Human adjectives 13

 0    25 flashcards    Sol777
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
serious
Poverty is a serious problem.
start learning
poważny
Ubóstwo jest poważnym problemem.
sharp
start learning
bystry
short-tempered
start learning
zapalczywy
shrewd
His shrewd move won us a lot of money.
start learning
przebiegły
Jego sprytny ruch zapewnił nam sporo pieniędzy.
shy
Join us, don't be shy!
start learning
nieśmiały
Przyłącz się do nas, nie bądź nieśmiały!
silly
Don't be silly, the Earth isn't flat!
start learning
niemądry
Nie bądź głupi, ziemia nie jest płaska!
sincere
Please, accept our sincere apologies.
start learning
szczery
Proszę przyjąć nasze szczere przeprosiny.
sleepy
I get sleepy after eating.
start learning
senny
Po jedzeniu robię się senna.
slight
There's a slight difference between the two pictures.
start learning
niewielki
Między tymi dwoma obrazkami jest nieznaczna różnica.
sloppy
Kevin's handwriting is very sloppy. Sometimes it's hard to read what he's written.
start learning
niechlujny
Pismo Kevina jest bardzo niechlujne. Czasem trudno rozczytać to, co napisał.
slothful
start learning
gnuśny
slovenly
start learning
niechlujny
slow
Your car is slower than mine.
start learning
wolny
Twój samochód jest wolniejszy od mojego.
smart
It was a smart decision.
start learning
bystry
To była mądra decyzja.
snazzy
start learning
odlotowy
sneering
start learning
szydzenie
snobby
start learning
snobistyczna
somber
start learning
posępny
sober
start learning
trzeźwy
sophisticated
The count's taste was very sophisticated.
start learning
wyrafinowany
Gust hrabiego był bardzo wyrafinowany.
soulful
start learning
uduchowiony
soulless
start learning
bezduszny
sour
I like sour candy.
start learning
kwaśny
Lubię kwaśne cukierki.
spirited
start learning
porywający
spiteful
Why did you tell such things to Mary? You're so spiteful!
start learning
złośliwy
Dlaczego powiedziałaś Mary takie rzeczy? Jesteś taki złośliwy!

You must sign in to write a comment