Human adjectives 14

 0    29 flashcards    Sol777
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
stable
This table is not very stable, I wouldn't recommend sitting on it.
start learning
obora
Ten stół nie jest bardzo stabilny, nie radziłbym na nim siadać.
staid
start learning
stateczny
steady
You can see a steady rise in drivers' salaries.
start learning
stały
W wynagrodzeniach kierowców widoczny jest stały wzrost.
stern
start learning
rufa
stoic
start learning
stoicki
striking
start learning
zwracający uwagę
strong
I'm not strong enough to lift it.
start learning
silny
Nie jestem na tyle silny, aby to podnieść.
stupid
I'm not stupid.
start learning
głupi
Nie jestem głupi.
sturdy
These ropes are sturdy.
start learning
wytrzymały
Te liny są wytrzymałe.
subtle
You haven't been subtle.
start learning
subtelny
Nie byłeś zbyt subtelny.
sullen
start learning
ponury
sulky
start learning
nadąsany
supercilious
start learning
butny
superficial
Samantha is very superficial. She married her husband because he's rich, and not because he's a good man.
start learning
powierzchowny
Samantha jest bardzo powierzchowna. Poślubiła swojego męża, bo jest bogaty, a nie dlatego, że jest dobrym człowiekiem.
surly
start learning
gburowaty
suspicious
start learning
podejrzany, podejrzliwy
sweet
This tea is not sweet enough.
start learning
słodki
Ta herbata nie jest wystarczająco słodka.
tactful
start learning
taktowny
tactless
start learning
nietaktowny
talented
He is a very talented musician.
start learning
utalentowany
On jest bardzo utalentowanym muzykiem.
testy
start learning
drażliwy
thinking
What are you thinking about?
start learning
myślący
O czym myślisz?
thoughtful
start learning
rozważny / rozważna
thoughtless
start learning
bezmyślny
timid
start learning
bojaźliwy
tired
Mark is so tired. He keeps on falling asleep.
start learning
zmęczony
Marek jest zmęczony. Co chwilę zasypia.
tolerant
I'm sure Tom will consider your ideas, he's very tolerant.
start learning
tolerancyjny
Jestem przekonany, że Tom rozważy twoje pomysły, jest bardzo tolerancyjny.
touchy
The woman was a bit touchy - she got irritated very quickly.
start learning
drażliwy
Kobieta była nieco drażliwa - bardzo szybko się irytowała.
tranquil
start learning
spokojny

You must sign in to write a comment