Język malarstwa

5  1    54 flashcards    annawadowska
print play test yourself
 
Question Answer
Kompozycja
start learning
Układ kolorów i kształtów na płaszczyźnie obrazu
Rodzaje kompozycji
start learning
-Centralna -diagonalna -symetryczna -asymetryczna -otwarta -zamknięta -statystyczna -dynamiczna -horyzontalna -wertykalna -rytmiczna -jednoplanowa -wieloplanowa
Kompozycja centralna
start learning
Wszystkie kształty podporządkowane centralnie usytuowanemu elementowi
Kompozycja diagonalna
start learning
Ukośna
Kompozycja symetryczna
start learning
Równowaga po obu stronach osi obrazu
Kompozycja asymetryczna
start learning
Skupienie większości elementów po jednej ze stron dzieła
Kompozycja otwarta
start learning
Nieograniczona ramą obrazu
Kompozycja zamknięta
start learning
Zawierające formy mieszczące się w obrazie przedstawienia
Statystyczna
start learning
Spokojna, oparta na kierunkach pionowych i poziomych
Dynamiczna
start learning
Przewaga linii ukośnych, łukowatych
Kompozycja horyzontalna
start learning
Akcentująca kierunki poziome
Kompozycja Wertykalna
start learning
Najważniejsze są kierunki pionowe
Kompozycja rytmiczna
start learning
Złożona z elementów lub kształtów powtarzających się w określonym rytmie
Kształt
start learning
-Forma płaszczyzny obrazu -kształty przedstawienia -Plamy barwne
Formy płaszczyzny obrazu
start learning
-Prostokąt utytułowany horyzontalnie, poziomo -wertykalnie pionowo, kwadrat, koło tzn tondo lub owal
Kształty przedstawienia
start learning
-Geometryczne -organiczne wzorowanie na naturze -uproszczone, umowne -przestawiające, figularne
Plamy barwne
start learning
-Płaskie -dające złudzenie trójwymiarowości, obwiedzione linią -pozbawione konturu
Kolor
start learning
Gama ciepła, zimna lub kolory neutralne czerń, biel, szarość -barwy abstrakcyjne -stopień nasycenia -dominanta kolorystyczna -kontrast barwny -akcent kolorystyczny
Barwy abstrakcyjne
start learning
Niezależne od rzeczywistych kolorów przedmiotów np. czerwone drzewa
Stopień nasycenia, intesywność
start learning
Barwy jaskrawe lub stonowane, pastelowe
Dominanta kolorystyczna
start learning
Wyróżniający się element któremu przyporządkowana jest gama barwna obrazu
Akcent kolorystyczny
start learning
Element w kolorze kontrastowym wobec tła
Faktura
start learning
Ukształtowanie powierzchni obrazu
Faktura szorstka, wypukła
start learning
Uzyskana dzięki nadaniu grubych warstw gęstej farby za pomocą szerokich pociągnięć pędzla lub szpachelki malarskiej
Faktura gładka, płaska
start learning
Otrzymywana przez nakładanie rzadkiej farby cienkimi, półprzejrzystymi warstwami farmy laserunek
Światło
start learning
-Źródło światła -rodzaj światła -sposób operowania światłocieniem -modelunek światłocieniowy -brak modelunku
Źródło światła
start learning
Widoczne lub niewidoczne na obrazie, boczne, górne albo usytuowane centralnie
Rodzaj światła
start learning
neutralne lub sztuczne, punktowe albo rozproszone, mocne lub przygaszone
Sposób operowania światłocieniem
start learning
Jednolite oświetlenie całego przedstawienia, wydobywanie z cienia najważniejszych elementów lub oświetlanie poszczególnych planów obrazów
Modelunek światłocieniowy
start learning
-Miękki łagodne przejścia od światła do cienia -twardy ostro zarysowane granice światła i cienia
Brak modelunku
start learning
Światło i cień umowne
Tworzywo
start learning
-Rodzaj użytych farb -podłoże -materiały stosowane
Rodzaj użytych farb
start learning
Inaczej technika malarska np. farba olejna, temperatura, akwarela, pastel, gwasz
Podłoże
start learning
Np. płótno, papier, drewno, tkanina
Materiały stosowane
start learning
W technikach własnych i mieszanych np. pasty strukturalne, żwir, metal, skóra, tworzywa sztuczne
Perspektywa
start learning
Sposoby przestawiania trójwymiarowej przestrzeni na płaszczyźnie obrazu
Perspektywa rzędowa
start learning
Pasowa elementy oddalone są umieszczone wyżej
Perspektywa kulisowa
start learning
Przedmioty znajdujące się w głębi są częściowo zasłonięte przez obiekty umieszczone bliżej patrzącego
Perspektywa hierarchiczna
start learning
Najważniejsze elementy lub postaci są większe od pozostałych
Perspektywa centralna
start learning
Zbieżna, linerana, geometryczna wywołuje złudzenie trójwymiarowej głębi m.in. przez skróty perspektywiczne jej odmianami są perspektywy czołowa, z lotu ptaka, żabia, krawędziowa, ukośna
Perspektywa powietrzna
start learning
Przedmioty położone najbliżej mają intensywne barwne i wyraźne kontury a oddalone są coraz jaśniejsze poszarzałe i nieostre
Perspektywa malarska
start learning
Wykorzystanie kolorów do wywołania złudzenia głębi barwy stosowane dają efekt oddalenia, a jaskrawe wysuwają optyczne elementy kompozycji na pierwszy plan
Treść
start learning
Rekonstruowanie znaczeń przekazywanych przez zewnętrze cechy dzieła
Klucz interpretacyjny
start learning
Wiąże się ze strukturą obrazu bądź wynika z kontekstu czyli np. biografii artysty lub czasu i środowiska w którym powstało dzieło
Klucz interpretacyjny 2
start learning
Może być nim tytuł wskazujący wprost na odczytanie treści dzieła
Reflekcja
start learning
Wywołanie atmosferą obrazu rozmyślania na temat jego natroju oraz skojarzeń i odczuć nim spowodowanych
Refleksja 2
start learning
Kontemplacja uważne przyglądanie się dziełu, niezbędne do odczytania wszystkich warstw jego treści
Konwencja
start learning
Przyjęty przez twórcę zespół cech charakterystycznych dzieła np. realistyczna ekspresyjna, abstrakcyjna symboliczna narracyjna, figuralna, aluzyjna
Temat
start learning
-Jaką sytuację lub scenę przedstawia dzieło -czego dotyczy -do jakiej problematyki odsyła
Recepcja oryginału i reprodukcji
start learning
Oryginał pozwala ocenić sposób wykonania obrazu rodzaj podłoża, faktura, ślady pędzla i jego rozmiary
Recepcja oryginału i reprodukcji
start learning
Reprodukcja ogranicza kontakt z dziełem do patrzenia na płaski układ form, kompozycje, kolorystykę itp.
Tytuł
start learning
Czy jest adekwatny do form przedstawionych na obrazie
Tytuł 2
start learning
Czy podpowiada sposób patrzenia na dzieło, czy raczej komplikuje i utrudnia rozumienie obrazu
Tytuł 3
start learning
Może pozostać z zgodności z tematem gdy go odzwierciedla i ułatwia zrozumienie dzieła lub może powodować powstanie wizualno-słownej zagadki

You must sign in to write a comment