Ιστορία Χρονολογίες (α)

 0    12 flashcards    fiwi
 
Question
Answer

313 μ.Χ.
start learning
Διάταγμα των Μεδιολάνων

330 μ.Χ.
start learning
Εγκαίνια της Κωνσταντινούπολης

532 μ.Χ.
start learning
Στάση του Νίκα

730 μ.Χ.
start learning
Έναρξη της εικονομαχίας

843 μ.Χ.
start learning
Οριστική αναστήλωση των εικόνων

1054 μ.Χ.
start learning
Το Σχίσμα μεταξύ των δύο Εκκλησιών

1176 μ. X.
start learning
Η ήττα στο Μυριοκέφαλο της Φρυγίας

1082 μ.X.
start learning
Το χρυσόβουλο: εμπορική συνθήκη του Βυζαντίου με τους Βενετούς

1204 μ.Χ.
start learning
Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από του Σταυροφόρους

1453 μ.Χ.
start learning
Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς

1492 μ.Χ.
start learning
Η ανακάλυψη της Αμερικής

1519-1522 μ.Χ.
start learning
Ο πρώτος περίπλους της γης


You must sign in to write a comment