Immuny - ćw. 9

 0    53 flashcards    Kirjava05
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
 wymienić czynniki limfolityczne
tolerancja rozszczepiona to
start learning
promieniowanie jonizujące, Ig antylimfocytarne/ antytymocytarne
selektywane hamowanie danego typu odpowiedzi np. komórkowej, a humoralnej nie
 immunosupresja to
podanie Ig to typ immunoterapii
start learning
zahamowanie reaktywności immuno. Poprzez środki fizyczne, farmakologiczne
(swoistej, biernej)
Modulacja biologiczna to immunoterapia
 Do czego stosuje się BMR?
start learning
(nieswoista czynna)
(do modulacji u. immunolog.)
Terapia bierna swoista nowotworu to
Działanie adiuwantu
start learning
(przeciwciała monoklonalne)
związek wzmacniający odp. imm.; wzmaga immunogenność czastek bez zmiany ich składu chemicznego; poprawia przetwarzanie antygenu przez makrofagi, przedłuża czas ekspozycji na antygen, pobudza profliferację aktywnych limf. przez wzrost syntezy limfokin
Najszerzej stosowana cytokina?
Inhibitory cytokin są stosowane do leczenia...
start learning
(INFalfa)
(wstrząsu septycznego)
Immunotolerancja to
Co reguluje proliferację i działanie limT i limB?
start learning
brak swoistej odp. Immuno u osoby immunokompetentnej
Treg
 Jak działają przeciwciała antyidiotypowe
Stres ostry działa
start learning
(zasada działania)= naśladują pierwotny epitop antygenu i wiążą się ze swoistymi dla tego epitopu Ig, co je blokuje, a więc hamuje nadmierny wzrost odp. Immuno
imunosupresyjnie
przeciwciała to rodzaj immunoterapii
działanie adiuwantowe to
start learning
biernej swoistej
(wzrost, pobudzenie produkcji p. ciał)
INF Gamma
Siec idiotypowa
start learning
akt. makrofagów, pobudza MHC I i II
to siec o charakterze hamującym, ujemnym
 Promieniowanie jonizujące i p/ciała dają
MIF
start learning
efekt limfolityczny
czynnik hamujący makrofagi
 Adiuwant Freunda
 Cytokiny tj IL 2 , TNF -L
start learning
emulsja oleju w wodzie
aktywują NK makrofagi monocyty (czyli odp typu kom)
 Szczepionka Przeciwko HPV
 Najczęściej stosowane adiuwanty
start learning
to odp swoista czynna
sole glinu i wapnia
 BCG
 Tolerogen
start learning
wzrost makrofagów, wzmacnia NK i odp kom.
antygen wywołujący tolerancję immuno.
 wpływ wysiłku fizycznego na układ immunologiczny
 BCG- leczenie jakiego nowotworu
start learning
immunostymulujący, podwyższa poziom spoczynkowy NK, wzmaga wydzielanie IL-6, utrzymanie wysokiego poziomu neutrofili przez dłuższy czas po wysiłku
powierzchniowego raka pęcherza moczowego czym leczymy wzw typu C- interferonem alfa2
 skład Esberitoxu
cd
start learning
suchy wyciąg z żywotnika (thuja), korzenia indygo (baptisia), jeżówki (echinacea); lek pomocniczy w kuracji antybiotykami w ostrych i przewlekłych chorobach górnych dróg oddechowych, w zakażeniach wywołanych wirusem opryszczki
), w zapobieganiu zakażeniom u osób z osłabioną odpornością, np. po długotrwałej terapii antybiotykami, kortykosteroidami, w przeciążeniu fizycznym i psychicznym, po terapii promiennej, w wieku dojrzewania.
 2 funkcje probiotyków
cd
start learning
zapobieganie zakażeniom jelitowym – hamowanie rozwoju patogennych mikroorganizmów poprzez wytwarzanie kwasów organicznych, nadtlenku wodoru, bakteriocyn
Złagodzenie objawów nietolerancji laktozy przez wytwarzanie enzymu rozkładającego laktozę; poprawa stanu zdrowia przy biegunkach
Co to jest GM-CSF i gdzie jest wykorzystywany
Treg hamuja odp. immunologiczna przez cytokiny
start learning
czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów; stosujemy w leczeniu pobudzającym odnowę szpiku po radio i chemioterpii
IL-10, TGF-B
W jakim leku wystepuje Streptococus
Mitogen pobudzajacy limf T i B
start learning
Picibanil
mitogen szkarlatki
 W stresie wydzielane sa
Czast Cd4 reaguje z
start learning
glikokortykosteroidy - działanie supresyjne
MHC II
 Mitogeny działające na limfocyty T
Rośliny o charakterze immunostymulatorów
start learning
konkanawalina a, fitohemaglutynina, Ig anty-CD3 (zwykle immunosupresant, ale jak się rozochoci to nieswoiście pobudza wszystkie L. T i daje zespół przęsiąkania włośniczkowego przez koktajle cytokin)
jemioła, jeżówka, aloes, żywotnik
 Cytokiny wydzielane przez th2 pobudzające odpowiedź komórkową
Składnik ściany bakterii z rodzaju Mycobacterium
start learning
IL-4,5
dipeptyd muramylowy, MDP
 Mitogenami aktywującymi wyłącznie limfocyty B są
Limfocyty B produkują przeciwciała klasy
start learning
PRZECIWCIAŁA ANTY-Ig
IgE pod wpływem cytokiny (Il4)
 Lipopolisacharyd to
 W skład probiotyków wchodzą najczęściej pałeczki z rodzaju
start learning
element strukturalny...(ściany komórkowej) bakterii gram...(ujemnych)
(Lactobacilli, Bifidobacteria)
 Przeciwciała antyidiotypowe
Limfocyty T cytotoksyczne posiadają
start learning
są skierowane przeciwko determinantom antygenowym zlokalizowanym... w paratopach przeciwciał pierwotnych...
koreceptor dla MHC klasy I w postaci antygenu...(CD8)
 Immunostymulator bakteryjny stosowany rutynowo w terapii adiuwantowej u pacjentów z rakiem pęcherza moczowego to
BCG
start learning
(BCG)
wzrost makrofagów, wzmacnia NK i odp kom
 efektem ubocznym LPS jest wytworzenie cytokin
 Interleukina limfopoetyczna
start learning
(wymienić te cytokiny), TNF-α, interleukiny -1, -6, -8,
stymulująca dojrzewanie tymocytów i preB (chodziło o 7)
Cytokina produkowana przez monocyty, makrofagi, dendrytyczne po pobudzeniu liposacharydem bakterii lub Th1
Scharakteryzować IL-10
start learning
Il-12
podobna strukturalnie do IFN, wydzielana przez pobudzone LTh2, LB, monocyty i makrofagi; hamuje wytwarzanie cytokin i powstawanie Lth1, hamuje ekspresję MHCII na monocytach
Wymienić "antymetabolity"
Wymienić cytokiny do regeneracji szpiku po chemoterapii lub zniszczeniu rtg
start learning
analogi puryn, pirymidyn, antagoniści kwasu foliowego (metotreksat)
.(Il-7,11)
Jaki jest skład i do czego używa się BCG
Co to jest Uro-Vaxon
start learning
atenuowany szczep bydlęcego prątka gruźlicy, aktywuje działania monocytów i makrofagów przez TLR, stosowany w leczeniu powierzchniowego raka pęcherza moczowego
do czego się używa- wyciąg z bakteri Escherichia coli, Uro-vaxom zwiększa odporność zwłaszcza na zakażenia dróg moczowych.
Dzialanie dziurawca i jaka substancja jest w nim zawarta
Glowne dzialanie interlukiny 2
start learning
hypercyna, działanie immunostymulujące i przeciwdepresyjne
STYMULOWANIE PROLIFERACJI Treg
Zastosowanie jeżówki
IL, która wzrasta podczas wysiłku
start learning
infekcje górnych dróg oddechowych
Il-6
 przeciwko której IL skierowany jest kw. Acetylosalicylowy
Wymień cytokiny stosowane jako leki
start learning
Il-4
IL-2(rak nerki, czerniak) IFN-alfa(białaczka włochatokomórkowa), TNF, G/GM-CSF(odnowa szpiku)
 Biostymina
 funkcje tuftsyny
start learning
zawiera wyciąg ze świeżych liści aloesu drzewiastego (aloe arborescens extractum) oraz substancję pomocniczą – wodę. Biostymina działa pobudzająco na układ odpornościowy
AKTYWACJA MAKROFAGÓW/MONOCYTÓW, GRANULOCYTÓW (?) I FAGOCYTOZA
z grzybów pochodzą
 Klasy przeciwciał czynników reumatoidalnych
start learning
LENTINAN I SCHIZOFYLAN
IgG i IgM
 przeciwciało monoklonalne stosowane w leczeniu raka sutka
 efektem ubocznym LPS jest wytworzenie cytokin
start learning
TRASTUZUMAB
IL-1,6,12
Do czego używamy Esberitox N
Int. pobudzajaca limf. B
start learning
jest stosowany jako lek pomocniczy w aktywizacji układu odpornościowego podczas długotrwałej terapii antybiotykami, kortykosteroidami i po radioterapii
IL-2,4,6,
 Wymień rośliny stosowane w terapii nowotworów
 Cytokiny tj IL 2 , TNF -L
start learning
jemioła biała, Iscador- Plenesol, topotekan, irinotekan- camptotheca acuminata, barwinek różowy, zimowit jesienny, cis -paklitaksel, podophyllum peltatum- etopozyd, tenipozyd
aktywują NK makrofagi monocyty (czyli odp typu kom)
 IFN gamma podany w raku jajnika powoduje
stosowane w immunoterapii cytokiny IFN, IL2, TNF aktywują
start learning
remisję choroby
odpowiedź przeciwko nowotworowi
immunostymulatory bakteryjne
wypisać polinukleotydy
start learning
BCG, MDP, niemetylowane CpG, polinukleotydy, LPS (lipopolisacharyd)
poli I: C, A:U
Probiotyki
Inozyna pranobeks
start learning
żywe mikroorg, które mogą wywierać korzystny wpływ przez wspomaganie mikroflory jelitowej
immunostymulator synetyczny małocząsteczkowy
Wypisać endogenne immunostymualtopry
Jaki rec dla histaminy blokuje cymetydyna
start learning
CYTOKINY, IVIG, TUFTSYNA, hormony grasicy
H2
Jakie przeciwciała są w IVIG
szczepionka
start learning
naturalne i antyidiotypowe
preparat pochodzenia biol. zawierający żywe(atenuowane) lub inaktywowane(zabite) drobnoustroje chorobotwórcze (pełne, ich fragmenty, metabolity), -> do wywołania odporności sztucznej czynnej
LPS, CPG, polinukleotydy- jakie to immunostymulatory?
BCG
start learning
Bakteryjne/ imitujące bakterie
atenuowany szczep bydlęcego prątka gruźlicy, używany jako szczepionka
Talidomid - grupa
Imikwimod z którym TLR się łączy
start learning
małocząsteczkowe syntetyki
7, KD, monocyty/makrofagi
Choroby z IVIG
Ig antyidiotypowe
start learning
trombocytopenia autoimmunizacyjna, AIDS, SM
Ig skierowane przeciw paratopom przeciwciał pierwotnych, a więc imitujące pierwotny epitop antygenu
mechanizmy działania IVIG
Najczęstsze adiuwanty
start learning
blokowanie FcGammaR, hamowanie autoreaktywnych LB, blokowanie Ig patogennych, neutralizacja dopełniacza
wodorotlenek glinu i wapnia
rozwiń skrót LBS
lentinan i schizofylan to immunostymulatory
start learning
białko wiążące lipopolisacharydy)
grzybicze
talidomid i inozyna pranobeks to immunomodulatory jakiego typu
przeciwskazania przy szczepionkach wg WHO
start learning
małocząsteczkowe
gorączka, immunosupresja
plazmafereza
zastosowanie
start learning
procedura polegająca na pobraniu od pacjenta krwi i odwirowaniu osocza podanie z powrotem krwinek równolegle z płynami zastępczymi lub oczyszczonym osoczem
przy konflikcie serologicznym, przy nowotworach
rozwiń skrót MDP
3 etapy podawania szczepionek
start learning
dipeptyd muramylowy
pierwotne, uzupełniające i przypominające
Chemokiny stymulujące chemotaksję limfocytów
IL-1 i jej właściwości
start learning
chemokina 13, CL19
endogenny pirogen, indukuje syntezę IL-2 i IL-2R
W jakich schorzeniach działa IL-11
Wymienić 2 adiuwanty
start learning
trombocytopenia; stos. do odnowy szpiku
adiuwant Freunda, sole glinowe i wapniowe
Przeciwciała idiotypowe publiczne
Która IL stymuluje Th0 -> Th2?
start learning
o różnej swoistości
Il-4

You must sign in to write a comment