jedzenia typu fast food

 0    96 flashcards    ewapink
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
woda mineralna
start learning
mineral water
woda gazowana
start learning
sparkling water
na wynos
start learning
Takeaway
na miejscu
start learning
spot
jeść płatki
start learning
eat cereal
pić wode gazowana
start learning
drink fizzy water
pić niegazowaną wodę
start learning
drink still water
pić wodę gazowaną
start learning
drink sparkling water
pić napojów gazowanych
start learning
drink fizzy drinks
jeść fast food
start learning
eat fast food
jeść słodycze
start learning
eat sweetsa
jeść trzy posiłki dziennie
start learning
eat three meals a day
jeść cztery pięć dziennie
start learning
eat four five a day
zjedz obiad ze stoiska z kebabem
start learning
get lunch from kebab stall
dostać obiad z wynos
start learning
get lunch from takeaway
obiad w domu
start learning
have lunch at home
zdrowy jak ryba
start learning
as fit as a fiddle
pełne ziarna
start learning
full of beans
tryskać energia
start learning
full of beans
zaraz uderzysz...
start learning
you’re about to hit...
płatki
start learning
cereal
stać sie sławnym
start learning
become famous
zakochać się
start learning
fall in love
dostać pracę
start learning
get a job
rozwieść się
start learning
get divorced
pobrać się
start learning
get married
stać się bogatym wzbogacić się
start learning
get rich
iść na uniwersytet
start learning
go to university
kłucić się z kimś
start learning
have an argument
mieć operację
start learning
have an operation
mieć dzieci
start learning
have children
pogodzić się
start learning
make up
przeprowadzić się
start learning
move house
oszukiwać w teście
start learning
cheat in test
poprawiać błędy
start learning
correct mistakes
nie zaliczyć testu
start learning
fail a test
dostać dobrą ocenę
start learning
get a good mark
uzyskać niską ocenę
start learning
get a low mark
popełniać błędy
start learning
make mistakes
zdać egzamin
start learning
pass a test
zwrócić uwagę w klasie
start learning
pay attention in class
powtarzac do sprawdzianu
start learning
revise for a test
napisz doskonały esej
start learning
write an excellent esay
Baw się dobrze!
start learning
Have a good time!
Złapię ich na gorącym uczynku
start learning
I’ll catch them red-handed
jaki jest sens?
start learning
what’s the point?
zgadzam się z tobą
start learning
i agree witch you
nie mogę w to uwierzyć
start learning
i can’t believe that
nie zgadzam się
start learning
i don’t agree
nie chcę być niegrzeczny, ale czy na pewno masz rację?
start learning
i don’t mean to be rude, but are you sure that’s right?
to brzmi dobrze
start learning
that sounds right
to bzdura
start learning
that’s rubbish
wypadek
start learning
accident
znakomity, genialny
start learning
brilliant
przy okazji
start learning
BTW (= buy the way)
połączenie
start learning
connection
kurs
start learning
course
zdecydować
start learning
decide
opisać
start learning
describe
odcinek
start learning
episode
wydarzenie
start learning
event
doświadczenie
start learning
experience
spadać
start learning
fall down
z udziałem
start learning
featuring
flamaster, mazak
start learning
felt-tip pen
lot
start learning
flight
wróżka
start learning
fortune-teller
przyszłość
start learning
future
wracać
start learning
get back
poddawać się/rezygnować
start learning
give up
klej w sztyfcie
start learning
glue stick
rosnąć
start learning
go up
nawyk / przyzwyczajenie
start learning
habit
materiał dla słuchaczy
start learning
handout
instytut
start learning
institute
śmiech
start learning
laugh
kłamstwo
start learning
lie
długość życia
start learning
lifetime
upewniać się
start learning
make sure
posiłek w tabletce
start learning
meal pill
zwrócić uwagę w klasie
start learning
pay attention in class
piórnik
start learning
pencil case
przepowiednia
start learning
prediction
prawdopodobnie
start learning
probably
wskaźniki
start learning
rates
polecać
start learning
racommend
bezpieczne
start learning
safe
oszczędzać wodę
start learning
save water
temperówka
start learning
sharpener
niedobór
start learning
shortage
Źródła
start learning
sources
kosmos
start learning
space
czas wolny
start learning
spare time
Fabuła
start learning
storyline
księżyc
start learning
the moon
przez
start learning
through

You must sign in to write a comment