Human adjectives 9

 0    25 flashcards    Sol777
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
lethargic
start learning
niechętny
level-headed
Rob is very level-headed. He always considers a situation very carefully before acting.
start learning
zrównoważony
Rob jest bardzo opanowany. Zawsze starannie rozważa każdą sytuację przed podjęciem działań.
listless
start learning
apatyczny
lithe
start learning
gibki
lively
Play some lively music!
start learning
pełen życia
Zagraj jakąś energiczną muzykę!
local
start learning
lokalny / miejscowy
logical
start learning
logiczny
long-winded
start learning
rozwlekły
lovable
start learning
sympatyczny
love-lorn
start learning
miłość-Lorn
lovely
Your cat is lovely!
start learning
piękny
Twój kot jest śliczny!
maternal
start learning
macierzyński
mature
Adam is very mature and responsible.
start learning
dojrzały
Adam jest bardzo dojrzały i odpowiedzialny.
mean
Why do you have to be so mean?
start learning
perfidny
Dlaczego musisz być taki podły?
meddlesome
start learning
wścibski
mercurial
start learning
bystry
methodical
start learning
metodyczny
meticulous
start learning
dokładny
mild
I prefer mild flavours.
start learning
łagodny
Preferuję łagodne smaki.
miserable
I'm so miserable at the moment. I wish I had a more exciting life.
start learning
biedny / nieszczęśliwy / załamany
Jestem teraz taki nieszczęśliwy. Chciałbym mieć bardziej ekscytujące życie.
modest
Be modest and humble.
start learning
skromny
Bądź skromny i pokorny.
moronic
start learning
kretyński
morose
start learning
posępny
motivated
Jez is a very motivated person. He gets up every morning with a positive attitude and just gets things done.
start learning
zmotywowany
Jez jest bardzo zmotywowaną osobą. Codziennie rano wstaje z pozytywnym nastawieniem i po prostu robi to, co ma do zrobienia.
musical
start learning
musical

You must sign in to write a comment