information Technology

 0    43 flashcards    strychnina
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dokładny, precyzyjny, trafny
start learning
accurate, precise
cel biznesowy
start learning
Business goal
schwytać, zdobywać, złapać
start learning
capture,
przewaga konkurencyjna
start learning
competitive advantage
ciągle rozwijać się/ ewoluować
start learning
continuously evolve
kluczowy czynnik
start learning
A critical (key) factor
istotny wpływ na
start learning
significant (crucial) impact on
obecnie (4)
start learning
these days, currently, nowadays, presently
dostosowywać do potrzeb
start learning
to customize
codzienne działania/funkcjonowanie
start learning
day-to-day operations
proces podejmowania decyzji
start learning
decision-making process
urzadzenie
start learning
device
wydajny, sprawny
start learning
efficient
efektywny, skuteczny
start learning
effective
umozliwiać
start learning
enable
Poprawa, zwiększanie
start learning
enhancement
rozwijać się, ewoluowac
start learning
to evolve
wartość firmy
start learning
goodwill
wpływ
start learning
impact
w zgodzie z
start learning
in alignment with, in consonance with sth
w świetle
start learning
in light of
niewymierna(niematerialna) korzyść
start learning
intangible benefit
zainwestować w coś
start learning
make investment in something
znaczący/ nic nie znaczący
start learning
meaningful / meaningless
zaspokoić potrzebę
start learning
meet the need
optymalizować
start learning
optimize
dostarczać informacji
start learning
to provide information
kłaść nacisk na coś (3)
start learning
to put emphasis on something, highlight, underline
surowe dane
start learning
raw data
zbędne zadanie
start learning
redundant task
wykorzystać cos
start learning
to take advantage of sth
szerokie pojęcie, pojęcie zbiorcze
start learning
Umbrella term
cenny
start learning
valuable
czynnik biznesowy
start learning
Business driver
inwestycja wysokiego ryzyka
start learning
high risk investment
analiza portfelowa
start learning
portfolio analysis
długoterminowe zyski
start learning
long-term benefits
przedsiębiorstwo, przedsięwzięcie
start learning
enterprise
urządzenia peryferyjne (mysz, kamera, klawiatura)
start learning
Peripherals (mouse, camera, keyboard)
części komputerowe (np. twardy dysk)
start learning
components
przerwanie procesu/programu
start learning
abort the process / program
chroniony patentem (produkt), markowy, zastrzeżony
start learning
proprietary
ograniczenie, obostrzenie (2)
start learning
restriction, constraint

You must sign in to write a comment