Human adjectives 9

 0    25 flashcards    Sol777
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

niechętny

level-headed
Rob is very level-headed. He always considers a situation very carefully before acting.
start learning
zrównoważony
Rob jest bardzo opanowany. Zawsze starannie rozważa każdą sytuację przed podjęciem działań.

apatyczny


lively
Play some lively music!
start learning
pełen życia
Zagraj jakąś energiczną muzykę!

lokalny / miejscowy

logiczny

long-winded
start learning
rozwlekły

sympatyczny

miłość-Lorn

lovely
Your cat is lovely!
start learning
piękny
Twój kot jest śliczny!

macierzyński

mature
Adam is very mature and responsible.
start learning
dojrzały
Adam jest bardzo dojrzały i odpowiedzialny.

mean
Why do you have to be so mean?
start learning
perfidny
Dlaczego musisz być taki podły?

meddlesome
start learning
wścibski

bystry

methodical
start learning
metodyczny

meticulous
start learning
dokładny

mild
I prefer mild flavours.
start learning
łagodny
Preferuję łagodne smaki.

miserable
I'm so miserable at the moment. I wish I had a more exciting life.
start learning
biedny / nieszczęśliwy / załamany
Jestem teraz taki nieszczęśliwy. Chciałbym mieć bardziej ekscytujące życie.

modest
Be modest and humble.
start learning
skromny
Bądź skromny i pokorny.

kretyński

posępny

motivated
Jez is a very motivated person. He gets up every morning with a positive attitude and just gets things done.
start learning
zmotywowany
Jez jest bardzo zmotywowaną osobą. Codziennie rano wstaje z pozytywnym nastawieniem i po prostu robi to, co ma do zrobienia.

musical


You must sign in to write a comment