Human Resources

 0    40 flashcards    anna.skulimowska
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

clerical jobs
start learning
prace biurowe

lista płac

in short supply
start learning
dostępny w małej ilości

targi pracy

executive search
start learning
headhunting

conduct employment tests
start learning
przeprowadzać testy na rozmow

prowadzić, przeprowadzać, kierować, przewodzić

probationary period
start learning
okres próbny

compensation
start learning
wynagrodzenie (nie tylko pensja)

incentives
start learning
zachęcacze, np. dodatki motywujące do pensji

company shares
start learning
udziały giełdowe spółki

perks / fringe benefits
start learning
dodatkowe korzyści, dodatkowe świadczenia socjalne

subsidized canteen
start learning
dotowana stołówka

to oversee
start learning
nadzorować

a three-month notice period
start learning
trzymiesięczy okres wypowiedzenia

job contract
start learning
umowa o pracę

to be cut out to be
start learning
być stworzonym do

conduct a job interview
start learning
przeprowadzać rozmowę kwalifikacyjną

temptation
start learning
pokusa

kusić

grievances
start learning
żale, niesnaski, krzywdy

absenteeism
start learning
powtarzająca się nieobecność w pracy, absencja

presenteeism
start learning
nadmierne przesiadywanie w pracy, bez urlopów

joint consultation
start learning
grupowe konsultacje

vacancy job
start learning
wakat / wolna posada

apprenticeship programs
start learning
programy praktyk zawodowych

apprentice
start learning
praktykant

staff turnover
start learning
rotacja pracowników

ocena, szacowanie

discretely
start learning
dyskretnie, osobno, oddzielnie

lista finalistów / umieścić na liście kandydatów branych pod uwagę

track record
start learning
życiorys zawodowy

trade unions
start learning
związki zawodowe

arbitration
start learning
sąd polubowny

bojkot

collective bargaining
start learning
negocjacje zarządu ze związkami zawodowymi

injunction
start learning
nakaz sądowy

zwolnienia (z pracy)

severance package
start learning
pakiet świadczeń w ramach odprawy

legally binding
start learning
prawnie wiążące


You must sign in to write a comment