek

-Źródło światła -rodzaj światła -sposób operowania światłocieniem -modelunek światłocieniowy -brak modelunku

Źródło światła
start learning
Widoczne lub niewidoczne na obrazie, boczne, górne albo usytuowane centralnie

Rodzaj światła
start learning
neutralne lub sztuczne, punktowe albo rozproszone, mocne lub przygaszone

Sposób operowania światłocieniem
start learning
Jednolite oświetlenie całego przedstawienia, wydobywanie z cienia najważniejszych elementów lub oświetlanie poszczególnych planów obrazów

Modelunek światłocieniowy
start learning
-Miękki łagodne przejścia od światła do cienia -twardy ostro zarysowane granice światła i cienia

Brak modelunku
start learning
Światło i cień umowne

-Rodzaj użytych farb -podłoże -materiały stosowane

Rodzaj użytych farb
start learning
Inaczej technika malarska np. farba olejna, temperatura, akwarela, pastel, gwasz

Np. płótno, papier, drewno, tkanina

Materiały stosowane
start learning
W technikach własnych i mieszanych np. pasty strukturalne, żwir, metal, skóra, tworzywa sztuczne

Perspektywa
start learning
Sposoby przestawiania trójwymiarowej przestrzeni na płaszczyźnie obrazu

Perspektywa rzędowa
start learning
Pasowa elementy oddalone są umieszczone wyżej

Perspektywa kulisowa
start learning
Przedmioty znajdujące się w głębi są częściowo zasłonięte przez obiekty umieszczone bliżej patrzącego

Perspektywa hierarchiczna
start learning
Najważniejsze elementy lub postaci są większe od pozostałych

Perspektywa centralna
start learning
Zbieżna, linerana, geometryczna wywołuje złudzenie trójwymiarowej głębi m.in. przez skróty perspektywiczne jej odmianami są perspektywy czołowa, z lotu ptaka, żabia, krawędziowa, ukośna

Perspektywa powietrzna
start learning
Przedmioty położone najbliżej mają intensywne barwne i wyraźne kontury a oddalone są coraz jaśniejsze poszarzałe i nieostre

Perspektywa malarska
start learning
Wykorzystanie kolorów do wywołania złudzenia głębi barwy stosowane dają efekt oddalenia, a jaskrawe wysuwają optyczne elementy kompozycji na pierwszy plan

Rekonstruowanie znaczeń przekazywanych przez zewnętrze cechy dzieła

Klucz interpretacyjny
start learning
Wiąże się ze strukturą obrazu bądź wynika z kontekstu czyli np. biografii artysty lub czasu i środowiska w którym powstało dzieło

Klucz interpretacyjny 2
start learning
Może być nim tytuł wskazujący wprost na odczytanie treści dzieła

Wywołanie atmosferą obrazu rozmyślania na temat jego natroju oraz skojarzeń i odczuć nim spowodowanych

Refleksja 2
start learning
Kontemplacja uważne przyglądanie się dziełu, niezbędne do odczytania wszystkich warstw jego treści

Przyjęty przez twórcę zespół cech charakterystycznych dzieła np. realistyczna ekspresyjna, abstrakcyjna symboliczna narracyjna, figuralna, aluzyjna

-Jaką sytuację lub scenę przedstawia dzieło -czego dotyczy -do jakiej problematyki odsyła

Recepcja oryginału i reprodukcji
start learning
Oryginał pozwala ocenić sposób wykonania obrazu rodzaj podłoża, faktura, ślady pędzla i jego rozmiary

Recepcja oryginału i reprodukcji
start learning
Reprodukcja ogranicza kontakt z dziełem do patrzenia na płaski układ form, kompozycje, kolorystykę itp.

Czy jest adekwatny do form przedstawionych na obrazie

Czy podpowiada sposób patrzenia na dzieło, czy raczej komplikuje i utrudnia rozumienie obrazu

Może pozostać z zgodności z tematem gdy go odzwierciedla i ułatwia zrozumienie dzieła lub może powodować powstanie wizualno-słownej zagadki


You must sign in to write a comment