Investment banking 7.1/7.2

 0    78 flashcards    mariamagadalena
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
gielda towarowa
start learning
Commodity Exchange
spekulować na giełdzie
start learning
speculate on the stock market
rynek nieruchomości
start learning
property market
Rynku instrumentów pochodnych
start learning
derivatives market
zestawienie bilansowe
start learning
balance sheets
wydzielic cos (spółkę zależną)
start learning
spin off
udziałowiec, akcjonariusz
start learning
shareholder
o zwiekszonym ryzyku
start learning
sub - prime
ratunek finansowy, dofinansowanie, subwencja
start learning
bailout
wydawac rozkazy/stawiac warunki
start learning
call the shots
gruba ryba
start learning
fat cat
obecna stawka, cena katalogowa
start learning
going rate
zatrzymac sie/ wyhamowac
start learning
grind to a halt
zmienność, niestabilność
start learning
volatility
zważyć/wtrącac sie
start learning
weigh in
uderzyc w nagowki, byc tematem na topie
start learning
hit the headliners
wypłata, odszkodowanie
start learning
payout
sugerowac, proponowac
start learning
prompt
zrzec się, zrezygnować
start learning
forgo
być pozbawionym
start learning
be stripped of
zagarnac/ sciagnac z kogos
start learning
cream off
ekspertyza/ know how
start learning
expertise
rynek akcji
start learning
share market
Rynek obligacji
start learning
bond market
ułatwiać
start learning
facilitate
wodowac biznes na gieldzie
start learning
float a business
fuzje
start learning
mergers
fuzje i przejęcia
start learning
mergers and acquisitions
bezstronny
start learning
impartial
uczciwość, bezstronność
start learning
fairness
sprawozdanie finansowe
start learning
financial statement
prowokowac, powodowac problemy
start learning
stir sth up
uprzywilejowany
start learning
privileged
rozdzielnosc rynku?
start learning
market divisions
zadanie, rozkaz
start learning
calls
złożone instrumenty finansowe
start learning
complex financial instruments
wywieranie nacisku
start learning
leveraging
bankowośc detaliczna
start learning
retail banking
brak przejrzystości
start learning
lack of transparency
podzial, rozdzial / zerwanie w zwiazku
start learning
split up
wykryć możliwości
start learning
detect opportunities
stosunek
start learning
ratio
byc pozbawionym czegis
start learning
be starved of sth
fundusz emerytalny
start learning
pension fund
zarabiac niewiele
start learning
pay sb peanuts
500funtow
start learning
monkey
biznes tradycyjny, bez sprzedazy online
start learning
bricks and mortar
akcje
start learning
equities
odzyskać straty
start learning
recoup losses
bojacy sie ryzyka
start learning
risk-averse
miec glowe na karku
start learning
have a head screwed on
pewny
start learning
blue-chip
spadek wartości
start learning
plummet in value
odkładać, przelozyc, opoznic
start learning
put off
postawic wszystko na 1 karte
start learning
put all their eggs in one basket
zaczynać od początku
start learning
start over
Portfel akcji
start learning
share portfolio
porfel investycyjny
start learning
stock porffolio
Portfel inwestycyjny
start learning
investment portfolio
skonczyc (jako)
start learning
to wind up (as)
ostrożny
start learning
cautious
isc zle, nie po mysli
start learning
go pear-shaped
opłacać się
start learning
pay off
Funt szterling
start learning
sterling
funt
start learning
quid
stac sie tanszym, o gorszej jakosci
start learning
take a tumble
dorobic sie, zarobic szmal
start learning
be quids in
bezbłędna inwestycja
start learning
fool-proof investment
zwiększyć strumienie dochodu
start learning
boost income streams
przychód
start learning
revenue
przyjąć defensywne stanowisko inwestycyjne
start learning
adopt a defensive investment stance
bufor przed zmiennością rynku
start learning
buffer against market volatility
zdywersyfikowany portfel
start learning
diversified portfolio
aktywa
start learning
assets
wbrew instynktowi stada
start learning
going against the herd instinct
wydać wyższą cenę
start learning
command a premium price
pewna inwestycja
start learning
sure-fire investment
sedziwy wiek
start learning
eighth age of man

You must sign in to write a comment