Human adjectives 13

 0    25 flashcards    Sol777
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

serious
Poverty is a serious problem.
start learning
poważny
Ubóstwo jest poważnym problemem.

bystry

short-tempered
start learning
zapalczywy

shrewd
His shrewd move won us a lot of money.
start learning
przebiegły
Jego sprytny ruch zapewnił nam sporo pieniędzy.

shy
Join us, don't be shy!
start learning
nieśmiały
Przyłącz się do nas, nie bądź nieśmiały!

silly
Don't be silly, the Earth isn't flat!
start learning
niemądry
Nie bądź głupi, ziemia nie jest płaska!

sincere
Please, accept our sincere apologies.
start learning
szczery
Proszę przyjąć nasze szczere przeprosiny.

sleepy
I get sleepy after eating.
start learning
senny
Po jedzeniu robię się senna.

slight
There's a slight difference between the two pictures.
start learning
niewielki
Między tymi dwoma obrazkami jest nieznaczna różnica.

sloppy
Kevin's handwriting is very sloppy. Sometimes it's hard to read what he's written.
start learning
niechlujny
Pismo Kevina jest bardzo niechlujne. Czasem trudno rozczytać to, co napisał.

gnuśny

niechlujny

slow
Your car is slower than mine.
start learning
wolny
Twój samochód jest wolniejszy od mojego.

smart
It was a smart decision.
start learning
bystry
To była mądra decyzja.

odlotowy

szydzenie

snobistyczna

posępny

trzeźwy

sophisticated
The count's taste was very sophisticated.
start learning
wyrafinowany
Gust hrabiego był bardzo wyrafinowany.

uduchowiony

bezduszny

sour
I like sour candy.
start learning
kwaśny
Lubię kwaśne cukierki.

porywający

spiteful
Why did you tell such things to Mary? You're so spiteful!
start learning
złośliwy
Dlaczego powiedziałaś Mary takie rzeczy? Jesteś taki złośliwy!


You must sign in to write a comment