II. Wprowadzenie do rachunku predykatów (definicje)

 0    22 flashcards    pptaks
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Imię własne
start learning
wyrażenie mające za zadanie oznaczać jakieś indywiduum w celu wyróżnienia go spośród innych obiektów. W rachunku predykatów jako imion własnych używa się wyrażeń „a”, „b”, „c”, „a1”, „a2”, itd...
Deskrypcja
start learning
wyrażenie będące charakterystyką odnoszącą się do co najwyżej jednego obiektu, które przeto oznacza co najwyżej jeden obiekt
Terminy jednostkowe
start learning
imiona własne oraz deskrypcje
Funktor jednoargumentowy
start learning
wyrażenie, które z jednym terminem jednostkowym daje termin jednostkowy
Funktor dwuargumentowy
start learning
wyrażenie, które z dwoma terminami jednostkowymi daje termin jednostkowym
Funktor n-argumentowy
start learning
wyrażenie, które z n-tką terminów jednostkowych daje termin jednostkowy. W rachunku predykatów funktorami są: „f11”, „f21”, itd., gdzie indeks górny wskazuje, ilu argumentowy jest dany funktor.
Zmienna indywiduowa
start learning
jest to wyrażenie, za które wolno wstawić dowolny termin jednostkowy. Jako terminów jednostkowych używamy małych liter „x”, „y”, „z”
Term
start learning
1. Każda zmienna indywiduowa jest termem i każde imię własne jest termem. 2. Jeżeli wyrażenia w1, ..., wn są termami to termem jest również wyrażenie f nk (w1, ..., wn) (dla każdego k)
Predykat jednoargumentowy
start learning
takie wyrażenie, które z jednym terminem jednostkowym daje zdanie
Predykat dwuargumentowy
start learning
takie wyrażenie, które z dwoma terminami jednostkowymi daje zdanie
Predykat n-argumentowy
start learning
takie wyrażenie, które z n-tką terminów jednostkowych daje zdanie
Formuła zdaniowa atomowa
start learning
wyrażenie powstałe poprzez stosowne dołączenie do n-argumentowego predykatu n-tki termów
Zdanie atomowe
start learning
wyrażenie powstałe poprzez stosowne dołączenie do n-argumentowego predykatu n-tki terminów jednostkowych
Zdanie molekularne
start learning
zdanie zbudowane z jednego bądź więcej zdań atomowych i co najmniej jednego spójnika
kwantyfikator duży (ogólny lub generalny)
start learning
^ "dla każdego"
kwantyfikator mały (szczególny, egzystencjalny)
start learning
V "istnieje taki"
zasięg dużego kwantyfikatora
start learning
wyrażenie występujące w nawiasie bezpośrednio po dużym kwantyfikatorze
zasięg małego kwantyfikatora
start learning
wyrażenie występujące w nawiasie bezpośrednio po małym kwantyfikatorze
Zmienna związana
start learning
jest to zmienna indywiduowa występująca w zasięgu odnoszącego się do niej kwantyfikatora
Zmienna wolna
start learning
jest to zmienna występująca w danym miejscu wyrażenia nie będąc tam zmienną związaną
Formuła zdaniowa rachunku predykatów
start learning
1) 2) 3) 4)
Zdanie rachunku predykatów
start learning
Formuła zdaniowa nie zawierająca zmiennych wolnych

You must sign in to write a comment