I, lub, ale, więc... - And, or, but, so...

 0    26 flashcards    agawuj
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
i
Chcę chleb i wodę.
start learning
and
I want some bread and water.
lub
Kawa czy herbata?
start learning
or
Tea or coffee?
ale
Zadzwoniłem do niego, ale nie było go w domu.
start learning
but
I called him but he wasn’t at home.
więc
Więc potrzebujesz 10 razy więcej czasu żeby zrobić cokolwiek.
start learning
so
Consequently, you need 10 times as much time to do anything.
ponieważ
Nie chcę płynąć statkiem ponieważ mam chorobę morską.
start learning
because
I don't want to travel by ship because I'm seasick.
też
Powinieneś też zwiedzić katedrę.
start learning
too
You should visit the cathedral, too.
również
Powinieneś również zwiedzić katedrę.
start learning
also
You should also visit the cathedral.
że
Czy wiesz, że Cię lubię?
start learning
that
Do you know that I like you?
jeśli
Jeśli to zrobisz, to cię zabiję.
start learning
if
If you do it, I will kill you.
niż
Jestem mądrzejszy niż ty.
start learning
than
I'm smarter than you.
ten / ta / to
Kim jest ta kobieta?
start learning
this
Who is this woman?
tamten / tamta / tamto
Tamta kobieta na końcu kolejki ma fajne buty.
start learning
that
That woman at the end of the queue has nice shoes.
te / ci
Widzicie tych ludzi obok nas?
start learning
these
Can you see these people next to us?
tamte / tamci
Bardzo podobają mi się tamte zabytki po drugiej stronie ulicy.
start learning
those
I really like those monuments across the street.
tylko
Mam tylko 5 minut.
start learning
only
I've got only 5 minutes.
mało
Dali nam mało czasu.
start learning
little
They gave us little time.
trochę
Jesteśmy trochę zawiedzeni.
start learning
a little
We're a little disappointed.
dużo
Moi rodzice zrobili dużo zdjęć.
start learning
a lot
My parents took a lot of photos.
kilka
Spotkałem kilku przyjaciół.
start learning
a few
I met a few friends.
więcej
W przyszłym roku chcę zobaczyć więcej.
start learning
more
Next year I want to see more.
mniej
Galeria była mniej interesująca niż koncert.
start learning
less
The gallery was less interesting than the concert.
bardzo
Dziękuję bardzo.
start learning
very
Thank you very much.
z
Poszedł do kościoła ze swoją dziewczyną.
start learning
with
He went to church with his girlfriend.
dla
To dla ciebie, kochanie.
start learning
for
This is for you, honey.
jako
Mieszkała w tym kraju jako dziecko.
start learning
as
She lived in the country as a child.
może
Być może myliłem się.
start learning
maybe
Maybe I was wrong.

You must sign in to write a comment