injure Brain

 0    50 flashcards    kosmalmartyna
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przeprowadzić test
start learning
carried out tests
wyniki wskazują
start learning
the findings indicate
stopień
start learning
degree
wstrząsk mózgu
start learning
concussion
łatwo wystąpić
start learning
easily occur
częsty
start learning
frequent
wpływ
start learning
impact
prowadzący
start learning
lead
wyjaśnione
start learning
explained
powtarzajacy
start learning
repetitive
spowodować
start learning
set off
reakcje kaskadowe
start learning
cascade responses
wielkość
start learning
magnitude
zaburzenia poznawcze
start learning
cognitive impairment
rozważyć
start learning
consideration
trudne do wykrycia
start learning
difficult to detect
testy do oceny
start learning
tests toassess
forma wstrząsu mózgu
start learning
a form of concussion
częste uderzenie głowy piłką
start learning
the frequent impact od the head with a ball
zaburzenia poznawcze
start learning
cognitive impairment
obrażenia, które się pojawią
start learning
damage to show up
wracać, cofnąć się
start learning
get back
ubrać
start learning
get dressed
wpaść w kłopoty
start learning
get in trouble
zgubić się
start learning
get lost
wysiadać
start learning
get off
skończyć pracę
start learning
get off work
wysiąść z autobusu
start learning
get off a bus
wsiąść do autobusu
start learning
get on a bus
przygotować się
start learning
get ready
wzbogacać się
start learning
get rich
chorować
start learning
get sick
razem (gromadzić się)
start learning
get together
wstawać/podnosić się
start learning
get up
brać kąpiel
start learning
take a bath
być podobnym
start learning
take after
chwilę
start learning
take a moment
robić zdjęcie
start learning
take a photo
podchodzić do testu
start learning
take a test
potrwać
start learning
take a while
wziąć z powrotem
start learning
take back
wziąć na zawsze
start learning
take forever
startować/odnosić sukces
start learning
take off
zdejmować np. ubranie
start learning
take off
przejąć
start learning
take over
zająć się
start learning
take up
osiągalne, dostępne
start learning
available
pole
start learning
a field
zakres chorób
start learning
range of illnesses
rozszerzony, przeciagajacy się, rpzszeżony
start learning
extended

You must sign in to write a comment