IK September 05

 0    87 flashcards    dariuszlenkiewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
besides
start learning
poza tym
although
start learning
mimo że / chociaż
at the table
start learning
przy stole
hold the menu
start learning
przytrzymaj menu
wealthy
I come from a wealthy family.
start learning
zamożny
Pochodzę z bogatej rodziny.
representative
The company sent its representatives to the conference.
start learning
przedstawiciel
Firma wysłała swoich przedstawicieli na konferencję.
to have background
start learning
posiadać doświadczenie
siblings
start learning
rodzeństwo
to annoy
start learning
drażnić
litter
start learning
zaśmiecać
exhaust fomes
start learning
kominy wydechowe
pollute
start learning
zanieczyścić
bother
start learning
niepokoić
route
start learning
trasa
snore
start learning
chrapanie
slurp
start learning
siorbać
sooner
start learning
wcześniej
policy
start learning
polityka (zasady działania)
bootle sth up
start learning
zakorkować
glad
I'm glad that you're planning to come to us.
start learning
zadowolony
Cieszę się, że zamierzacie przyjść do nas.
leaflet
Jeffrey put a leaflet in every letterbox in the neighbourhood to let people know he was available to babysit.
start learning
ulotka
Jeffrey umieścił ulotkę w każdej skrzynce pocztowej w okolicy, by dać ludziom znać, że chętnie podejmie się opieki nad dziećmi.
wasp
start learning
osa
beyond control
start learning
poza kontrolą
scar
start learning
blizna
unpredictable
start learning
nieprzewidywalny
viper
start learning
żmija
pond
start learning
stawek
poisonous
start learning
trujący
deer
start learning
jeleń
squirrel
start learning
wiewiórka
hedgehog
start learning
jeż
fur
start learning
futro
piece of music
start learning
utwór
ancient
start learning
starożytny
hog
start learning
świnia
sharp
start learning
ostry
blunt, dull
start learning
tępe, matowa
mean
start learning
skąpy
generous
start learning
hojny
brave
It's not always easy to be brave.
start learning
odważny
Nie zawsze łatwo jest być odważnym.
cowardly
start learning
tchórzliwy
fresh
Do you have any fresh vegetables?
start learning
świeży
Masz jakieś świeże warzywa?
stale
start learning
czerstwy
exciting
That was an exciting adventure.
start learning
ekscytujący
To była ekscytująca przygoda.
boring
I hate school, it's boring!
start learning
nudny
Nienawidzę szkoły, jest nudna!
hard-working
start learning
pracowity
lazy
I wouldn't say that English people are lazy, but I've never seen one run anywhere.
start learning
leniwy
Nie powiedziałbym, że Anglicy są leniwi, ale nigdy nie widziałem, żeby któryś gdzieś biegł.
deep
Take a deep breath.
start learning
głęboki
Weź głęboki oddech.
shallow
She put the meat in a shallow dish
start learning
płytki
Ona włożyła mięso do płytkiego naczynia
to arrive
The plane should arrive any minute.
start learning
przybyć
Samolot powinien przylecieć lada moment.
to depart
If we want to catch a train we have to depart at 8 am.
start learning
odjechać
Jeśli chcemy złapać pociąg musimy wyruszyć o 8 rano.
to attack
He was attacked and seriously injured on his way to school.
start learning
atakować
Został zaatakowany i poważnie zraniony w drodze do szkoły.
to defend
She went to karate lessons to learn how to defend herself in case of an assault.
start learning
bronić
Uczęszczała na lekcje karate, żeby nauczyć się samoobrony na wypadek napaści.
to accept
Have they accepted the rules?
start learning
akceptować
Czy oni zaakceptowali reguły?
to reject
start learning
odmówić
to punish
start learning
ukarać
to reward
start learning
nagradzać
rough
Why are you being so rough?
start learning
szorstki
Dlaczego zachowujesz się tak szorstko?
smoth
start learning
gładka
drunk
I'm sorry, I was drunk.
start learning
pijany
Przepraszam, byłem pijany.
sober
start learning
trzeźwy
simple
start learning
prosty, łatwy
complicated
This is a complicated task.
start learning
skomplikowany
To skomplikowane zadanie.
entrance
Wait for me at the school entrance.
start learning
wejście
Czekaj na mnie przy wejściu do szkoły.
exit
We couldn't find the exit.
start learning
wyjście
Nie mogliśmy znaleźć wyjścia.
success
start learning
sukces
failure, failure, fizzle
start learning
porażka, porażka, plajta
victory
start learning
zwycięstwo
defeat
start learning
porażka
profit
start learning
zysk
loss
start learning
strata
wealth
start learning
bogactwo
poverty
Many people in Uganda live in poverty and don't have fresh water or enough food.
start learning
bieda
Wielu ludzi w Ugandzie żyje w biedzie i nie ma dostępu do świeżej wody i wystarczającej ilości jedzenia.
to fail
I've failed my driving test again.
start learning
oblać
Znowu oblałem egzamin na prawo jazdy.
to succeed
start learning
odnieść sukces
interested in
start learning
zainteresowany
happy with
start learning
zadowolony z
affraid of sth
start learning
Obawiam się czegoś
proud of
start learning
dumny
successful in
start learning
sukces w
famous for
start learning
znana
friendly with/to
start learning
przyjazne z / do
suspicious of
start learning
podejrzliwy
jealous of
start learning
zazdrosny
similar to
start learning
podobnego do
keen on
start learning
chętnie
fond of
start learning
lubiący

You must sign in to write a comment