Human adjectives 3

 0    27 flashcards    Sol777
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
clever
You son is really clever.
start learning
mądry
Twój syn jest naprawdę bystry.
clumsy
I'm so clumsy - I've broken another glass.
start learning
niezdarny
Jestem taki niezdarny - zbiłem kolejną szklankę.
coherent
If you want people to understand you, you need to speak in a clear, coherent way.
start learning
zgodny
Jeśli chcesz, by ludzie cię rozumieli, musisz mówić w jasny, spójny sposób.
cold
The boss has a cold and won't come to the meeting.
start learning
zimny
Szef jest przeziębiony i nie przyjdzie na spotkanie.
competent
start learning
kompetentny
composed
start learning
opanowany
conceited
No-one in the office liked her because she came across as very conceited.
start learning
zarozumiały
Nikt w biurze jej nie lubił, bo wydawała się bardzo zarozumiała.
condescending
start learning
protekcjonalny
confident
Jack is confident and intelligent.
start learning
konfident
Jack jest pewny siebie i inteligentny.
confused
start learning
zmieszany
conscientious
Steve is a very conscientious student. He always considers every little detail.
start learning
obowiązkowy
Steve jest bardzo sumiennym studentem. Zawsze zwraca uwagę na każdy szczegół.
considerate
I should call him a kind and considerate man.
start learning
rozważny / rozważna
Powinienem go nazwać miłym i taktownym człowiekiem.
content
The content of this site is not very interesting.
start learning
zawartość
Zawartość tej strony nie jest zbyt interesująca.
cool
This new phone is really cool.
start learning
chłodno
Ten nowy telefon jest naprawdę fajny.
cool-headed
start learning
flegmatyczny
cooperative
start learning
chętny / skłonny do współpracy
cordial
start learning
serdeczny
courageous
You were so courageous when that bear ran at you in the woods. You didn't even seem scared.
start learning
odważny
Byłeś taki odważny, kiedy niedźwiedź ruszył na ciebie w lesie. Nawet nie wyglądałeś na przestraszonego.
cowardly
start learning
tchórzliwy
crabby
start learning
crabby
crafty
start learning
przebiegły
cranky
start learning
zepsuty
crass
start learning
tępy
critical
We have to take a critical look at this matter.
start learning
krytyczny
Musimy przyjrzeć się tej sprawie krytycznym okiem.
cruel
Life can be cruel.
start learning
okrutny
Życie potrafi być okrutne.
curious
Timmy is very curious of the world.
start learning
ciekawy, ciekawski, wścibski
Timmy jest bardzo ciekawy świata.
cynical
start learning
cyniczny

You must sign in to write a comment